Risikostyring

  • Share

Alle virksomheden kan have gavn af en fornuftig risikostyring. En effektiv risikostyring indebærer, at du definerer dine væsentligste risici, vurderer deres sandsynlighed og effekten heraf på din forretning og overvejer tiltag til imødegåelse af disse risici.

EY kan hjælpe dig med dette. Vi foretager risikovurderinger, som rækker længere end de finansielle og lovgivningsmæssige risici og inddrager dit samlede forretningsmiljø.

Vi opstiller scenarier for dine primære risici med henblik på at sikre, at dine risikostyringsprocesser stemmer overens med din virksomheds faktiske risici.

Vi kan hjælpe dig med at etablere effektive overvågnings- og kontrolprocesser, som varsler dig tidligere og dermed giver dig mulighed for at reagere hurtigt og effektivt.

Vores konsekvente og disciplinerede tilgang til risikostyring hjælper dig med at sikre din virksomheds fremtid.

Får mere information under Advisory.


There’s no reward without risk: GRC survey 2015

Our global governance, risk and compliance survey shows organizations need to think about, manage and respond to risk differently. Learn how to become more risk-aware.

Cybersecurity

Nye trusler forekommer dagligt, og du har brug for at være på forkant. Læs mere om, hvordan du kan forberede dig på cyberangreb.

Why digital governance matters

Den digitale udvikling har skabt nye muligheder for forretningsmodeller og markedsføring. Er du forberedt på det store potentiale og den betydelige risiko?

Tillid til clouden

Den kraftige vækst i brugen af cloud services skaber risici. Brug vores Cloud Trust Model til at afveje disse risici i forhold til den værdi, clouden bidrager med til din organisation

Cloud computing

Virksomheder kan fremme innovation og styrke arbejdsstyrken via ansvarlig indførelse af cloud computing. Opmuntrer din styringsmodel en "cloud-first"-kultur?

Fremtiden for risiko- kontrol- og compliance-funktionerne

Centraliserede driftsmodeller gør det muligt at styre virksomhedens risici mere effektivt og reducere omkostningerne. Holder du trit med resten af din virksomhed?

Creating an agile control environment

Effekten af skrappere interne kontroller overses ofte. Læs om hvordan driftsdirektøren kan afbalancere risici og driftseffektivitet og dermed øge væksten og shareholder value.

Du kan blive udsat for et IT-angreb netop nu

Bekæmpelse af allerede kendte internettrusler er ikke nok. Virksomhederne er nødt til at være proaktive og nytænke informationssikkerheden for at kunne forsvare sig imod både kendte og ukendte risici.