Ledelse og rapportering

  • Share

Der er et generelt krav om større gennemsigtighed i erhvervslivet. Investorerne vil have adgang til mere nøjagtige og relevante oplysninger om virksomheder, transaktioner, markeder og risici. Lovgiverne ønsker at øge kontrollen.

Set i lyset af disse lovgivnings- og reguleringsmæssige ændringer er global koordinering en nødvendighed snarere end en luksus. Lovgivere og standardsættere er nødt til fortsat at arbejde sammen om at øge den globale harmonisering.

EY har indgående viden om og erfaring med regnskabsaflæggelse og corporate governance inden for alle markeder og geografiske områder. Med afsæt i denne viden og erfaring tilbyder vi assistance inden for områder som pension, finansielle instrumenter, skatter og afgifter, valuta, dattervirksomheder, joint ventures, hensættelser, afhændelser og nedskrivning.

Alt efter dine behov sammensætter vi et tværfagligt team, som kan håndtere selv de mest komplekse udfordringer gennem anvendelse af vores gennemprøvede globale metodik og de nyeste og bedste revisionsværktøjer.

Få mere information under Assurance.
 


Et løft til bestyrelsen

"Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark", er et nationalt tiltag, der arbejder for at kvalificere, udvikle og styrke arbejdet i bestyrelser gennem networking, uddannelse og træning, forskning og debat.

Komité skal udvikle anbefalinger for god fondsledelse

Medlemmer til Komité for god Fondsledelse er netop udpeget. Komitéen skal udarbejde anbefalinger, som bestyrelser i erhvervsdrivende fonde skal forholde sig til ud fra et følg-eller-forklar-princip. .

Rekruttering til de europæiske bestyrelser

Vi ser på kravet om større mangfoldighed i de europæiske bestyrelseslokaler og præsenterer fem praktiske skridt til at forbedre bestyrelsesrekrutteringen.