Technology

At drive forretning i en ny æra

Teknologibranchen er en indflydelsesrig og likvid branche med mange facetter, hvor toplederne er nødt til at kunne håndtere kunsten at være behændig og samtidig fokusere på ”operational excellence” og imødekomme kundernes stadig stigende efterspørgsel. Vores globale team af branchefokuserede specialister inden for områderne erklæringsafgivelse, skat, transaktioner og rådgivning har den fornødne indgående viden om og faglige ekspertise til at kunne fortolke markedets signaler og hjælpe dig med at excellere i den skarpe konkurrence.

De væsentligste udfordringer i teknologimiljøet i dag omfatter:


 • Cloud computing

  Er ”cloud computing” i færd med at forandre branchen?

  De IT-ydelser, der i dag betegnes som ”cloud computing”, har eksisteret i årtier, men har hidtil aldrig tegnet sig for andet end en lille del af branchens samlede omsætning. Nu er deres tid imidlertid kommet: I de seneste par år er et svimlende antal hardware- og software-ydelser blevet tilgængelige via internettet.

  Forbrugere såvel som virksomheder har taget en lang række cloud-ydelser til sig – spændende fra veletablerede ydelser til styring af salgsstyrken til e-mail- og fotoredigering og de seneste smartphone-applikationer samt hele fænomenet sociale netværk. Forskere forudser desuden et snarligt vendepunkt i såvel store som små organisationers anvendelse af cloud-ydelser.

  Efterhånden som cloud-ydelser bliver mere udbredt, vil de muliggøre en mere fleksibel adfærd og dermed øge virksomhedernes evne til hurtigere at implementere ændringer. Det, der øger interessen for cloud computing er muligheden af ”grønne” dagsordener: De gør det muligt for virksomheder i højere grad at anvende infrastrukturkapacitet, som sænker det nødvendige energiforbrug og dermed CO2-fodaftrykket for brugerne sammenlignet med traditionel anvendelse af IT.

  Læs mere om cloud computing.

 • Sociale netværk: Skaber en tilstedeværelse

  Nogle organisationer etablerer en tilstedeværelse på sociale netværk for at fremme salget af produkter og ydelser og for at kunne kommunikere direkte med deres kunder.

  • Men når en organisation skaber en profil til dette formål, hvordan definerer og kommunikerer den så sin fortrolighedspraksis vedrørende de oplysninger, den indsamler?
  • Og hvordan skal medarbejdere, der kommunikerer med de enkelte kunder, anvende de yderligere personlige oplysninger, som de kan få adgang til via deres kunders profil? 

  Dette er spørgsmål, som virksomheder, der anvender sociale netværk som et salgsfremmende værktøj, bør stille sig.

  Organisationer bør også være klar over, at sociale mediewebsteder kan misbruges til besvigelsesformål, og at organisationen ikke har indflydelse på de af webstedet indsamlede informationer, som sandsynligvis vil ”leve” længere, end organisationen ønsker eller forventer.

  Strategier og undervisning er altafgørende 

  Det er vigtigt, at organisationerne udvikler og kommunikerer velgennemtænkte strategier for, hvordan kunderne, medarbejderne og jobansøgere interagerer. 

  At deaktivere brugen af sociale netværk på arbejdspladsen er ikke en holdbar løsning 

  Tilliden til sådanne strategier er særligt vigtig i et miljø, hvor lovgivningsmæssige krav ikke let bringes på linje med teknologien og dens almindelige anvendelsesmuligheder. Strategiske ændringer bør ledsages af oplysningskampagner og undervisning.

 • Informationssikkerhed i en virtuel verden

  Erhvervslivet bevæger sig ind i den virtuelle verden, efterhånden som flere og flere oplysninger transmitteret over internettet, og cloud computing, sociale netværk og mobile enheder bliver mere fremherskende.

  Resultaterne fra vores 15. årlige Global Information Security Survey bekræfter, at informationssikkerhed er en af de allervigtigste udfordringer, som organisationerne står over for i dag.

  Vi kan generelt notere tre udviklingstendenser, som har en væsentlig indvirkning på den rolle og betydning, som informationssikkerhed har:

  • Fysiske grænser forsvinder, i takt med at flere forretningsmæssige oplysninger transmitteres over internettet.
  • Ændringer finder sted i et stadigt hurtigere tempo.
  • Virksomhederne er ved at bevæge sig bort fra de mere traditionelle outsourcing-aftaler til leverandører af cloud-ydelser.

  Har du forberedt dig på risiciene?

 • Forstå informationsteknologi

  IT-funktioner er nødt til at finde en balance mellem risiko og resultater.

  Men at opfylde denne målsætning er ofte svært i virkeligheden.

  Det skyldes, at den hast, hvormed IT er kommet til at influere på virksomheden, er så stor, at mange IT-funktioner stadig kæmper med at finde ud af, hvordan de skal koble deres faglige ekspertise med et nyt forretningsmæssigt perspektiv.

  IT-chefer står i dag over for en bred vifte af udfordringer, som fx:

  • Stadigt mere komplekse IT- og driftsmodeller
  • Krav til omkostningseffektivisering og -gennemsigtighed
  • Ny lovgivning og nye typer trusler
  • Forventninger om social ansvarlighed

  Resultaterne af vores undersøgelser typer på, at succesrige virksomheder har fokus på disse meget væsentlige udfordringer, og at de formulerer deres respons derpå på virksomhedsniveau.

  Få mere at vide om, hvordan du bedre forstår IT:Kontakt os

Ønsker du yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte os.

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts. Eller download vores EY Insights app.

Cloud computing resources

EY - Cloud Computing resource site

Se vores 2015 Worldwide Cloud Computing Tax Guide og find mere information om cloud computing.


Tilmeld dig vores LinkedIn-gruppe

Bliv en del af vores globale EY Technology-branchegruppe.