Ledige job

Connect with us

 

Publikationer

Få mere information om dine karrieremuligheder hos EY - download publikationer om bl.a. vores trainee-forløb.

Dine muligheder

EY - Career
  • Share

Gør en forskel lokalt og globalt

I EY sælger vi viden, rådgivning og serviceydelser, der skaber værdi for vores kunder og hjælper med at øge tilliden til erhvervslivet og verdens økonomier. Som en globalt integreret organisation arbejder vi tæt sammen på tværs af landegrænser. Derfor kan vi tilbyde dig unikke karrieremuligheder i Danmark, Norden og internationalt inden for vores fire servicelines: Assurance, Tax, Transactions og Advisory.

Udvid din horisont
EY tilbyder også udlandsophold til dygtige ansatte gennem programmet New Horizon. Her får de udvalgte mulighed for at arbejde for EY i udlandet. Målet med New Horizon er dels at anerkende dygtige ansattes indsats og dels at udvide deres horisont med internationale perspektiver på arbejdet for EY.  

Revisor-trainee i EY
Vores revisor-trainee-program giver dig viden, kompetencer, relationer og praktiske erfaringer, du vil få gavn af i hele din karriere. Du udbygger dit teorigrundlag og oparbejder konkrete færdigheder inden for regnskab, revision og skat. Det er vores mål, at du som revisor-trainee udvikler dig mest muligt, og derfor er vi stolte af, at vores kandidater i 2013 havde 100% beståelse til Statsautoriseret Revisor-eksamen. Læs mere om dine muligheder som revisor-trainee i EY.

Advisory | Vi forbedrer den måde, virksomheder fungerer på

I Advisory Services hjælper vi vores kunder med at optimere performance og forbedre resultater ved at omsætte strategi til handling. Vores globale netværk og fokus på at være markedets foretrukne konsulentforretning, giver dig mulighed for at lære af de bedste og opbygge værdifuld erfaring på tværs af lande og industrier.

For at opnå succes i en verden, der hele tiden forandrer sig, er virksomhederne nødt til at gøre to ting: beskytte det, de allerede har skabt gennem effektiv risikohåndtering og forbedre den måde, de leverer værdi på, gennem vedvarende performance optimeringer. Vores løsninger på kundernes udfordringer er indsigtsfulde, sammenhængende og konstruktive, og du bliver omgivet af dygtige kolleger, der går langt for at hjælpe dig med at blive en succes – for EY, vores kunder og dig selv.  

Antal ansatte i Advisory: Danmark: 150+ | Norden: 850+ | Globalt: 35.000+
 

Advisory Services
 

EY Karriere

Finance & Performance Management
Vi hjælper virksomheder med at opnå strategisk alignment af finansfunktionen. Vi gennemfører procesoptimeringer, implementerer omkostningsreducerende tiltag og skaber en performance management kultur, der samler virksomheden om de grundlæggende strategiske målsætninger.
 

EY Karriere

Risk
I en omskiftelig verden kan en effektiv risikostyring bidrage til at beskytte og opretholde en virksomheds resultater. Du kommer til at indgå i teams, som hjælper førende virksomheder og større offentlige organisationer med at identificere de komplekse risici, de er eksponeret mod. Vi hjælper vores kunder med at håndtere risici og opnå forretningsmæssige resultater ved at inddrage risikostyring i den finansielle planlægning.
 

EY Karriere

Financial Services
Den finansielle sektor er under konstant forandring og underlagt stram regulering. Vores kunder inden for bank, forsikring, og kapitalforvaltning henvender sig til EY for at få nytænkende og effektive løsninger, der skaber resultater under omskiftelige markedsvilkår. Vi rådgiver virksomheder i den finansielle sektor i forhold til strategi, resultatoptimering, drift, risiko- og kapitalstyring samt regulering.
 

