Media & Entertainment

At drive forretning i en digital verden

I en branche, der er synonym med kreativitet og innovation, kræver det en hel del at skille sig ud. Man er nødt til at anvende den nyeste teknologi, udvikle nye distributionsmodeller og tilfredsstille de stadigt mere krævende forbrugere. 

Samtidig skal omkostningerne styres, interessenternes forventninger overgås og ny lovgivning overholdes.

Der er altid en ny udfordring rundt om hjørnet.

EY’s Global Media & Entertainment Center kan hjælpe. Vi har sammensat et globalt team af 7.500 brancheeksperter med indgående erfaring inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Vores netværk af eksperter samarbejder og deler viden på tværs af grænser med henblik på at levere ensartet service af høj kvalitet og udnytte vores førende markedsposition til at forsyne dig med hurtig og pålidelig information.

Vi kan hjælpe inden for følgende hovedområder:


 • Implementering af nye forretningsmodeller

  Den hastige udvikling på det digitale marked stiller nye krav til systemer og processer. Flere og flere medie- og underholdningsvirksomheder indser, at deres organisationer, processer og værktøjer er forældede i forhold til at understøtte de nye digitale forretningsmodeller.

  Vi hjælper vores kunder med at:

  • Udvikle processer og organisatorisk infrastruktur med den nødvendige fleksibilitet til at kunne følge med den digitale innovation.
  • Vurdere og forbedre systemer, processer og politikker på tværs af traditionelle og digitale platforme.
  • Udvikle systemer til styring af intellektuelle ejendomsrettigheder.
  • Anvende systemer, som styrer hvilke rettigheder, der kan anvendes hvornår, hvor og i hvilke formater.
  • Automatisere rettighedssystemer med henblik på at øge produktionstiden og mindske risikoen for kontraktbrud.
  • Fokusere på digital udbudsstyring, som sikrer, at medieaktiver nemt kan findes og distribueres på tværs af medieplatforme.
  • Forbedre dataregistreringen med henblik på at understøtte nye forretningsmodeller og fremskynde beslutningstagningen.

  Relateret indhold:

 • Opretholdelse af omkostningsdisciplin

  I takt med at nye forretningsmodeller udvikles, tager medie- og underholdningsvirksomhederne deres organisationsstruktur op til fornyet overvejelse. Virksomhederne fokuserer ikke kun på, hvordan de gør tingene, men også på hvad de gør — aktiviteter der bevarer deres kerneprodukter og -brands.

  Nogle virksomheder undersøger, hvilke interne processer der kan outsources eller på anden måde uddelegeres uden at påvirke kerneprodukter og -ydelser.

  Vi hjælper vores kunder med at:

  • Vurdere omkostningskontrollerende tiltag med henblik på at skabe øget værdi.
  • Overgå til outsourcing, co-sourcing og/eller shared services.
  • Gennemføre scenariebaseret planlægning og budgettering med henblik på at forbedre omkostningseffektiviteten.

  Relateret indhold:

 • Vækstmuligheder på emerging markets

  I takt med at de udviklede markeder er blevet modne, søger medie- og underholdningsvirksomhederne nye vækstmuligheder. Mange finder sådanne muligheder på emerging markets, herunder BRIC-landene og Next Eleven-landene.

  Emerging markets står for en voksende andel af den globale økonomi og forventes at være drivkræfterne bag verdensøkonomien i de kommende år.

  I takt med at middelklassen vokser og medieforbruget stiger, er det blevet stadigt mere interessant for de globale medie- og underholdningsvirksomheder at undersøge mulighederne på emerging markets.

  Med de mange muligheder følger imidlertid betydelige risici og udfordringer, fra lokal konkurrence til utilstrækkelig selskabsledelse, besvigelser, korruption og utilstrækkelig beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

  Vores globale team står parat til at hjælpe dig med at navigere rundt på disse markeder, så du kan forfølge dine muligheder med mindst mulig risiko.

  Relateret indhold:Kontakt os

Ønsker du yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte os.

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts. Eller download vores EY Insights app.

Key in lock

Webcast: Digital lockers and distribution

Se kort resumé af vores webcast og få mere information.