København, 6. december 2016

Exit til virksomheder og kapitalfonde er fortsat populært

  • Share

Salg til en anden virksomhed eller en kapitalfond er fortsat de to mest overvejede og mest sandsynlige muligheder, når virksomhedsejere skal realisere værdien af virksomheden. Til sammenligning er salg til familien og børsnotering mindre attraktive muligheder.

43 pct. af landets vækstvirksomheder ser et salg til anden virksomhed som den mest sandsynlige exit-mulighed. Yderligere 25 pct. vurderer salg til en kapitalfond som mest sandsynligt. Det viser undersøgelsen EY Entrepreneurskab Barometer, der er gennemført blandt vækstvirksomheder, der møder kravene til deltagelse i EY Entrepreneur Of The Year.

”Kapitalfonde er fortsat en meget populær mulighed, og det er hjulpet på vej af gode eksempler og stor opmærksomhed. I flere tilfælde beholder ejeren et delejerskab og fortsætter ledelsen – fra ejerens side giver det mulighed for finansiering, mindre risiko og ofte adgang til kompetencer, der kan være med til at udvikle virksomheden,” forklarer Søren Smedegaard Hvid, Partner i EY og direktør i EY Entrepreneur Of The Year.

”Vi mærker tydeligt, at stadig flere virksomhedsejere vælger at sælge til anden virksomhed. Siden 2000 har Vækstfonden medfinansieret knap 1.300 ejerskifter for et samlet tilsagn på mere end 3 mia. kr. Faktisk udgør finansiering af virksomhedskøb knap en tredjedel af vores samlede aktivitet. Transitionen fra en ejer til en anden rummer et stort vækstpotentiale, bl.a. fordi virksomheden derved får ny ledelse og kan bidrage med ny energi og nye ambitioner. At købe en virksomhed kan også være et godt og mindre risikofyldt alternativ til at starte egen virksomhed,” siger Rolf Kjærgaard, investeringsdirektør i Vækstfonden.

Mens 68 pct. således sigter mod salg til en anden virksomhed eller en kapitalfond, så er der enkelte, der ikke kan udpege en mest sandsynlig mulighed endnu. De resterende ser mod muligheden for børsnotering, salg til familiemedlem eller medarbejdere.

Exit Overvejer mulighed* Mest sandsynlige mulighed
Ingen overvejelser 21 % 7 %
Salg til familiemedlem 17 % 6 %
Salg til fx medarbejdere 32 % 14 %
Salg til anden virksomhed 62 % 43 %
Salg til kapitalfond 44 % 25 %
Børsintroduktion 8 % 3 %
Andet 3 % 3 %

*Nogle overvejer flere muligheder, så summen er over 100 %

  • 44 % overvejer et salg til en kapitalfond som relevant exit-mulighed.
  • 25 % ser et salg til en kapitalfond som den mest sandsynlige exit-mulighed.
  • 17 % har i det seneste år ’i høj grad’ eller ’i meget høj grad’ mærket interesse fra kapitalfonde.

Børsnotering ikke i høj kurs

Efter tredje kvartal 2016 er to af verdens tre største børsnoteringer i år danske.

Børsnoteringen af Postal Savings Bank of China Co. Ltd. på Hong Kong-børsen er den hidtil største i år, men med børsnoteringen af DONG og Nets kom også Danmark på landkortet med store børsnoteringer. Derudover fandt også Scandinavian Tobacco vej til børsen i år.

Selv om nogle af de største virksomheder er blevet børsnoterede i år, så er det ikke ensbetydende med, at der er samme aktivitet blandt de mindre og mellemstore.

Hvis vi fx sammenligner med antallet af børsnoteringer på børsen i Stockholm, så er det en ulige kamp. På First North børsen i Stockholm er der i 2016 frem til medio november børsnoteret 43 virksomheder mod 1 i København.

Få sigter mod børsnotering

Blandt de adspurgte virksomheder i EY Entrepreneur Of The Year har 8 pct. af virksomhederne en børsnotering med i overvejelserne, mens 3 pct. ser det som den mest sandsynlige exit-mulighed.

”Det er ikke overraskende, at relativt få går med de tanker i forhold til, hvad vi reelt ser af børsnoteringer – i hvert fald i Danmark. Der er en tendens til, at København generelt er attraktiv for større danske virksomheder bl.a. fordi, der er en stor likviditet i det markedssegment. Derimod afsøger tech- og life science virksomheder med stærkt potentiale ofte mulighederne i USA, mens mindre- og mellemstore danske virksomheder med børsplaner ofte ser muligheder for bedre prissætning og likviditet i fx Stockholm,” fortæller Niels-Jørgen Andersen, Partner i EY. Han påpeger, at flere succeser i Danmark samt et større kendskab til de muligheder, der er på børsen i Stockhom, vil kunne have en positiv afsmitning.

Hos Dansk Industri er vicedirektør Kent Damsgaard heller ikke overrasket over, at så få ser børsnoteringer som en mulig exit-strategi.

”Den københavnske børs har i mange år haft en stor udfordring med at få små- og mellemstore virksomheder børsnoteret. Det skyldes blandt andet, at den danske aktie- og kapitalbeskatning ikke understøtter den samme form for investorkultur, som vi ser i eksempelvis Sverige.”

”Det vil give et særdeles positivt bidrag til investeringsniveauet i danske SMV’er, hvis vi har et mere aktivt kapitalmarked. Derfor kvitterer vi også for, at regeringen i sit grundlag eksplicit nævner erhvervsskatterne. Konkret anbefaler vi en lavere og konsolideret aktie- og kapitalbeskatning, som også vil øge investeringslysten blandt almindelige danskere,” siger vicedirektør Kent Damsgaard, Dansk Industri.
 

Overvejer du en børsnotering?

  • Sæt dig grundigt ind i fordele og ulemper – er det overhovedet relevant for din virksomhed, hvad medfører det af krav og forventninger, hvad er potentialet?
  • Træk på erfaringer fra andre og søg uvildig professionel rådgivning.
  • Få et godt overblik over din virksomheds værdi og potentiale og se på muligheder for at optimere. Første del af processen er ikke helt ulig en salgsmodning, og det er ikke tilfældigt. Det er blevet meget almindeligt i dag, at virksomheder forfølger andre muligheder end en børsnotering og parallelt kigger på muligheder for et salg.

Kilde: EY


Familieeje går ikke altid i arv

Før eller siden skal enhver virksomhedsejer overveje, hvad der skal ske med virksomheden. Muligheden for en børsnotering er muligvis den mest sandsynlige exit for de få. Men endnu færre forventer et generationsskifte i familien. 17 pct. har overtaget virksomheden fra et familiemedlem, og der er 17 pct., der overvejer muligheden for en dag at sælge til et familiemedlem, mens kun 6 pct. vurderer, at det er den mest sandsynlige mulighed.

Muligheden for salg til andre personer, fx medarbejdere indgår i overvejelserne hos 32 pct., mens 14 pct. ser det som den mest sandsynlige exit-mulighed.