Ledige job

Connect with us

Tax

EY - Careers
  • Share

Karriere i Tax - det afgørende er at forstå virksomheden

Skat er et udfordrende område med mange facetter og samtidig et område, der får større og større betydning for virksomhederne. Arbejdet bliver ikke mindre komplekst, når virksomhederne opererer på tværs af landegrænser, og det gør mange af vores kunder i dag.

Vi arbejder som eksperter inden for skat og afgifter og hjælper virksomheder med at få det overblik, der er nødvendigt for at træffe strategiske og forretningsmæssige beslutninger. Vores skatteafdeling rådgiver om både nationale og internationale forhold. De daglige udfordringer inden for skat, sparring med dygtige og erfarne kolleger fra hele verden og samarbejdet med spændende kunder betyder, at vores hverdag aldrig er ens.

Den faglighed og viden, vi stiller til rådighed, er grundlaget for udvikling og vækst. Vi arbejder målrettet på at integrere og optimere kundens aktiviteter og spiller derfor en vigtig rolle som rådgiver og sparringspartner.

Vi tilbyder rådgivning inden for fem specialiserede områder. Læs mere under fanebladet "Dine muligheder".

Business Tax Services

Careers

Selskabsskat hjælper virksomheder og erhvervsdrivende med at opfylde krav til rapportering, overholdelse af lovgivning samt planlægning og fortolkning af skatteregler. Vi arbejder med kunder lige fra spændende og inspirerende entrepreneurer til veletablerede og internationale organisationer.

Human Capital

Careers

I Human Capital vil du arbejde med skatteeffektive aflønningsstrategier, så vores kunder kan mobilisere deres medarbejdere rundt omkring i verden og opnå deres strategiske målsætninger.

Kunderne spænder lige fra virksomheder, der for første gang er på vej ind i et nyt marked, til store internationale koncerner.

Vores Global Mobility-team hjælper internationale arbejdsgivere med at være på forkant med forhold som bl.a. skat, immigration, personalejura og socialsikring, der kan være noget af en udfordring ved udstationering af medarbejdere.

I vores Performance & Reward-team rådgiver vi kunderne på såvel strategisk som operationelt niveau vedrørende deres aflønningsstrategi. Desuden hjælper vi kunderne med at sikre at de skatteforhold, der vedrører deres medarbejdere, anvendes mest optimalt.

Transfer Pricing

Careers

Vi analyserer forskellige brancher, virksomheder og processer for at fastslå, hvor værdi skabes, og hvordan forretningsaktiviteter bliver afregnet. Ultimativt har vores arbejde indflydelse på, hvordan vores kunders interne afregningspriser bliver fastsat samt præsentation heraf overfor myndighederne.

Indirect Tax

Careers

Vi rådgiver inden for alle aspekter af indirekte skat i direkte dialog med kunderne. Du vil have fokus på at udvikle både dine relationer til kunder samt dine tekniske kompetencer, og opbygge viden om indirekte skat; primært inden for moms, men også told/afgifter og forbrugsskatter. Vi har ligeledes kontakt med nationale skattemyndigheder, ministerier og internationale institutioner fx EU-Kommissionen, på vegne af vores kunder.

Transaction Tax

Careers

Transaction Tax hjælper vores kunder med at forstå de skattemæssige konsekvenser af transaktioner, herunder opkøb, overdragelse, refinansiering, intern omstrukturering, fusioner eller aktieemission. Vi rådgiver kunder af alle størrelser inden for alle brancher og arbejder tæt sammen med kolleger fra andre fagområder. Vi arbejder med et bredt spektrum af transaktioner, fra opkøb af små familieejede virksomheder til store virksomhedsopkøb eller fusioner.