København, 5. december 2016

Vækstvirksomheder øger risikoappetit

  • Share

Risiko er en essentiel og uundgåelig del af det at drive virksomhed, men der er stor forskel på, hvad virksomhedsejere kan og vil, når det gælder risici. I år er der den højeste andel af virksomheder, der vurderer deres risikovillighed som ”høj” siden 2007.

Det viser undersøgelsen EY Entrepreneurskab Barometer, der er gennemført blandt vækstvirksomheder, der møder kravene til deltagelse i EY Entrepreneur Of The Year.

De succesfulde entrepreneurer ser muligheder før andre, de forfølger dem og har vedholdenhed og udholdenhed, så de kan holde fast, selv når andre ser det som umuligt. Det kan være en risiko at gå forrest og gå nye veje frem for at træffe mere sikre valg. Men risikovillighed er ikke et gennemgående kendetegn for succesfulde virksomhedsejere.

Knap 20 pct. svarer, at de har en ’lav’ risikoindstilling i forhold til forretningsmæssige risici, mens lige under 50 pct. vurderer deres indstilling som ’mellem’. De resterende 32 pct. angiver, at de har en ’høj’ risikoindstilling. Det er den højeste andel af virksomheder, der vurderer deres risikovillighed som ”høj” siden 2007.

”Der er ikke en universel risikoprofil på entrepreneurer. Der kan være store forskelle på adfærd, kultur, indstilling og værdier. Vi kan dog se, at virksomhedernes selvevaluering af risikovillighed følger udviklingen i BNP. Vurderingen af risikoappetitten i høj-vækst virksomheder er også påvirket af de økonomiske rammer,” siger Søren Smedegaard Hvid, direktør i EY Entrepreneur Of The Year.

EY - Vaekstvirksomheder oeger risikoappetit Høj vækst uden vokseværk

I lighed med tidligere Barometer-analyser så peger virksomhederne på innovation, strategi og medarbejdere som de vigtigste faktorer, der adskiller dem fra konkurrenterne, mens risiko ikke ses som afgørende for differentiering i markedet. Der er ikke noget, der indikerer, at virksomheder, der lykkes, også er dem, der tager de største risici. Der er heller ikke altid en direkte sammenhæng mellem høj vækst og høj risiko, men høj vækst kan meget vel være krævende at håndtere.

”Når en virksomhed går ud på nye markeder – måske i andre lande, når behovet for kapital stiger, når antallet af medarbejdere vokser – opstår løbende nye udfordringer, der gradvist gør det mere komplekst at drive virksomheden. Risikostyring er et af de områder, som skal udvikle sig i takt med, at virksomheden vokser – og hvor det er godt at være et skridt foran,” siger Søren Smedegaard Hvid.

”De forretningsmæssige risici er i dag et langt mere komplekst billede end tidligere. Udover finansielle risici minder erfaringerne fra finanskrisen fortsat mange om vigtigheden af at kunne håndtere markedsmæssige risici i forhold til pludselige omsætningsfald. Dertil kommer en lang række risici, som den teknologiske udvikling medfører,” siger vicedirektør i DI, Kent Damsgaard og tilføjer:

”I disse år ser vi en hastig digital udvikling, der på kort tid kan ændre grundlæggende forretningsbetingelser inden for brancher, der ellers har oplevet stabil udvikling gennem mange, mange år. Disse forandringer er mulighederne og vækstgrundlaget for nogle virksomheder, men omvendt også den største risici for andre.  Derfor er det så utroligt vigtigt, at hver enkelt virksomhed foretager en bred og grundig vurdering af sit samlede risikobillede.