Tax & Law

  • Share

Nu mulighed for dagsbeviser ved privat kørsel i gulpladebiler

17. december 2012

Nye regler for gulpladebiler betyder, at det for varebiler bliver muligt at betale en dagsafgift for privat anvendelse. Afgiften skal betales på forhånd og størrelsen på afgiften afhænger af varebilens totalvægt. Det udstedte dagbevis skal medbringes under kørslen.

For gulpladebiler, som normalt anvendes til erhvervsmæssige og momspligtige formål, vil det være uforholdsmæssigt dyrt at fx tillade medarbejderne at anvende en gulpladebil i en weekend i forbindelse med en privat flytning eller lignende. Dels vil det medføre bortfald af momsfradragsretten for købet af bilen, dels vil det betyde, at der skal betales tillægsafgift for privat anvendelse for bilen. For medarbejderen vil man behandle brugen af bilen på samme måde som fri bil, dvs. medarbejderen vil skulle beskattes for en måneds brug af bilen. Dette er uholdbart, og derfor har de fleste virksomheder med sådanne biler helt afvist at lade medarbejderne bruge bilerne, selv om man i princippet gerne ville kunne det. Andre har bare gjort det i strid med reglerne.

Folketinget vedtog på denne baggrund i 2008 regler, der skulle give mulighed for at køre privat i gulpladebiler i et begrænset antal dage om året mod betaling af et gebyr pr. dag, som skulle dække moms, tillægsafgift og beskatning af fri bil. På grund af momsdelen, som ikke er i overensstemmelse med EU-reglerne, skulle man have ordningen godkendt af EU. Det er sket i juli måned i år, og derfor blev der fremsat lovforslag om gennemførsel af reglerne i en tillempet version (som følge af forhandlinger med EU). Lovforslaget er endeligt vedtaget af Folketinget fredag den 14. december 2012.

Det betyder de nye regler
De nye regler betyder, at det for varebiler under 4 t. tilladt totalvægt bliver muligt at betale en dagsafgift på 185 kr. pr. dag for privat anvendelse. Afgiften skal betales på forhånd, og der udstedes et bevis, som skal medbringes under kørslen. Det er planen, at dagsbeviser købes på nettet til udskrivning. De 185 kr. dækker tillægsafgift for privat anvendelse samt beskatning af fri bil for medarbejderen. Beløbet kan betales af medarbejderen eller arbejdsgiveren – hvis det betales af arbejdsgiveren, er beløbet skattepligtigt for medarbejderen.

En af ændringerne, der følger af forhandlingerne med EU, er, at betalingen for dagsbevis for moms sker separat. For så vidt angår moms omfatter reglerne om dagsbeviser kun varebiler under 3 t. tilladt totalvægt. Det skyldes, at der er særlige regler for disse varebiler i forhold til fradragsret som betyder, at momsfradraget på køb af disse biler vil bortfalde helt som følge af blot en enkelt dags private anvendelse. Af denne grund er der et særligt behov for regler for disse biler. Der kan her betales en dagsafgift på 40 kr. pr. dag for privat anvendelse. Ved betaling af denne afgift vil man fortsat anse varebilen for anvendt til fuldt ud momspligtige aktiviteter, og dermed bevares fuld fradragsret for indkøbet af bilen. Da særreglerne om fradragsret kun omfatter biler under 3 t tilladt totalvægt er det kun disse biler, der er omfattet af reglerne om dagsbeviser for moms.

For varebiler med en tilladt totalvægt under 3 t. skal der således købes både dagsbevis for moms og for skat og tillægsafgift, i alt 225 kr. Det er principielt muligt at købe et dagsbevis for skat og tillægsafgift for biler mellem 3 og 4 t. tilladt totalvægt. I så tilfælde skal der betales udtagningsmoms af den private anvendelse.

For hele ordningen gælder, at man højst kan købe dagsbevis til 20 dage pr. kalenderår til den enkelte bil.

Kontakt os
For spørgsmål, kontakt Anja Gärtner Dahlgaard, tlf. 5158 2753.

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.