EY Karriere

IT Risk and Assurance
Virksomheder er afhængige af deres it-systemer, data og netværk. Du kommer til at arbejde med kunder, som udfordres af en konstant strøm af forretningsmæssige og teknologiske forandringer. Når tingene går galt, kan konsekvenserne være alt fra mindre gener til større sammenbrud. Vi rådgiver nogle af verdens førende virksomheder om etablering og opretholdelse af effektive systemer og kontroller, som afhjælper forretningsmæssige og it-relaterede risici.
 

EY Karriere

Supply Chain & Operations
I takt med globaliseringen bliver vores kunders værdi- og logistiksystemer mere komplekse og integrerede. Du kommer til at hjælpe vores kunder med at reducere omkostninger og øge serviceniveauet på tværs af værdikæden. Vi rådgiver om, hvordan virksomheden kan udnytte deres købekraft og få mere ud af deres interne indkøbsorganisation, samt håndtere kvalitet, leveringstid og leveringssikkerhed.
 

EY Karriere

People & Change
Det forretningsmæssige landskab ændrer sig, og virksomhederne er nødt til at tilpasse deres organisationer. Du kommer til at hjælpe vores kunder med at forholde sig til nye vilkår og en ny forretningskultur som følge fusioner, opkøb, frasalg, strategiske ændringer eller større it-implementeringer.
 

EY Karriere

Customers & Markets
Du kommer til at hjælpe kunder med at definere og implementere strategier, der afspejler og forholder sig til eksterne og/eller interne ændringer, udvikle forretningsmodeller, tilbud eller andre kunderelaterede elementer, op-/genopbygge tillid gennem en forbedret kundeoplevelse samt omstrukturere distributionskanaler og forbedre effektiviteten gennem segmentering /målretning/individualisering af servicetilbud.
 

EY Karriere

IT Advisory
Globalisering, digitalisering og Big Data er tendenser, som har væsentlige konsekvenser for vores kunder. Du kommer til at arbejde med kunder omkring større ændringer i forhold til systemer og medarbejdere samt dataanalyseværktøjer og forbedret realtidsrapportering.
 

EY Karriere

Outsourcing Advisory
På baggrund af stigende omkostninger revurderer vores kunder løbende deres forretningsmodeller. Du kommer til at hjælpe vores kunder med at analysere og identificere, hvordan de kan tilvejebringe ydelser/services via outsourcing, etablere bedre partnerskaber og identificere flere synergieffekter mellem forskellige lande og outsourcede processer.

 

Assurance | Varierende udfordringer med stort ansvar

Som en del af vores Assurance-team er du med til at skabe tillid til de globale kapitalmarkeder og verdens økonomier. Sammen hjælper vi danske og internationale kunder med at opnå succes - på tværs af industrier og landegrænser.

Arbejdet i Assurance-teamet er noget af det mest alsidige i EY. Du kan både komme til at arbejde direkte med ledelsen i de største danske og multinationale selskaber, samt gøre en forskel for de mellemstore virksomheder og iværksættere, der skal drive dansk økonomi i fremtiden.

Vores arbejde er meget mere end tal og regnskaber. Det er i høj grad også forretnings- og procesforståelse samt evnen til at kommunikere komplekse forhold på en tilgængelig måde. Vi hjælper således kunderne med at håndtere de udfordringer og risici, der i dag er forbundet med at drive en virksomhed. Hvis et førsteklasses lærings- og udviklingsmiljø, samt varierende udfordringer med stort ansvar, appellerer til dig, vil du passe perfekt i EY Assurance. Læs mere om vores revisortrainee-program.

Antal ansatte i Assurance: Danmark: 940+ | Norden: 3.500+ | Globalt: 70.000+
 

Assurance Services
 

EY Karriere

Revision
Vores revisionsforretning er fundamentet som EY bygger på og en central del af vores bestræbelser på at skabe tillid til virksomheder, industrier og finansielle markeder. Som en del af kompetente revisionsteams bliver din opgave at vurdere, om vores kunders regnskaber er retvisende, fuldstændige og i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper. Dine afgørelser har stor betydning for rigtig mange mennesker, og du vil hurtigt føle et stort ansvar i dit arbejde.
 

