Tři čtvrtiny společností považují za hlavní prioritu v oblasti převodních cen řízení daňových rizik

  • Share

► U 72 % společností byly převodní ceny hlavním bodem daňové kontroly
► Globální pravidla pro dokumentaci převodních cen splňuje pouze 21 % společností
► Pro 49 % společností je největším problémem při správě převodních cen absence automatických procesů

PRAHA, 6. ledna 2017 – Celých 75 % společností pokládá za hlavní prioritu v oblasti převodních cen řízení daňových rizik. Porovnáme-li výsledky s hodnotami z minulých let (66 % v roce 2013 a 50 % v roce 2010), je zřejmé, že všeobecný tlak na větší transparentnost v daňových otázkách má významný dopad na jednání obchodních korporací. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu společnosti EY zaměřeného na problematiku převodních cen (In the spotlight: a new era of transparency). Průzkum byl proveden mezi 623 finančními a daňovými řediteli z 36 zemí světa.

S iniciativami, jako je např. projekt OECD proti rozmělňování základu daně a přesouvání zisků (BEPS), vyzývajícími obchodní korporace ke sdílení více informací o jejich podnikání jsou nadnárodní společnosti nuceny proaktivně zveřejňovat informace o svém nastavení převodních cen. Průzkum EY nicméně ukazuje, že pouze 21 % nadnárodních skupin postupuje v souladu s pravidly o převodních cenách ve všech zemích, v nichž působí, a 21 % dokonce postrádá schopnost se měnícímu prostředí v oblasti převodních cen přizpůsobit.

Nová éra daňové transparentnosti vede k zásadním změnám v daňových funkcích obchodních korporací. Společnosti by měly začít shromažďovat potřebná data, aby byly schopny vytvořit dlouhodobou strategii převodních cen. Přizpůsobení se novému prostředí bude klíčové pro efektivní správu převodních cen a jejich soulad s příslušnou legislativou. Jelikož 73 % účastníků průzkumu stále monitoruje vlastní převodní ceny pouze na čtvrtletní či roční bázi, je zřejmé, že k výrazným změnám v této oblasti teprve dojde.

Za největší problém při správě a řízení převodních cen 49 % respondentů označuje nedostatečnou automatizaci procesů a související náročnost manuálně prováděných operací.

Protože daňové správy stále častěji vyžadují informace o převodních cenách v reálném čase, společnosti by tomuto trendu měly přizpůsobit také své informační systémy. Spoléhat se na manuální ad hoc úpravy již nestačí, ty navíc mohou být velmi nákladné z hlediska času a zdrojů.

72 % respondentů zároveň uvedlo, že převodní ceny u nich byly v minulosti hlavním bodem daňové kontroly, přičemž 75 % očekává, že tomu tak bude v budoucnu.

Libor Frýzek, vedoucí partner daňového oddělení EY v České republice, říká: „Výsledky průzkumu potvrzují, že daňové správy se konzistentně zaměřují na nastavení převodních cen u nadnárodních společností. Převodní ceny jsou v celosvětovém měřítku číslem jedna na seznamu daňových správ. Tento závěr je v souladu s vývojem v České republice, kde pozorujeme výrazný nárůst počtu daňových kontrol převodních cen i doměřené daně.“

Informace o průzkumu

Zpráva In the spotlight: a new era of transparency představuje úvodní analýzu výsledků průzkumu transferových cen, který společnost EY provedla v roce 2016. V rámci tohoto průzkumu bylo dotazováno 623 vedoucích pracovníků odpovědných za zdanění a řízení financí podniků z více než 17 průmyslových odvětví v celkem 36 zemích světa.


Twitter: @EY_CeskaRep
LinkedIn: EY
YouTube kanál: EY Česká republika
Facebook: EY Careers Czech
Instagram: eyceskarepublika