København, 8. februar 2017

7 ud af 10 globale investorer har mærket effekten af Brexit

  • Share

Blandt globale investorer har 71 % mærket en effekt efter Storbritanniens afstemning om EU-medlemskab, fx på salg, indtjening eller indkøb. Men trods usikkerhed om valutakurser, faldende råvarepriser og volatilitet på kapitalmarkederne er Europa fortsat et attraktivt mål for udenlandske investeringer. 56 % planlægger at øge investeringer i Europa over de kommende tre år.

Trods økonomisk og politisk usikkerhed, så er appetitten på investeringer i Europa stadig høj blandt globale investorer. Mere end hver anden venter at øge investeringer og styrke tilstedeværelsen i Europa over de næste tre år. Det viser rapporten ”2017 European attractiveness survey – Plan B for Brexit” fra rådgivnings- og revisionsfirmaet EY, der bygger på en undersøgelse blandt 254 globale investorer.

”Globale investorer betragter stadig Europa som et velfungerende marked med effektiv produktion, god infrastruktur, adgang til talent og evnen til innovation. Særligt teknologivirksomheder ser investeringsmuligheder ud fra en forventning om, at Europa kan drive udviklingen, når det gælder nye teknologier som kunstig intelligens, Internet of Things (IoT) og robotteknologi,” siger Jesper Koefoed, CEO i rådgivnings- og revisionsfirmaet EY og fortsætter:

”Investorerne har dog trods de positive takter også et skarpt blik for et ændret politisk og økonomisk risikobillede i Europa. De peger på usikkerhed om valutakurser, faldende råvarepriser og volatilitet på kapitalmarkeder som den største risiko, dernæst risikoen for økonomisk og politisk ustabilitet i EU, og endelig specifikt risikoen omkring Brexit.”

Tyskland, Holland og Frankrig er de mest populære alternativer

14 % af de udenlandske investorer med aktiviteter i Storbritannien har planer om at ændre eller flytte deres aktiviteter over de næste tre år, hvis Storbritannien forlader EU’s indre marked. For investorer, der overvejer at forlade Storbritannien, er Tyskland (54 %) det mest populære alternativ efterfulgt af Holland (33 %) og Frankrig 8 %.

”Uvished og usikkerhed kan altid have en negativ afsmitning på markederne, men det er svært at spå om konsekvenserne på længere sigt. Alle lande vil have stærke incitamenter til at sikre en fortsat effektiv handel i og med Storbritannien, der historisk har været nr. 1 i Europa, når det gælder udenlandske investeringer, men Brexit kan meget vel gøre det mindre attraktivt. Det åbner for et ændret fokus for udenlandske investeringer,” siger Koefoed.

EY European attractiveness survey 2017


About EY’s European attractiveness surveys
EY’s European attractiveness surveys analyze the attractiveness of a particular region or country as an investment destination, and are designed to help businesses make investment decisions and governments remove barriers to growth. A two-step methodology analyzes both the reality and perception of FDI in the country or region.

This survey is part of the EY’s European attractiveness surveys, which studies the forces shaping flows of FDI into Europe. In November and December 2016, EY interviewed 254 senior business executives at foreign investors in Europe, dividing our sample group into three groups of approximately equal size, based on whether their companies had global headquarters in the US, in Asia or in Europe.