EY Karriere

Financial Accounting Advisory Services (FAAS)
Globale forandringer i de senere år har haft stor indflydelse på virksomhedernes rapportering og de udfordringer, de står over for. Som en del af vores FAAS-team kommer du til at arbejde tæt sammen med kunder inden for områder som regnskab, anvendelse af nye regnskabsprincipper, procesoptimering, ledelse og finansielle forhold.
 

EY Karriere

Fraud, Investigation and Dispute Services
Vi hjælper vores kunder med at håndtere de komplekse problemstillinger, der knytter sig til bedrageri, overholdelse af lovgivning og forretningsmæssige tvister, som ellers kunne bortlede opmærksomheden fra arbejdet med at udvikle virksomheden. Vi trækker på vores store viden om vurdering, overvågning og forebyggelse af bedrageri og hjælper virksomheder med at styre besvigelsesrisici mere effektivt.
 

EY Karriere

Climate Change and Sustainability Services (CCaSS)
Klimaforandringer og bæredygtighed og de miljømæssige, sociale og økonomiske konsekvenser heraf har fortsat stor bevågenhed blandt regeringer og virksomheder verden over. Vores ydelser inden for dette område omfatter blandt andet verifikation af- og rådgivning om bæredygtighedsrapporter, risikostyring i forhold til bæredygtighed og strategisk bæredygtighedsrådgivning.
 

EY Karriere

Accounting, Compliance and Reporting (ACR)
Vores ydelser i ACR strækker sig fra bogføring til professionel individuel rådgivning. Vi hjælper virksomheder med at udarbejde årsregnskaber, årsrapporter og koncernregnskaber i overensstemmelse med gældende lovgivning og regnskabsprincipper.
 

 

Transactions | Kapitalstyring og transaktioner i en verden i forandring

Enhver organisation har brug for kapital i dagens økonomiske landskab. I Transactions Advisory Services kommer du til at hjælpe vores kunder med at træffe bedre og mere kvalificerede beslutninger om, hvordan de strategisk forvalter deres kapital og håndterer deres transaktioner i en foranderlig verden.

I Transactions har du mulighed for at arbejde med en lang række opgaver, herunder køb og salg af virksomhed, transaktioner, værdiansættelse og udvikling af forretningsmodeller. Vi tager din udvikling alvorligt og hjælper dig med at styre din karriere og realisere dine ambitioner. Efterhånden som du øger din viden, dit netværk og din erfaring, får du mulighed for at specialisere dig og udvikle løsninger på komplekse tekniske og strategiske problemstillinger.

Antal ansatte i Transactions: Danmark: 80+ | Norden: 300+ | Globalt: 9.000+
 

Transaction Advisory Services
 

EY Karriere

Restructuring
Du lærer at yde sammenhængende, objektiv rådgivning i forhold til omstrukturering af en virksomhed, køb eller salg af et nødlidende aktiv, håndtering af finansiel eller resultatmæssig krise og optimering af arbejdskapitalstyring.
 

EY Karriere

Transaction Support
I direkte samarbejde med den øverste ledelse hos vores kunder kommer du til at yde due diligence-rådgivning om den værdi og de risici, der findes i en potentiel transaktion – både fra købers og sælgers perspektiv.
 

EY Karriere

Valuation, Business Modelling and Infrastructure Advisory
Vores V&BM-eksperter bistår vores kunder med effektiv eksekvering af kapitalstrategier. Som værdiansættelsesekspert kommer du til at foretage værdiansættelser af virksomheder og aktiver i forbindelse med transaktioner samt efterlevelse af eksempelvis lov- og regnskabskrav. Som udvikler af forretningsmodeller vil du yde rådgivning i forbindelse med modeller, som gør vores kunder i stand til at træffe effektive strategiske beslutninger.

