EY Entrepreneur Of The Year

Kriterier for deltagelse

 • Share

Du og din virksomhed skal opfylde følgende kriterier for at deltage i EY Entrepreneur Of The Year 2016. 
 

Generelle betingelser

(gælder dog ikke Life Sciences-, Cleantech- og Start-up-kategorierne)

 • Entrepreneuren er ejer/medejer af et dansk aktie- eller anpartsselskab og har haft det overordnede ansvar i mindst to år. Selskabet må gerne være børsnoteret
 • Virksomheden har eksisteret i mindst tre år
 • Virksomheden har ved udgangen af det seneste regnskabsår minimum 20 ansatte og har haft vækst i antallet af ansatte i forhold til det foregående regnskabsår
 • Virksomheden skal have haft minimum 15% vækst i bruttoavance eller i omsætning i det seneste regnskabsår
 • Det seneste regnskab skal udvise en positiv egenkapital og et positivt resultat

Deltagelseskriterier i Life Sciences-kategorien

 • Virksomheden opfylder definitionen på en Life Sciences-virksomhed
 • Virksomheden har eksisteret i minimum to år
 • Virksomheden er registreret i Danmark og er privatejet 
 • Virksomheden har rejst venture-/seed-kapital og/eller kapital fra private investorer (Business Angels)

Deltagelseskriterier i Turn-around-kategorien

 • Virksomheden har oplevet økonomisk modgang i minimum 3 kontinuerlige år. Økonomisk modgang defineres ved en faldende bundlinje, der er blevet vendt igen.
 • Virksomheden har i sit seneste regnskab en bruttofortjeneste på minimum 5 mio. kr.
 • Virksomheden har formået at skabe en fornyet fremgang på minimum 5% på bundlinjen.
 • Virksomheden kan begrunde eller dokumentere hvilke strategiske ændringer der er blevet implementeret for at genskabe vækst.
 • Virksomheden har eksisteret i minimum 5 år.
 • Virksomheden er registreret i Danmark.

Deltagelseskriterier i Start-up-kategorien

 • Virksomheden opfylder definitionen på et Start-up-selskab
 • Virksomheden havde omsætning i seneste regnskabsår
 • Virksomheden har minimum 2 ansatte
 • Virksomheden er max. 7 år 

Se en samlet beskrivelse af kategorierne i EY Entrepreneur Of The Year-konkurrencen.

Data baseres på udtræk via Greens Erhvervsinformation A/S.