• Inside Telecommunications - Issue 18

  Smart homes, record-breaking broadband speeds and the latest in mergers and acquisitions are explored in our latest edition.

 • Enterprise asset management

  We outline benefits and challenges of enterprise asset management implementation, and how the Internet of Things offers a wave of opportunity for telecommunications.

 • Decoding mobile financial services

  From an unbanked individual to a tech-savvy user, mobile financial services has value to offer at all economic levels. Learn about the latest opportunities.

 • M2M in China

  China’s machine-to-machine (M2M) market is set for explosive growth. Learn more about these opportunities to build on global leadership.

Telecommunications

En branche der forandrer vores samfund

Teleoperatørerne skal håndtere de krav, der er forbundet med teknologiske og lovmæssige ændringer, samtidig med at de udviser transparens, kundeinnovation og introduktion af nye serviceydelser. Kan du følge med? Uanset om dit mål er at tilpasse din forretningsmodel eller øge din markedsandel, hjælper vi dig med at være på forkant med udviklingen.

Brug os og vores viden om nuværende og kommende problemstillinger i teleindustrien.


 • Vækst i mobile pengeoverførselstjenester

  I takt med at telesektoren afsøger nye vækstdrivere, får mobile pengeoverførselstjenester større og større betydning.

  Den kraftige vækst inden for mobile pengeoverførselstjenester og nye mobile betalinger understreger, hvordan mobiltelefonen fundamentalt kan ændre den måde, vi overfører penge på, takket være

  • Lavere omkostninger
  • Øget bekvemmelighed
  • Begrænsning af svig

  Mange af de mest succesfulde globale tjenester er udviklet i Asien — hvor mobile tjenester er velforankret — men samtidig dukker der nye pengeoverførselstjenester op på nye vækstmarkeder som Filippinerne og Kenya.

  Der ligger dog fortsat mange uopdagede muligheder på de udviklede markeder, hvor der er flere forskellige finansielle muligheder og flere forskellige betalingskanaler.

  I takt med at mobiltelefonen gør det muligt at foretage betalinger på en mere effektiv måde, samtidig med at kunden oplever fordele i form af øget informationsrigdom og lokationsfølsomhed, bliver det fleksibiliteten – i forhold til kunder, interessenter mv. – som bliver den afgørende parameter for aktørerne.

  Se hvordan vi kan hjælpe med at lægge fundamentet for morgendagens mobile pengeoverførselsløsninger.

  Relateret indhold:

 • Behovet for data privacy og databeskyttelse stiger

  Databeskyttelse udgør fortsat en væsentlig problemstilling og udfordring for mange teleoperatører. Dette er ikke overraskende i og med, at operatørerne besidder enorme mængder af informationer om deres kunder.

  Faktorer som nye tjenester, den fortsatte digitalisering af informationer samt mere tilgængelig og stadigt billigere digital lagring har kun øget (og vil fortsætte med at øge) mængden — og følsomheden— af de personlige oplysninger, som operatørerne ligger inde med.

  Operatørerne investerer i stigende grad i at etablere tættere forhold med deres kunder, hvilket medfører en stigende afhængighed af kundedata og dermed en øget risiko. Mange lande iværksætter tiltag med henblik på at begrænse ulovlig fildeling, men på grund af de mange forskellige interessenter bliver det i mange tilfælde ved snakken.

  Operatørerne bør arbejde tæt sammen med staten med henblik på at få defineret deres ansvar i relation til eksempelvis terrorbekæmpelse og indhold målrettet børn og samarbejde med leverandører og partnere om at løse problemstillingerne i forhold til databeskyttelse inden for nye områder som cloud-sikkerhed og mobilapplikationer

  Med vores tilgang — som er rodfæstet i et solidt branchekendskab og en målsætning om at levere målbare, holdbare resultater — kan vi hjælpe dig med at foretage den nødvendige tilpasning og opnå gode resultater.

  Relateret indhold:

 • En branche i forandring

  Teleindustrien forandrer sig for øjnene af os, og i mange tilfælde er der ingen faste regler for de nye digitale platforme, værktøjer og den livscyklus, som virksomhederne opererer med.

  I telebranchen er en strategisk, fremtidsorienteret forretningsmodel derfor særligt afgørende for overlevelse — og succes. Den forandring, som branchen har oplevet, har medført hidtil usete udfordringer, risici og muligheder.

  Med en fortsat strøm af nye aktører til markedet er operatørerne tvunget til hele tiden at finde nye veje at skille sig ud på. Strategierne omfatter blandt andet investering i næstegenerationsteknologier og alternative sourcing-modeller.

  Vi kan hjælpe dig med at konkurrere på et marked i forandring.

 • Risikohåndtering og udnyttelse af muligheder

  Til trods for — og i nogle tilfælde på grund af — den fortsatte usikkerhed forbundet med den globale økonomi er der store muligheder for teleoperatørerne. Selskabernes evne til at identificere og udnytte disse muligheder afhænger af deres evne til at forstå og styre risikoen. Med mindre din vækststrategi understøttes af en effektiv risikostyring, kan den ikke holde i længden.

  Nye muligheder byder sig til, hvis selskaberne er villige til at tage de nødvendige risici og foretage de nødvendige strategiske valg.

  Relateret indhold:Kontakt os

Ønsker du yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte os.

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts. Eller download vores EY Insights app.

Robotic Process Automation

EY - Robotics Process Automation

Når robotter bruges til manuelle driftsopgaver og vedligeholdelse sikres hurtigere opgaveløsning og bedre og hurtigere analyse af data – læs hvordan og få 10 gode råd om RPA