København, 12. december 2016

Erhvervsledere vil gerne være mentorer for iværksættere

  • Share

Succesfulde virksomhedsejere vil gerne inspirere og hjælpe andre i gang, fx ved at være mentor eller sparringspartner for iværksættere. Selvom kun 14 pct. af lederne er mentorer i dag, vil yderligere 52 pct. gerne være det. Blot 5 pct. er totalt afvisende over for ideen.

80 pct. af lederne i EY’s undersøgelse, EY Entrepreneurskab Barometer, der er gennemført blandt vækstvirksomheder, der møder kravene til deltagelse i EY Entrepreneur Of The Year, peger på, at erhvervslivet bør gøre mere for at støtte entrepreneurskab og iværksætterlyst. Samtidig er der stor skepsis overfor skolesystemets evne til at fremme entrepreneurskab. Hele 44 pct. mener, at det danske skolesystem ’i lav grad’ eller ’i meget lav grad’ aktivt fremmer entrepreneurskab og iværksætterlyst.

”Hvis vi skal styrke grundlaget for at skabe vækst, velstand og arbejdspladser i Danmark, er vi nødt til at styrke rammerne for entreprenørskab og iværksætterlyst i Danmark. Både når det gælder etablering af nye virksomheder, men også når det gælder innovation og udvikling i de virksomheder, der allerede eksisterer, siger Kent Damsgaard, vicedirektør, Dansk Industri og fortsætter:

”Når inspirationen kun i nogen grad skabes i vores skolesystem, er det et godt tegn, at etablerede erhvervsledere er positivt indstillet over for at hjælpe iværksættere og entreprenører.”

Kent Damsgaard tilføjer, at hvis virksomhedsledere har lyst til at være mentorer for unge iværksættere, kan de med fordel tage kontakt til Fonden for Entreprenørskab, der koordinerer den nationale indsats for mere entreprenørskab på landets uddannelser.

”I Fonden for Entreprenørskab oplever vi en stigende tendens til, at entreprenørskab kommer på både skole-og studieskemaet for børn og unge. Således modtog mere end en kvart million unge entreprenørskab i deres uddannelse sidste år. Der er dog lang vej igen, førend det er en naturlig del af uddannelserne. Et arbejde vi har brug for både privat og offentlig hjælp til at sikre”, siger administrerende direktør for Fonden for Entreprenørskab, Christian Vintergaard.

Delte meninger om næste generation

Ifølge EY’s undersøgelse er der dog delte meninger om tiltroen til næste generations entrepreneurskab. 34 pct. mener, at de unge er mere entreprenante end deres egen generation, mens 22 pct. mener det modsatte. 38 pct. svarer ’hverken eller’.

”Der er delte meninger om, hvorvidt næste generation er mere entreprenant og selvstændig. Det hænger godt sammen med opfattelsen af, at der er behov for at gøre mere for at hjælpe yngre kræfter frem og støtte den kommende generations iværksætterlyst mest muligt,” siger Søren Smedegaard Hvid fra EY.

Der er til gengæld meget bred enighed om, at dansk erhvervsliv generelt bør blive mere internationalt orienteret for at bevare konkurrenceevne i fremtiden? Det mener i hvert fald 82 pct. af de adspurgte virksomhedsledere. Kun 2 pct. er uenige i det synspunkt.