Ledige job

Connect with us

Core Business Services

EY - Careers
  • Share

Karriere i stabsfunktionerne - vær med til at udvikle vores organisation

Stabsfunktionerne hjælper vores organisation med at operere optimalt og effektivt. Core Business Services består af Business Development, Finance, Human Resources, It, Knowledge, administrativ support, Kommunikation og Marketing. Uanset hvilken afdeling du vil blive en del af, så vil du spille en vigtig rolle i udviklingen af organisationen, hvor forandringer kontinuerligt vil være med til give dig nye udfordringer og spændende arbejdsopgaver.

Administrative roller

Careers

Vores assistenter og sekretærer udfylder en vigtig rolle i forhold til at understøtte vores afdelinger på tværs af vores organisation. Jobprofilerne er vidt forskellige fra afdeling til afdeling.

Business Development

Careers

Business Development har til formål at sikre en integreret, koordineret og global tilgang til EY's Key Accounts på tværs af forretningsområder og med fokus på industrier. Vi har tillige ansvar for at sikre, at de mål, der er sat i forhold til omsætning og servicekvalitet på vores Key Accounts, bliver nået. Business Development arbejder i det daglige tæt sammen med vores Key Accounts og fokuserer på at identificere deres udfordringer og behov for dermed at kvalificere, hvordan EY kan hjælpe med innovative og skræddersyede løsninger.

Finance

Careers

Vores Finance-afdeling er ansvarlig for vores finansielle integritet, resultater og afrapportering. Som en del af dette team, er du med til at udforme finansiel rapportering, som er præcis, konsistent og i overensstemmelse med vores globale retningslinjer og principper samt lokal lovgivning. Du er også en strategisk samarbejdspartner for andre dele af organisationen, hvor du deler din finansielle erfaring og indsigt for at opnå specifikke mål. Du får fuld støtte til at holde dig opdateret på lovgivningen, og vi arbejder sammen på at opfylde dine personlige og professionelle mål.

Human Resource

Careers

Vores HR-afdeling udvikler og implementerer vores globale HR-strategi. I denne rolle sikrer du, at vi har de nødvendige programmer, målinger og værktøjer til at udvikle potentialet hos den enkelte medarbejder. Du kan arbejde med udvikling og implementering af strategier for præstationsmåling, lederudvikling, uddannelse, træningsværktøjer, kompensation, rekruttering, rapporteringer eller andre initiativer. Det kan enten være som specialist inden for eget fagområde eller du kan være tilknyttet et af vores forretningsområder.

It

Careers

Som en del af vores it-team vil du hjælpe til med vedligeholdelse og udvikling af vores it-infrastruktur. Du vil blive del af et team, der leverer netværk og dataservice, on-site support, samt administrerer telekommunikation og it-produkter. Det betyder, du er med til at understøtte forretningen med effektive it-værktøjer og -services, så vores kunderettede afdelinger kan levere den service, som vores kunder efterspørger.

Knowledge

Careers

Som medarbejder i Knowledge bliver du en del af EY's globale videnafdeling. Her er vores analytikere og videnspecialister dedikeret til at hjælpe lokale og internationale kolleger til at tage forretningsmæssige beslutninger baseret på det bedst mulige videngrundlag. Vores videneksperter udfører analyser og skaber indsigt i strategiske forretningsproblematikker; de administrerer vores databaser og værktøjer, samt uddanner kolleger i effektiv brug af disse. Som medarbejder i en global afdeling vil du være en nøgleperson i at understøtte videndeling på tværs af EY's internationale aktiviteter, ligesom du som en del af vores globale netværk af analytikere, vil få rig mulighed for at samarbejde med kolleger fra hele verden, og opbygge dybdegående viden om forskellige markeder, sektorer eller tekniske områder - til gavn for forretningen og kolleger i hele verden.

Kommunikation

Careers

Vores kommunikationsafdeling udvikler og implementerer kommunikationsstrategier på tværs af en række kommunikationskanaler. I den interne kommunikationsrolle vil du være med til at skabe præcis og effektiv kommunikation om vores strategi, lokale initiativer og events. PR-funktionen understøtter ledelsen i at kommunikere vores strategi og synspunkter til vores eksterne interessenter, og du vil arbejde tæt sammen med vores globale netværk for at forbedre og beskytte vores omdømme.

Marketing

Careers

Vores marketing-afdeling udvikler og implementerer en lang række af initiativer for at styrke vores globale brand. I denne rolle er du med til at opbygge vores image og skabe gode kunderelationer. Du arbejder sammen med vores kunderettede medarbejdere og kolleger i andre interne funktioner om en lang række aktiviteter. Det inkluderer bl.a. annoncering, markedsrettet kommunikation, markedsanalyse og brand management.