Kannamme vastuuta yhteiskuntamme kehityksestä

  • Jaa

Yritysvastuu on olennainen osa EY:n liiketoimintastrategiaa. Sitoutuminen yhteiskunnan, koulutuksen, yrittäjyyden ja ympäristön kestävään kehitykseen pohjustaa kaikkea toimintaamme. Tavoitteenamme on vastuullinen, eloisa yhteiskunta, joka kykenee suojelemaan ympäristöä, kouluttamaan jälkipolvia sekä menestymään edistämällä innovaatioita ja tukemalla uusia yrityksiä.

Tiedostamme, että tilintarkastusyhteisönä ja liikkeenjohdon konsulttina päätöksemme ja tekomme vaikuttavat paitsi asiakkaisiimme, myös meitä ympäröivään maailmaan ja sen hyvinvointiin. Siksi otammekin toimintamme tarkoituksen −paremman työ- ja liike-elämän sekä toimivamman maailman rakentamisen − vakavasti, ja toteutamme sitä monipuolisin tavoin.

Tarjoamme yhteiskuntavastuun palveluja
Tehokas raportointi tarkoittaa paljon muutakin kuin oikeiden tilinpäätöslukujen julkaisemista. Yrityksiä arvioidaan entistä enemmän myös ei-rahamääräisen informaation pohjalta. Yhteiskuntavastuun palvelumme auttavat yrityksiä ymmärtämään tärkeimpien ei-rahamääräisten tekijöiden vaikutuksen liiketoiminnalliseen suorituskykyyn. Lue lisää yhteiskuntavastuun palveluistamme.

Huolehdimme henkilöstöstämme
Toimintamme lähtökohtana on huolehtia henkilöstöstämme, ja sen mukaisesti panostammekin työntekijöihimme ja heidän kehitykseensä. Tarjoamme asiantuntijoidemme kehittymisen tueksi erilaisia vaihtoehtoja, koska tiedämme, että heidän osaamisensa ja ammattitaitonsa mahdollistavat ainutlaatuisen asiakaspalvelun ja toimivan työyhteisön. Lue lisää työskentelystä EY:llä.

Kannustamme kasvuyrittäjyyttä
Aktiivinen yritystoiminta edesauttaa yhteiskunnan vaurautta luomalla uusia työpaikkoja, lisäämällä ostovoimaa ja tuottamalla verovaroja yhteiskunnan tueksi. EY Entrepreneur Of The Year -ohjelman tarkoituksena on lisätä yleistä kiinnostusta kasvuyrityksiin ja yrittäjyyteen. Kilpailun avulla etsimme menestyviä yrittäjiä ja nostamme heidät kansallisiksi esikuviksi. Lue lisää Entrepreneur of the Year -ohjelmastamme.

 EY on RheaChallenge-mentorointiohjelman kumppani. Ohjelmassa mentoreina toimivat suomalaiset naisjohtajat sekä aktoreina naisvetoiset start-upit. Lue lisää RheaChallenge-ohjelmasta.

Tuemme huipputiimejä
Haluamme jakaa osaamistamme ja tietouttamme myös yhteishyödylliseen käyttöön building a better working world -hengessä. Asiantuntijamme ovat vuosien varrella valmentaneet ja auttaneet erilaisia opiskelija-, startup- ja järjestötiimejä vapaaehtoisesti. Kumppanuudet tarjoavat henkilöstöllemme uusia kokemuksia, elämyksiä ja vastapainoa työhön.

Tuemme järjestöjen toimintaa
EY on mukana monipuolisessa järjestötoiminnassa. Olemme tukeneet esimerkiksi Punaisen Ristin, Pelastakaa Lapset ry:n ja Maailman Luonnon Säätiön kampanjoita. Meidät voi bongata vaikkapa siivoamasta Töölönlahtea, tai juhlistamasta Nenäpäivää. Henkilöstömme järjestää myös itsenäisiä varainkeruuhankkeita.

Suomessa teemme yhteistyötä lisäksi hyväntekeväisyysjärjestö Naisten Pankin kanssa tukeaksemme naisten yrittäjyyttä kehitysmaissa. Naisten aseman ja toimeentulon parantaminen on keskeistä kehitysmaiden köyhyyden poistamisessa ja elintason parantamisessa. Auttamalla kestävällä tavalla naisia autamme niin perheitä kuin koko kyläyhteisöä. Kun naisten toimeentulo paranee, se lisää myös yhteisön tuloja ja sitä kautta koko kansantalouden hyvinvointia. Lue lisää Naisen Pankin toiminnasta.

Ympäristöpolitiikkamme
EY:llä on Suomessa oma ympäristöpolitiikka, jota noudattamalla toteutamme yritysvastuullisuuttamme ympäristön kestävän kehityksen osalta. Olemme sitoutuneet pienentämään ympäristövaikutustamme mm. jätteidenkäsittelyjärjestelyiden avulla, parantamalla energiatehokkuutta ja huomioimalla ympäristönäkökulmat toimitilojemme suunnittelussa. Kannustamme myös henkilöstöä ja alihankkijoitamme huomioimaan ympäristövaikutukset työssään. Uusi toimistomme Helsingissä, EY-talo Alvar Aallon kadulla, on LEED-sertifioitu.

Taistelemme korruptiota vastaan
Toimimme yhteistyössä lahjontaa ja korruptiota tarkkailevan Transparency Internationalin (TI) kanssa. Korruptio on vakava ongelma, joka muun muassa vaikeuttaa lainmukaista hallintoa, lisää köyhyyttä ja heikentää demokratiaa. EY tukee tunnetuimman korruption mittaustyökalun Corruption Perceptions Indexin (CPI) kehittämistä. Indeksi arvioi korruption esiintymistä 180 eri maassa. Se auttaa kartoittamaan korruptiolle alttiit alueet ja pyrkii edistämään hyvän hallinnon periaatteita globaalisti.

Lisätietoja yritysvastuustamme saat kansainvälisiltä sivuiltamme.