Privacy Statement

  • Share

Det er EY’s målsætning, at ey.com skal komplementere vores serviceydelser. Nedenstående erklæring gælder for de selskaber, der indgår i vores globale netværk, samt deres indbyrdes forbundne og associerede selskaber.

Denne erklæring beskriver de procedurer, vi overholder for at beskytte dine personlige oplysninger, når du besøger vores website. EY har arbejdet målrettet på at indføre procedurer, som sikrer beskyttelse af dit privatliv. Vi mener, at alle kan drage fordel af den frie informationsstrøm, når denne information indsamles og anvendes ansvarligt.

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende denne erklæring eller vores håndtering af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Indsamling, anvendelse, udlevering, valg
Det er ikke nødvendigt at angive personlige oplysninger for at besøge vores website. Hvis du blot besøger ey.com, indsamler vi ikke nogen personlige oplysninger om dig - bortset fra i begrænset omfang gennem cookies, som beskrives nedenfor. Hvis du vælger at registrere dig med henblik på at modtage løbende opdateringer fra EY, kan EY dog kontakte dig for at invitere dig til et givent arrangement, oplyse dig om vores serviceydelser, publikationer og produkter eller i andet markedsføringsøjemed.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med registrering beskyttes af en krypterings-teknologi svarende til branchestandard, idet de sendes over internettet. Du kan for eksempel vælge at registrere dig med henblik på:

I. Email-opdateringer
EY tilbyder besøgende på vores website en email-service, hvor vi sender en besked via email, når der er lagt nye informationer ud på ey.com. Hvis du tilmelder dig denne service, indsamler vi kontaktoplysninger om dig som fx dit navn og din email-adresse.

II. Interesse for at arbejde i EY
På EY’s website kan du angive, at du er interesseret i at arbejde for os eller ansøge om et opslået job. Flere oplysninger om rekrutteringsprocessen samt de oplysninger, der kræves i denne forbindelse, fås ved at besøge jobsektionen på ey.com.

III. Thought Center Webcasts
Det er nødvendigt at registrere sig for at se EY’s Thought Center Webcasts (direkte eller arkiverede). Når du registrerer dig, skal du angive dit navn, din email- og postadresse, land, branche, virksomhed, stilling samt telefonnummer. I forbindelse med registreringen bliver du også bedt om at oplyse, om du er kunde hos EY, og om du er interesseret i blive informeret om kommende webcasts via email. Alle dette skal oplyses, før du får adgang til vores webcasts. I forbindelse med registreringen kan du vælge at automatisere login-processen, således at du automatisk logges på, når du igen besøger EY’s Thought Center Webcast-sektion på den samme computer. Vi anvender registreringsoplysningerne til interne analyseformål med henblik på at få et overblik over, hvem der ser vores webcasts og således blive bedre til at imødekomme dine ønsker.

Hvis du er interesseret i vores Thought Center Webcasts men ikke ønsker at angive personlige oplysninger, kan du læse resumeer af disse webcasts (webcast recaps) på ey.com, hvortil der ikke kræves registrering.

IV. Undersøgelser
EY foretager undertiden undersøgelser via vores website. Deltagerne i disse undersøgelser kan blive bedt om at angive personlige oplysninger (navn, kontaktoplysninger mv.) udover deres meninger eller feedback. De oplysninger, der indsamles, varierer fra undersøgelse til undersøgelse.

V. Registrering i forbindelse med modtagelse af materiale
Undertiden beder vi besøgende på vores website om at registrere sig, hvis de ønsker at modtage hvidbøger, artikler, analyser, rapporter, pjecer mv. Man kan blive bedt om at angive personlige oplysninger i en registreringsformular, og karakteren af de indsamlede oplysninger kan variere. EY forbeholder sig retten til kun at distribuere materiale til modtagere, som har angivet de ønskede oplysninger.

VI. Registrering i forbindelse med arrangementer
Man kan tilmelde sig arrangementer i EY via vores website eller undertiden via andre websites. Man kan blive bedt om at angive personlige oplysninger i en tilmeldingsformular, og karakteren af de indsamlede oplysninger kan variere. EY vil undertiden videregive sådanne oplysninger til tredjepart med forbindelse til arrangementet. En sådan tredjepart kan være hoteller, sponsorer, arrangører (herunder via disses websites), talere, paneldeltagere mv. Man opfordres til at notere sig, hvordan oplysningerne anvendes i forbindelse med det enkelte arrangement.

