Life Sciences

Bæredygtighed inden for bioteknologi, lægemidler og medikoteknologi

Hurtige forretningsbeslutninger er den nye norm takket være den hastige udvikling. Life Science-industriens ledere står over for en lang række udfordringer fra nye markedsaktører og ændret lovgivning til patenter, der udløber, og en voksende forekomst af kroniske sygdomme og er nødt til at undersøge nye måder at håndtere den nye sundhedsdagsorden på — en dagsorden som sættes af patienterne og fokuserer på de sundhedsmæssige resultater.

I vores Global Life Sciences Center har vi samlet et globalt team af eksperter, som kan hjælpe dig med at indfri dit potentiale.

Vi dækker følgende områder:


 • Biotechnology

  Bioteknologien har mere end nogen anden teknologi mulighed for at ændre vores liv i positiv retning, og de bioteknologiske virksomheder er med til at sætte nye standarder for sundhed, trivsel og bæredygtighed over hele verden.

  Men med de usikre kapitalmarkeder, øget regulering, voksende prispres, konkurrence om overtagelser og en stadigt mere krævende sundhedssektor står branchen over for hidtil usete udfordringer.

  Vi er pionerer inden for den bioteknologiske industri. Vi var det første revisions- og rådgivningsfirma, der oprettede et separat team til at betjene branchen, og vi har fastholdt dette engagement gennem løbende udsendelse af dybdegående rapporter og opbygning af vores netværk af eksperter.

  Det er derfor ikke overraskende, at vi betjener langt flere biotekvirksomheder end noget andet revisions- og rådgivningshus.

  Relateret indhold:

 • Pharmaceutical

  De farmaceutiske virksomheder står over for store udfordringer — ny forskning, nye produkter og serviceydelser, en ændret befolkningssammensætning, øget regulering, nye forretningsmodeller og øgede forventninger hos interessenterne. Vi hjælper lægemiddelvirksomheder over hele verden med at håndtere disse udfordringer.

  Sideløbende udgiver vi en række rapporter, som går i dybden med emner som regnskab, skat, transaktioner, compliance og forretningsprocesser, samt vores årlige rapport om de seneste tendenser i lægemiddelindustrien, Progressions. Med den viden, du finder i disse rapporter, kan du nemmere navigere rundt i det omskiftelige globale landskab og vækste din forretning.

  Vi står i dag på tærsklen til den næste store bølge af sundhedsmæssige forbedringer – drevet ikke kun af nye produkter men også af ændret adfærd. Vi er på vej ind i en tid, hvor fokus vil være på at udvikle indgreb, der effektivt kan forbedre de sundhedsmæssige resultater, og dernæst på tilpasning af adfærden hos alle interessenter — patienter, leverandører, producenter og andre — i forhold til disse indgreb.

  Relateret indhold:

 • Medical technology

  De grundliggende drivkræfter — fra en aldrende befolkning og en voksende udbredelse af kroniske sygdomme til et voksende behov for livsstilsrelaterede indgreb — tyder på en fortsat stor efterspørgsel efter medikotekniske produkter i de kommende år.

  Ikke desto mindre er vejen brolagt med risici og udfordringer. I en branche, som kræver konstant fornyelse, er du under massivt pres for at påvise værdien af de produkter, du udvikler, efterleve stadigt stigende myndighedskrav og stille den krævende forbruger tilfreds.

  Vi er ikke kun den foretrukne rådgiver for medikotekniske virksomheder, der går på børsen, vi reviderer også flere medikotekniske virksomheder, som følges af Russell 3000 og Standard & Poor’s, end noget andet revisions- og rådgivningshus.

  Vi har omfattende erfaring med alt fra venturekapitalfinansiering og børsintroduktioner til produktlanceringer og global ekspansion og er derfor i stand til at hjælpe medikotekniske virksomheder med at navigere igennem alle stadier af deres forretningscyklus.

  Relateret indhold:Kontakt os

Christian Schwenn Johansen
Partner
Leder af Life Sciences i Danmark
Tlf. +45 5158 2548
 

Robotic Process Automation

EY - Robotics Process Automation

Når robotter bruges til manuelle driftsopgaver og vedligeholdelse sikres hurtigere opgaveløsning og bedre og hurtigere analyse af data – læs hvordan og få 10 gode råd om RPA