Infrastructure Advisory bistår offentlige og private organisationer inden for en række områder relateret til offentlige infrastrukturprojekter samt planlægning og finansiering heraf. Vi arbejder med Offentlig-Private Partnerskaber og mere traditionelle organisationsmodeller og kombinerer business cases og finansiel rådgivning med vores ydelser inden for Business Modelling.
 

EY Karriere

Operational Transaction Services
Du kommer til at arbejde med nogle af verdens mest komplekse opgaver, fra køb og salg af virksomhed til omstruktureringer og joint ventures, og vil undervejs udvikle de færdigheder, der kræves for at kunne håndtere effektive integrations- og separationsprojekter. Du vil identificere synergier og vækstmuligheder samt rådgive om risikobegrænsning og overførsel af aktiviteter, funktioner og medarbejdere.
 

EY Karriere

Lead Advisory (M&A)
Du kommer til at arbejde tæt sammen med den øverste ledelse for førende virksomheder af alle størrelser, fra multinationale selskaber til mindre iværksættervirksomheder. Du vil rådgive dem om, hvordan de opnår deres strategiske kapitalmål gennem eksempelvis overtagelser, lånefinansierede transaktioner, frasalg og fusioner.
 

 

Tax | Komplekse problemstillinger, intelligente løsninger

Vores skatterådgivere hjælper danske og multinationale kunder med at overholde deres komplekse skattemæssige forpligtelser. Vi hjælper med at skabe transparens, overblik og indsigt i skattemæssige implikationer af strategiske beslutninger.

I Tax vil du indgå i et integreret team af skatterådgivere, der hjælper vores kunder med at få overblik over, hvordan skattelovgivningen i Danmark og andre lande påvirker konkrete forretningssituationer. Alle virksomheder er forskellige, og alle opgaver er derfor en interessant intellektuel udfordring.

Dine kunder vil efterspørge hjælp til at overholde den lovgivning, de er underlagt, men også til at forstå, hvordan den måde, de driver forretning på, påvirker den skat, de betaler. Du skal være i stand til at analysere og fortolke al slags information og altid have styr på den seneste lovgivning. Hvis du kombinerer dette med en solid forståelse af dine kunders brancher og forretningsområder, kan du virkelig gøre en forskel.

Antal ansatte i Tax: Danmark: 220+ | Norden: 800+ | Globalt: 35.000+
 

Tax Services
 

EY Karriere

Business Tax Services
Vores selskabsskatterådgivere leverer rådgivning til virksomheder i relation til bl.a. skatteplanlægning. Du kommer til at arbejde direkte med alle slags kunder fra inspirerende iværksættere til veletablerede globale organisationer.
 

EY Karriere

Global Compliance and Reporting (GCR)
GCR omfatter de af en virksomheds processer, som vedrører udarbejdelsen af lovpligtig økonomisk og skattemæssig dokumentation i henhold til gældende lovgivning. Med hjælp fra vores omfattende netværk af compliance-eksperter får du indgående kendskab til området og solid ekspertise i relation til den overordnede skattemæssige livscyklus. Med disse kvalifikationer vil du også være i stand til at identificere muligheder for relaterede ydelser.
 

EY Karriere

Human Capital
Vores team inden for Human Capital Mobility Services leverer ydelser, der relaterer sig til de udfordringer, der er forbundet med en global medarbejderstab. Teamet bistår blandt andet med at håndtere de forskellige ordninger i relation til skat, immigration og social sikring, som følger med globalt mobile medarbejdere. Det er afgørende, at du er i stand til at arbejde sammen med mennesker fra hele verden.
 

