Kompetencestyring

  • Share

Kampen om talenterne stopper aldrig, hverken i gode eller mindre gode tider. Visionære virksomheder anvender innovative kompetencestyringsmetoder med henblik på at opnå konkurrencemæssige fordele, herunder inden for mobilitetsprogrammer og aflønningsstrategier.

Vores eksperter inden for Human Capital kan hjælpe dig med dette. EY’s globale mobilitets-team rådgiver både verdens største arbejdsgivere og dem, der for første gang bevæger sig uden for landets grænser.

Vores resultat- og aflønningskonsulenter hjælper dig med at sammensætte lønpakker og aktieoptionsordninger, som knytter dine nøglemedarbejdere tættere til virksomheden. Vi hjælper dig med at overholde skattemæssige forpligtelser, håndtere lovændringer, styre dine globale kompetencer og styrke den strategiske tilpasning, så du mest effektivt kan styre din mest værdifulde ressource.


Teamwork giver bedre resultater

Virksomheder verden over er enige om, at teams er afgørende for et godt resultat. I denne rapport ser vi nærmere på de forskellige aspekter af teamwork.

Women of Africa: en uudnyttet økonomisk kraft

Women of Africa sætter skub i debatten blandt verdens politikere, erhvervsledere og udviklingsorganisationer omkring de mekanismer, der skal til for at sikre, at kvinderne udnytter deres fulde potentiale. Vi sætter fokus på undersøgelser, der peger på kvinderne som en vigtig drivkraft for økonomisk vækst og udvikling i Afrika.