Seminarer og events

  • Share

Aktuelle seminarer og events

EY afholder løbende en række seminarer og gå hjem-møder. Seminarerne henvender sig til virksomheder, der ønsker at få ny eller opdateret viden. Foredragsholderne er vores egne medarbejdere, som besidder en kvalificeret faglig viden og i deres dagligdag arbejder med de nyeste værktøjer inden for deres fagområder. Følg med her på siden, hvor aktuelle seminarer og events vil fremgå.

EY - Erfa-netvaerk for kommuner ERFA-netværk for kommuner
29. september 2016 i Odense
12. oktober 2016 i København

Office UCPH VAT Link seminar om "The EU Charter of Fundamental Rights and VAT" 
29. september 2016 i København
(Københavns Universitet i samarbejde med EY)

EY Tax Conference 2016 Nordic Tax Conference  
10 October 2016 in Copenhagen

EY - Seminar for kreditinstitutter

Seminar for kreditinstitutter
25. oktober i Aarhus
27. oktober i København


EY - Seminar for investeringsfondsbranchen

Seminar for investeringsfondsbranchen
31. oktober i København


EY - Fremtidens digitale oekonomifunktion

Fremtidens digitale økonomifunktion  
3. november i København


EY - Seminar for forsikrings- og pensionsinstitutter

Seminar for forsikrings- og pensionsbranchen
10. november i København


EY - BS Briefing 360° update på bygge- & ejendomsbranchen

BS Briefing 360o update på bygge- og ejendomsbranchen  
28. november 2016, webinar


EY - Ajour med momsen

Ajour med momsen (Vejle)
6. december 2016


EY - Ajour med momsen Ajour med momsen (København)
7. december 2016

EY - Efteruddannelse for godkendte revisorer ansat uden for revisionsbranchen 2017 Efteruddannelse for godkendte revisorer ansat uden for revisionsbranchen
27. september 2017 i København
28. september 2017 i København