VII. Entrepreneur Of The Year®
EY modtager tilmeldinger til vores Entrepreneur of the Year-konkurrence via vores website. Kandidaterne skal angive personlige oplysninger, herunder finansielle oplysninger, og skal desuden underskrive en tilmeldingsformular. Tilmeldingsformularerne udleveres til konkurrencens sponsorer samt uafhængige nationale og regionale juryer, på baggrund af hvilke vinderne kåres. Visse af oplysningerne i tilmeldingsformularen kan desuden blive anvendt i analyse-, undervisnings- eller andet øjemed, men vi røber ikke identiteten på de tilmeldte eller deres virksomhed over for andre end sponsorer, dommere og hermed forbundne parter. Kandidaterne skal acceptere dette for at deltage i tilmeldingsprocessen. Den, der nominerer en kandidat, kan angive egne personlige oplysninger på formularen, men dette kræves ikke altid. Hvis sådanne oplysninger angives, er de underlagt samme betingelser som oplysninger for de tilmeldte. Nærmere oplysninger fås i materialet vedrørende Entrepreneur of the Year-konkurrencen. 

VIII. EY Alumni
Alle personlige oplysninger for tidligere ansatte i EY anvendes udelukkende til at opretholde kontakten med disse og bliver ikke videregivet til andre uden udtrykkelig tilladelse fra den enkelte.

IX. EY Online
Hvis man har fået adgang til EY Online, anbefaler vi, at man gør sig bekendt med den politik for databeskyttelse, der gælder for denne tjeneste. Man kan se denne erklæring, når man logger på EY Online.

Følsomme personlige oplysninger 
EY indsamler ikke forsætligt følsomme oplysninger via denne website, med mindre den gældende lovgivning kræver det, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere. Følsomme personlige oplysninger omfatter racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller anden overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, fysisk eller psykisk helbredstilstand, seksuel orientering, strafbare forhold og i visse tilfælde personnummer og økonomiske oplysninger. EY tilsigter at beskytte oplysninger af denne karakter, som vi måtte modtage som led i vores almindelige aktiviteter. Adgangen til sådanne oplysninger er begrænset, og vi har politikker og procedurer, der sikrer, at oplysningerne ikke mistes, misbruges eller udleveres uretmæssigt.

Udlevering af personlige oplysninger
EY følger det amerikanske handelsministeriums safe harbor-principper for databeskyttelse og udleverer ikke personlige oplysninger til tredjepart, med mindre disse skriftligt har forpligtet sig til at sikre en passende databeskyttelse. Dine personlige oplysninger kan således blive udleveret til andre i følgende tilfælde:

  • Hvor det for at besvare din forespørgsel er nødvendigt at inddrage en tredjepartsleverandør (se “Links til andre websteder” nedenfor)
  • I forbindelse med en forespørgsel, der involverer flere medlemsfirmaer i EY 
  • Hvor du udtrykkeligt har bedt om det ved besøg på vores website
  • Hvor det er nødvendigt på baggrund af en retskendelse eller andre lovmæssige eller myndighedskrav
  • I forbindelse med et frasalg eller anden reorganisering af hele eller dele af vores virksomhed.

NB: EY indsamler og gemmer ikke personlige oplysninger indhentet via denne website med henblik på udlevering eller salg til tredjepart, der ønsker at bruge oplysningerne i markedsføringsøjemed, ligesom vi ikke gennemfører mailkampagner på vegne af tredjepart.

Ændringer og opbevaring af data
Oplysninger indsamlet fra besøgende på vores website opbevares kun med henblik på at levere den ønskede service. Når denne service er leveret, bliver alle oplysninger slettet i overensstemmelse med EY’s politik for dataopbevaring. Du kan til enhver tid opdatere, ændre eller slette dine personlige oplysninger ved at kontakte os.

Links til andre websteder
Vores website kan indeholde links til andre websteder, som ikke er underlagt vores politik for databeskyttelse. Besøgende på vores website kan blive dirigeret videre til andre websteder for yderligere informationer, fx vedrørende vores publikationer, arrangementer, sponsorater, ydelser fra tredjepartsleverandører, statslige organisationer, almennyttige organisationer og sociale netværk. Vi påtager os ikke noget ansvar for, hvordan brugerdata gemmes eller anvendes på tredjepartsservere. Vi anbefaler, at man gør sig bekendt med det enkelte websteds politik for databeskyttelse.

Cookies
Vores website og/eller tilknyttede websteder kan anvende cookies. Cookies er små filer, som vores website gemmer i din browser, og som kun bruges af vores website, så længe du er logget på denne. Cookies bruges ikke til at bestemme identiteten på nogen, som blot besøger ey.com. De hjælper os med at registrere besøgsmønstre og således identificere brugernes foretrukne sites og sprog, så vi kan dirigere dem hen til den rigtige hjemmeside, når de besøger ey.com.

