København, 9. december 2016

Disruption i den blinde vinkel

 • Share

De succesfulde danske vækstvirksomheder i EY Entrepreneur Of The Year er på vej frem. De har en velfungerende forretningsmodel, kører hastigt i vækstsporet og rykker forbi konkurrenterne. To ud af tre venter ’i høj grad’ eller ’i meget høj grad’ forandringer i virksomhedens branche/industri.

I en undersøgelse fra Dansk Industri fra 2015 forventer 25 pct. af de adspurgte virksomheder at blive udsat for disruption inden for de næste fem år. Og næsten hver fjerde af virksomhederne siger, at de har oplevet disruption i deres branche inden for de seneste fem år.

Vender vi blikket mod de succesfulde danske vækstvirksomheder i EY Entrepreneur Of The Year, så forventer mange også forandringer i deres branche/industri i de kommende år.

67 pct. oplever ’i høj grad’ eller ’i meget høj grad’ forandringer i virksomhedens branche/industri. Ca. hver fjerde (24 pct.) oplever forandringer i en moderat hastighed, mens 9 pct. oplever at der ’i lav grad’ eller ’i meget lav grad’ sker forandringer i deres branche/industri. Det viser undersøgelsen EY Entrepreneurskab Barometer, der er gennemført blandt vækstvirksomheder, der møder kravene til deltagelse i EY Entrepreneur Of The Year.

Virksomhederne har ikke helt samme grad af genkendelse eller erkendelse, når det gælder tre disruptive karakteristika, der potentielt kunne ændre konkurrencebetingelserne i brancher over de kommende 3-5 år:

 • Lidt under en tredjedel bekymrer sig om udsigten til brancheglidning.
 • Ca. halvdelen tror, at ændret kundeadfærd, indkøbsmønstre mv. får betydning for konkurrencebetingelserne.
 • 59 pct. tror på ændringer pga. nye teknologier og/eller digital udvikling.

”En af pointerne med disruption er, at man ikke ser det komme. Virksomhederne er optaget af det, som de gør rigtig godt, og de fokuserer på de muligheder og trusler, som de kan se og forudse. En anden pointe er, at det er nødvendigt at udvide fokus på konkurrence og få blik for ændringer i konkurrencebetingelser og i forretningsmodeller. Det ændrer sig ikke fra den ene dag til den anden, men kan skabe de store omvæltninger,” forklarer Henrik Lau, der er Executive Director i EY og rådgiver virksomheder om strategi og udvikling. Han påpeger, at mange af virksomhederne i undersøgelsen nok med god grund ser disruption som en mulighed:

”Mange af disse vækstvirksomheder har jo selv skabt disruption i deres eksisterende branche og enten bygget deres marked op fra bunden eller erobret markedsandele fra andre. Deres udfordring bliver at holde momentum og tempo uden at miste jordforbindelsen,” påpeger Henrik Lau.

Hos Dansk Industri peger vicedirektør Kent Damsgaard også på potentialet:

"Danske virksomheder er generelt meget bevidste om, at der er store forandringer på vej. I en undersøgelse peger 70 pct. på, at truslen om disruption kommer fra udlandet.  Det vil være mere optimalt, hvis det er de danske virksomheder, der skaber forandringerne. Her kan de bedste danske vækstvirksomheder være med til at bane vejen for andre,” siger vicedirektør Kent Damsgaard, Dansk Industri. Han peger særligt på digitalisering som en mulighed - og en nødvendighed.

”Den teknologiske udvikling buldrer afsted. Det er derfor helt essentielt for virksomhedernes internationale konkurrenceevne, at de anvender den nyeste teknologi. Vi kan se, at op mod 80 pct. af de nystartede virksomheder bruger teknologi, der er mere end 5 år gammel. Hvis vi skal vende den trend, er det afgørende for virksomhederne, at de får de rette kompetencer med om bord,” forklarer Kent Damsgaard, DI.
 

FAKTA fra undersøgelsen:

Tre disruptive karakteristika
I hvilken grad vurderer du, at følgende faktorer kunne ændre konkurrencebetingelserne i din branche i de kommende 3-5 år?

Brancheglidning – øget konkurrence fra virksomheder i andre brancher/industrier

 • 42 pct. i lav grad eller i meget lav grad.
 • Knap 1/3 i nogen grad.
 • 22 pct. i høj grad eller meget høj grad.

Kunde-/forbrugeradfærd – ændret adfærd hos forbrugere, indkøbsmønstre, præferencer etc.

 • 17 pct. i lav grad eller i meget lav grad.
 • Ca. 1/3 i nogen grad.
 • 52 pct. i høj grad eller i meget høj grad.

Teknologi/digitalisering – nye teknologier og/eller digital udvikling

 • 19 pct. i lav grad eller i meget lav grad.
 • 24 pct. i nogen grad.
 • 55 pct. i høj grad eller i meget høj grad.