København, 12. december 2016

Få den professionelle bestyrelse på plads

 • Share

En professionel og kvalificeret bestyrelse kan være afgørende for udviklingen i den ejerledede virksomhed. Mange af landets vækstvirksomheder har erstattet ”tante-bestyrelser” med dygtige erhvervsfolk, der bidrager med kompetencer, netværk og sparring.

Det viser undersøgelsen EY Entrepreneurskab Barometer, der er gennemført blandt vækstvirksomheder, der møder kravene til deltagelse i EY Entrepreneur Of The Year.

Det er ikke kun i børsnoterede selskaber, store privatejede og offentlige selskaber, at kravene og forventningerne til bestyrelserne er vokset i de senere år, og der er blevet flere og mere krævende opgaver i ledelsen af selskaberne. Behovet for professionelt og kvalificeret bestyrelsesarbejde kan være mindst lige så vigtigt for den ejerledede virksomhed.

"Den professionelle bestyrelse kan være en rigtig god mulighed for at få adgang til kompetencer, netværk og sparring. Virksomheden bygger på ejerens kompetencer og erfaringer, men i takt med at virksomheden vokser, og tempoet er højt, opstår behovet for flere kompetencer og erfaringer,” siger vicedirektør Kent Damsgaard, Dansk Industri.

Han bakkes op af Søren Smedegaard Hvid, partner i EY og direktør for EY Entrepreneur Of The Year.

”Virksomheder, der søger ekstern kapital til investering i vækst og udvikling, eller som væsentligt ændrer risikoprofil, bliver ofte mødt med krav om øget gennemsigtighed og krav om eksterne bestyrelsesmedlemmer. Det gælder også virksomheder, der skal gennemføre et generations- eller ejerskifte.”

 • I 86 pct. af virksomhederne møder man ejeren i bestyrelsen.
 • Der er dobbelt så stor chance for at møde eksterne professionelle i bestyrelsen end ejerens familie.

Der er fortsat en del, der ikke har professionaliseret bestyrelsesarbejdet, men en del virksomhedsejere er ikke færdige med at udvikle bestyrelsen og ser behov for en yderligere professionalisering.

30 pct. er ’helt enige’ i, at bestyrelsen har den rette sammensætning og erfaring i forhold til virksomhedens behov. 42 pct. er ’enige’. Det er 72 pct. positive besvarelser. Derimod svarer 14 pct. ’hverken eller’ og 14 pct. er enten ’uenige’ eller ’meget uenige’.

Bestyrelsen har den rette sammensætning og erfaring i forhold til virksomhedens behov?

 • Helt enig 30 %
 • Enig 42 %
 • Hverken eller 14 %
 • Uenig 11 %
 • Helt uenig 3 %

Hvor ofte afholdes bestyrelsesmøder?

 • 1 gang om året 23 %
 • 2 gange om året 6 %
 • 3 gange om året 7 %
 • 4 gange eller flere gange om året 64 %