Tax & Law

  • Share

Lovorientering - 2012/2013

Lovudkast om ændring af fusionsskatteloven
Skattefri omstrukturering med deltagelse af selskaber hjemmehørende i EØS-lande, der ikke samtidig er medlemmer af EU.
Skatteministeriet har den 1. juli 2013 sendt et lovudkast i høring om ændring af blandt andet fusionsskatteloven og lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Eventuelle bemærkninger til lovudkastet skal indsendes senest den 5. august 2013.
(1. juli 2013)


Ny klagestruktur på skatteområdet (L 649)
Folketinget har den 12. juni 2013 ved lov nr. 649 vedtaget en række ændringer i klagestrukturen på skatteområdet for fysiske personer, herunder selvstændigt erhvervsdrivende. Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2014.
(12. juni 2013)


Vækstplan DK-lovforslagene er fremsat
Skatteministeren har 17. maj 2013 fremsat de fire lovforslag, der skal udmønte aftalen om Vækstpakke DK. Lovforslagene indebærer sænkelse af selskabsskatten, genindførelse af BoligJobordningen, udvidelse af ordningen om skattekreditter, sænkelse af afgifterne på øl og sodavand samt ændringer af energiafgifterne.

Lovforslagene vil medføre betydelige ændringer og en økonomisk og ikke mindst administrativ lettelse for virksomhederne er i vente.

Lovforslagene blev sendt i høring 8. maj 2013 og høringsfristen udløber 28. maj 2013.

  Vækstpakke DK (growth plan for Denmark) – the bills have been introduced. Read the English version.
(17. maj 2013)


Ændring af selskabsloven m.m.
Folketinget har den 16. maj 2013 vedtaget et lovforslag om ændring af selskabsloven. Lovforslaget blev fremsat af Erhvervs- og Vækstministeren i februar 2013 og indeholder en række ændringer af selskabsloven. Forslaget indebærer dog også en række ændringer i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om Det Centrale Virksomhedsregister.
(16. maj 2013)


Vedtaget lov: Afskaffelse af iværksætterskatten (L 49)
Loven, der afskaffer den såkaldte iværksætterskat, blev fredag den 14. december 2012 vedtaget i Folketinget. Iværksætterskatten er det tilnavn som beskatningen af aktiegevinsten på selskabers beholdninger af porteføljeaktier (mindre end 10 % ejerskab) i unoterede selskaber har fået.
(14. december 2012)


Finanslovsaftalen for 2013

(10. november 2012)


Lovforslag: Omgåelse af udbyttebeskatning, gennemstrømningsselskaber og ledelsens sæde (L 10)
Skatteministeren har den 3. oktober 2012 fremsat lovforslag om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven.
(3. oktober 2012)


Skatteministerens lovprogram for 2012/2013
Skatteministeren har i forbindelse med folketingets åbning tirsdag den 2. oktober 2012 offentliggjort regeringens lovprogram på skatteområdet for perioden 2012/2013. Regeringen agter at fremsætte en række lovforslag, der i lovprogrammet er meget summarisk beskrevet.
(2. oktober 2012)

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os vedrørende skattespørgsmål.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.