Cookies kan også bruges til andre formål. I Thought Center Webcast-sektionen anvendes de til at give adgang for abonnenter, som har valgt automatisk logon i forbindelse med deres registrering. Cookies anvendes endvidere til at forhindre deltagere i web-baserede meningsmålinger i at stemme mere end én gang. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies fra ey.com eller Thought Center Webcast-sektionen, kan du indstille din browser til at give dig besked, når der placeres en cookie på din computer, så du selv kan bestemme, om du vil acceptere eller afvise den. Hvis du indstiller din browser til at afvise cookies, er det dog ikke sikkert, at du kan få adgang til alle funktionerne i Thought Center Webcast-sektionen, herunder automatisk logon og andre individualiseringsfunktioner.

Web-beacons: EY reklamerer undertiden på andre websites. Med henblik på at undersøge, hvor effektive vores kampagner er, anvender vi undertiden web- beacons, som er elektroniske billeder, der tæller, hvor mange der besøger ey.com efter at have set en reklame for EY på en tredjeparts website. Vi anvender ikke denne teknologi til at skaffe os adgang til dine personlige oplysninger; den bruges udelukkende til at indsamle statistik om besøgende på ey.com og til at måle effektiviteten af vores reklamer.

Apps, QR-koder og andre teknologier
Når du scanner en QR-kode, kan leverandøren (3GVision) af vores QR-koder indsamle visse informationer fra din mobile enhed (fx IMEI-nummer eller IP-adresse). 3GVision anvender alene sådanne informationer til – på vores vegne – at udarbejde og levere anonymiserede, statistiske oplysninger om brugerne af vores website og ydelser.

Platforme for sociale medier
Måske har du lyst til at deltage i de forskellige blogs, fora, wikis og andre sociale medier fra EY, som vi stiller til din rådighed. Det primære formål med disse platforme er at gøre det muligt – og lettere – for dig at dele indholdet. EY kan dog ikke holdes ansvarlig, hvis du deler personlige oplysninger på sociale medier, som senere hen måtte blive brugt, misbrugt eller på anden vis anvendt af en anden bruger.

EY kan også give dig links til andre platforme på særskilte servere hos personer eller organisationer, som EY ikke har nogen kontrol over. EY afgiver ingen erklæringer eller garantier vedrørende korrektheden mv. af informationer på sådanne servere. Et link til tredjeparts websites skal ikke fortolkes som en godkendelse eller garanti fra EY’s side af tredjeparts produkter og ydelser. EY afgiver ingen erklæringer eller garantier med hensyn til, hvordan oplysninger lagres eller bruges på tredjeparts servere. Vi anbefaler, at du gennemgår Privacy Statements på alle tredjeparts websites, hvortil der er links fra vores website, for at afgøre, hvordan dine personlige oplysninger anvendes.

Exceptional Enterprise Tool
Værktøjet The Exceptional Enterprise Tool er hosted på vegne af EY hos en ekstern leverandør, 1&1 Internet Inc., 701 Lee Road, Suite 300, Chesterbrook, PA 19087, USA. Din e-mail-adresse er kun nødvendig, hvis du vælger at registrere dig. De oplysninger, du afgiver via dette værktøj (herunder din e-mail-adresse, hvis du registrerer dig) genererer en unik rapport for din organisation med udgangspunkt i de svar, du giver. Samtlige rapporter vil blive samlet og anvendt af EY for at generere metrics om organisationernes ekspertiseområder på forskellige stadier af organisationens vækstcyklus.

EY vil derudover hoste og facilitere fremtidige kundedrøftelser med udgangspunkt i de svar, der opnås via dette værktøj. De enkelte organisationer vil på intet tidspunkt i denne proces kunne identificeres.

Børn
Denne erklæring er ikke målrettet mod børn. Vi forstår nødvendigheden af at beskytte oplysninger om børn, i særdeleshed på internettet, og vi indsamler og opbevarer ikke forsætligt oplysninger om børn.

Ændringer til denne erklæring
EY kan foretage ændringer af denne erklæring. Hvis der sker ændringer af erklæringen, kan det tage op til 30 hverdage, før de nye procedurer er implementeret. Gå jævnligt ind på denne side, hvis du ønsker at holde dig orienteret om ændringer.

Afmelding af tjenester
EY giver dig forskellige valg angående indsamling og anvendelse af dine personlige oplysninger. Hvis du har tilmeldt dig EY-relaterede opdateringer via ey.com men ikke ønsker at modtage fremtidige emails, kan du afmelde dig på den side, hvor du tilmeldte dig.

Yderligere oplysninger
For yderligere oplysninger om hvor denne erklæring gælder, se vores legal statement.