• Share

Avaleht   >   EY läbipaistvusaruanne

 

Läbipaistvusaruanne 2016
 

Audiitorid mängivad kapitaliturgude tõhusas toimimises tähtsat rolli, soodustades läbipaistvust ja suurendades investorite usaldust. Meie kliendid, järelevalveorganid ja teised huvitatud osapooled ootavad meilt kvaliteetseid ja tasemel teenuseid ning seetõttu mängib auditite kvaliteetne läbiviimine avalike huvide ja EY eduka arendamise seisukohalt võtmerolli.