EY Karriere

International Tax Services (ITS)
Som en del af vores ITS-team kommer du til at arbejde med styring af globale skatterisici, efterlevelse af internationale rapporteringskrav samt transfer pricing. Du vil vurdere kundernes skattemæssige strategier og risici og bistå i forhold til internationale skattespørgsmål, der spænder fra fremtidsplanlægning over rapportering til opretholdelse af gode relationer til skattemyndighederne. Du vil hjælpe med at udvikle proaktive og integrerede globale skattestrategier, som forholder sig til de skattemæssige risici, som virksomhederne står over for i dag, og som kan bidrage til at opnå langsigtet vækst.
 

EY Karriere

Indirect Tax
Du får mulighed for at rådgive om alle aspekter inden for moms og andre afgifter. Du kommer til at samarbejde direkte med kunderne og får udviklet dine færdigheder i forhold til både kunderelationer og skattefaglig ekspertise. Du får udbygget din viden om skat på forbrug, produktion og handel – hovedsageligt moms – men også told og forbrugsafgifter, skat af forsikringspræmier, flyskatter og en lang række miljøafgifter. Du får også mulighed for at arbejde med nationale skattemyndigheder, andre nationale forvaltninger og internationale institutioner som fx Europa-Kommissionen på vegne af vores kunder.
 

EY Karriere

Transaction Tax
Vores eksperter inden for Transaction Tax hjælper virksomheder med at forstå de skattemæssige konsekvenser af deres transaktioner, uanset om det drejer sig om overtagelse, frasalg, refinansiering, intern omstrukturering, integration af virksomhed eller børsnotering. Vi servicerer alle slags kunder i alle brancher i tæt samarbejde med vores kolleger fra andre fagområder. I dette dynamiske miljø kommer du til at arbejde på et bredt udsnit af transaktioner, fra overtagelser af små familieejede virksomheder til betydelige transaktioner med stor nyhedsværdi.
 

EY Karriere

Legal Services
Vores netværk inden for Legal Services omfatter flere hundrede advokater og andre juridiske eksperter, som yder juridisk bistand med fokus på praktisk rådgivning og brancheviden. EMEIA Law yder rådgivning i relation til selskabsret, arbejds- og ansættelsesret, transaktionsret, offentlig ret, immaterialret, fast ejendom, franchising, insolvens og omstrukturering samt finansielle serviceydelser.
 

 

Vær med til at udvikle vores organisation

Stabsfunktionerne hjælper vores organisation med at operere optimalt og effektivt. Core Business Services består af Business Development, Finance, Human Resources, IT, Knowledge, Administrativ Support, Kommunikation og Marketing. Uanset hvilken afdeling du bliver en del af, vil du spille en vigtig rolle i forhold til udviklingen af organisationen, hvor forandringer kontinuerligt vil være med til give dig nye udfordringer og spændende arbejdsopgaver.

Vores Core Business Services er Nordisk integreret og du er dagligt i dialog med kolleger fra Norden, EMEIA og resten af verden.

Antal ansatte i Core Business Services: Danmark: 250+ | Norden: 700+

En uddannelse der åbner mange døre

Uanset om du vil arbejde som revisor resten af livet eller bruge uddannelsen som springbræt, går du ind ad en dør, der åbner en masse andre.

Med en uddannelse som revisor i baghånden kan du læse og forstå finansiel rapportering og se, hvordan en virksomhed hænger sammen bag tal og resultater. Du lærer at analysere, vurdere og rådgive samtidig med, at du får en attraktiv viden og ikke mindst praktiske erfaringer, der stiller dig i en unik position til resten af din karriere.

Stejl læringskurve og frihed under ansvar
Hos EY vil du opleve en stejl læringskurve og frihed under ansvar – og i takt med at ansvaret vokser, vil du opleve, at der venter dig nye og stadigt mere udfordrende opgaver.

Vi kan byde dig velkommen til en virksomhed med et væld af muligheder, en flad organisation og et godt socialt miljø. Vi har en uformel omgangstone, og der er altid en kollega, som du kan spørge til råds.

Læs mere om dit trainee-program i EY.