Ledige job

Connect with us

Transactions

EY - Careers
  • Share

Karriere i Transactions - hjælper vores kunder med at håndtere deres capital agenda

I en periode, hvor det globale erhvervsliv står overfor stadig mere komplekse strategiske problemstillinger, ved vi at måden hvorpå organisationer håndterer deres capital agenda i dag, vil definere deres konkurrencemæssige position i morgen.

Vi hjælper vores kunder med at træffe bedre og mere kvalificerede beslutninger om, hvordan de strategisk forvalter deres kapital og håndterer deres transaktioner i en foranderlig verden. Det betyder, at rådgive virksomhederne om, hvordan de kan bevare, optimere, øge og investere deres kapital, så de når deres strategiske mål.

Vi arbejder tæt sammen med vores udenlandske kolleger, og får direkte adgang til den enorme videnbank, EY råder over globalt. Samarbejde og dialog på tværs af landegrænser er en stor del af hverdagen og giver os mulighed for at stille det stærkeste team, når vi arbejder på projekter ude i verden og Danmark.

Vi er løbende på udkig efter erfarne medarbejdere med en stærk forretningsforståelse og med modet til at gå forrest.

Transaction Advisory Services arbejder inden for flere områder. Læs mere under fanebladet "Dine muligheder".

M&A Advisory

Career

Du arbejder tæt sammen med ledelsen hos vores kunder i forhold til at opnå deres strategiske mål via business reviews, opkøb, frasalg eller fusioner. Du vil få erfaring med transaktioner - alt lige fra generationsskifte i mindre, familieejede virksomheder til store handler. Vi rådgiver igennem hele transaktionscyklussen, fra identifikation af potentielle transaktionsmuligheder til udarbejdelse af implementeringsplaner. Vi arbejder desuden med mange forskellige typer af kunder – både nationale og cross-border transaktioner. Du opnår derigennem en bred erfaring, som danner et godt fundament for din videre karriere som transaktionsrådgiver.

Infrastructure Advisory

Career

Du vil komme til at arbejde med infrastrukturprojekter i bred forstand, herunder Offentlige Private Partnerskaber (OPP). Som rådgiver for enten den private eller offentlige part, vil du deltage i rådgivningen omkring strukturering af projekter og processer, identifikation og behandling af ricisi, finansiering mv.

Transaction Support

Career

I direkte samarbejde med vores kunders Senior Management-team yder vi due dilligence-rådgivning om transaktioners key value drivers, samt de risici og muligheder, som er forbundet med køb og salg af en virksomhed. Igennem projekter for nationale og internationale virksomheder opnår du stor indsigt i, hvordan værdi skabes og fastholdes fra både købers og sælgers perspektiv.

Valuation & Business Modelling

Career

Valuation & Business Modelling spiller en integreret rolle i at hjælpe kunder med effektivt at eksekvere deres kapitalstrategi. Som medarbejder inden for Valuation vil du arbejde med værdiansættelse af både virksomheder og individuelle aktiver med transaktioner for øje samt imødekomme andre erhvervsrelaterede lovgivnings- og regnskabsmæssige krav. Som medarbejder inden for Business Modelling vil du yde støtte med modellering, så vores kunder kan foretage de mest effektive strategiske beslutninger.