EY Nordic Capital Markets Insights

  • Share

Få et grundigt indblik i aktiviteter og tendenser på kapitalmarkederne i de nordiske lande; Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Rapporten Nordic Capital Markets Insights ser nærmere på antallet og værdien af børsnoteringer i Norden i den forgangne periode. Derudover får du et indblik i børsnoteringer på tværs af grænser, på prisudvikling og performance samt andre aktiviteter og tendenser på kapitalmarkederne.

Find flere rapporter på ey.com/ipo.