Årsregnskabsloven

 • Share

Vi vil gerne sikre, at vores kunder altid får den bedste rådgivning om årsregnskabsloven. Årsregnskabsloven fastsætter bestemmelser for, hvordan virksomheder skal aflægge årsrapport.

Hos EY hjælper vi en lang række mellemstore og store danske virksomheder med udfordringer i forhold til årsregnskabslovens bestemmelser. Vi sikrer bl.a. overholdelse af regler på en række tekniske områder, herunder branchespecifikke regler, og har solid praktisk erfaring med at vurdere og kvalitetssikre regnskabsmanualer, koncernrapportering m.v.

Nedenstående overvejelser kan være relevante i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten:

 • Lever min årsrapport op til kravene i dansk regnskabsregulering?
 • Er vores økonomi- og regnskabsmanualer samt koncernrapporteringspakker ajour?
 • Er vores forretningsgange, registreringsrutiner og it-systemer tilpasset årsregnskabsloven?
 • Tolker vi regnskabsmæssige udfordringer korrekt og i overensstemmelse med loven?
 • Er vores it-værktøjer, fx konsolideringssoftware, tilpasset årsregnskabsloven?
 • Har virksomheden adgang til nødvendige kompetencer inden for dansk regnskabslovgivning?

Som din aktive sparringspartner kan vi også bistå din virksomhed med komplekse regnskabsmæssige problemstillinger eller transaktioner - eller når nye regnskabsbestemmelser skal vurderes i forhold til din virksomhed. Vi rådgiver bl.a. om:

 • Virksomhedssammenslutninger, købesumsallokering, værdiansættelse m.v.
 • Finansielle instrumenter, sikringsforhold, oplysninger m.v.
 • Nedskrivningstest af aktivers værdi
 • Aktiebaseret vederlæggelse, pensionsforpligtelser m.v.
 • Indregning af indtægter
 • Klassifikation af leasingaftaler
 • Fastlæggelse af dagsværdier

Vores specialister kan ligeledes hjælpe med løsning af både konkrete problemstillinger og regnskabsmæssige udfordringer inden for specifikke virksomhedstyper eller brancher, fx den finansielle sektor, energisektoren, den offentlige sektor, entreprenørbranchen, transportsektoren og ejendomsbranchen.

EY – din rådgiver
Hos EY sætter vi en ære i at være på forkant og deltager ofte i arbejdet omkring tilblivelsen af nye love, kommentering af udkast til lovforslag samt implementering af ændringer i årsregnskabsloven. Vi følger derfor den nationale udvikling på regnskabsområdet meget tæt, bl.a. ved at deltage i en række faglige fora, herunder FSR – danske revisorers regnskabstekniske udvalg, Dansk Regnskabsforum og Erhvervsstyrelsens Regnskabsråd.

Vores specialister har stor faglig indsigt via deltagelse i danske arbejdsgrupper og praktisk erfaring via rådgivning af vores kunder. Det sikrer, at de opgaver og udfordringer, som en regnskabsaflægger står over for, løses effektivt og med et højt forretningsmæssigt og fagligt niveau.