Avoimet työpaikat

Connect with us

Mahdollisuudet EY:llä

EY - Career
  • Jaa

Meillä voit rakentaa urasi omien tavoitteidesi mukaisesti joko tilintarkastuksen, yritysjärjestelyiden, liikkeenjohdon konsultoinnin, verotuksen tai lakipalveluiden parissa. Lue lisää eri palvelualueistamme näiltä sivuilta tai tutustu työntekijöidemme uratarinoihin.

Liikkeenjohdon konsultointipalvelut – Liiketoiminnan kehittämistä ja riskienhallintaa

Tarve osaavalle yrityskonsultoinnille on lisääntynyt, sillä liiketoimintaympäristön haastavuus, epävarmuus ja kiristyvä kilpailu asettavat yritykset vaativiin olosuhteisiin. Liikkeenjohdon konsultointi on nopeimmin kasvava toimialamme ja EY:n liikkeenjohdon konsultteja työskenteleekin jo yli 20 000 ympäri maailman.

Rakennamme asiakkaillemme ratkaisuja suorituskyvyn parantamiseen, liiketoiminnan kasvuun, riskien parempaan hallintaan, talousohjaukseen ja tietoteknisten ratkaisujen kehittämiseen. EY:n globaali työympäristö, laaja asiakaskunta sekä monialainen osaajajoukko tarjoavat asiantuntijoillemme laajan kontaktiverkoston ja mahdollisuuden toimia erilaisissa tehtävissä paitsi Suomessa myös ulkomailla.

Liikkeenjohdon konsultointipalvelumme jakautuvat seitsemään eri yksikköön:

Customer

Osana Customer -tiimiä pääset suunnittelemaan, kehittämään ja implementoimaan markkina- ja asiakasstrategioita. Projektimme liittyvät esimerkiksi digitaalisuuteen, tuotteisiin, hinnoitteluun, promootion ja erilaisten kanavien hallintaan. Asiantuntijamme rakentavat ratkaisuja kestävien ja kannattavien asiakas-, markkinointi- ja myyntisuhteiden luomiseksi.

Finance

Finance -yksikössä pääset työskentelemään esimerkiksi rahoitussuunnittelun ja rahoitusanalyysien parissa sekä erilaisissa muutostilanteissa suunnittelemaan uusia toimintatapoja ja järjestelmiä. Tiimimme pyrkii riippumattoman ja ratkaisukeskeisen lähestymistavan avulla parantamaan pk-yritysten, suurien kansainvälisten yritysten sekä julkisten organisaatioiden taloudellista suoriutumista.

IT Advisory

Työtehtäväsi IT Advisory -tiimissä voivat liittyä esimerkiksi IT-strategiaan, IT-prosesseihin, governance arkkitehtuuriin tai infrastruktuurin suunnitteluun. Tietotekniikka ja erilaiset IT -järjestelmät ovat usein ratkaisevassa asemassa koko yrityksen menestymisessä markkinoilla ja työllään tiimimme auttaa yrityksiä parantamaan liiketoimintansa suorituskykyä.

IT Risk Assurance

ITRA -tiimimme asiantuntijat työskentelevät tietoturvan hallinnoinnin arvioinnin ja kehittämisen sekä tietotekniikkaan liittyvien riskien tunnistamisen ja hallinnoinnin parissa. ITRA –tiimissä pääset mukaan esimerkiksi GRC-työkalujen suunnitteluun, kehitykseen sekä käyttöönotossa avustamiseen. Työtehtäviisi voivat myös kuulua tilintarkastustoimintaamme tukevat tarkastukset sekä yritysten sisäisen tarkastustoiminnan kehittäminen ja toteuttaminen.

Risk

Tiimissämme tehtäväkenttääsi kuuluvat esimerkiksi sisäinen tarkastus sekä riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehittäminen. Tehokas riskienhallinta paitsi suojelee yrityksen jo olemassa olevaa omaisuutta, mutta myös mahdollistaa paremman ja nopeamman päätöksenteon, matalammat kustannukset ja tehokkaamman toiminnan.

Strategy

Tiimissämme pääset tekemään tiivistä yhteistyötä asiakkaiden strategisen johdon kanssa. Autamme yrityksiä muuntamaan liiketoimintamallit vastaamaan muuttuneita markkinaolosuhteita työskentelemällä esimerkiksi strategisen visioinnin, data-analytiikan sekä uusien toimintamallien löytämisen parissa.

Supply Chain & Operations

Asiantuntijanamme analysoit toimitus- ja hankintaketjuja, esität suosituksia ketjujen tehostamiselle sekä olet mukana implementoimassa uusia toimenpiteitä käytäntöön. Työllämme tuemme organisaatioita liiketoimintaketjujen jatkuvassa kehittämistyössä.

Tilintarkastuspalvelut – Tiedon paikkansapitävyys ja luotettavuus ovat yrityksille elintärkeitä

EY:n tilintarkastaja on aikaansa seuraava laskennan huippuammattilainen ja yrityksen ylimmän johdon luotettu neuvonantaja. Meillä pääset tekemään töitä eri toimialojen parissa ja asiakaskirjo vaihtelee kasvuyrityksistä monikansallisiin suuryhtiöihin.

Tilintarkastuspalveluidemme laaja kenttä tarjoaa sinulle mahdollisuuden ammattitaitosi kehittämiseen. Tuemme kehittymistäsi ja palkitsemme hyvät saavutukset. Meillä saat käyttöösi modernit työkalut ja resurssit, joiden avulla autat asiakkaitamme menestymään haasteellisessa ympäristössä.

Auditing

Tilintarkastuksen ammattilaisenamme sinulla on elintärkeä rooli talouselämässä. Tilintarkastaja on riippumaton osapuoli, joka varmentaa, että yritykset toimivat yhdenmukaisesti voimassaolevien laskentaperiaatteiden kanssa. Näin yritykset, sijoittajat ja päättäjät voivat luottaa yritysten tuottamaan tietoon taloutensa ja toimintansa tilasta.

Financial Accounting Advisory

Tilinpäätöksien ja kirjanpidon neuvontapalveluissamme autat asiakasyrityksiä jatkuvasti kehittyvien kansainvälisten IFRS-laskentastandardien käytössä. Työhön kuuluvat mm. uusien standardien yksilölliset vaikutusanalyysit tilinpäätöksiin, erilliset lausunnot IFRS-standardien soveltamisesta sekä asiakaskohtaiset koulutukset.

Fraud Investigation and Dispute Services

Väärinkäytöksiin ja erimielisiin selvityksiin erikoistuneissa FIDS-palveluissamme työskentelet lahjonnan, korruption ja muunlaisten väärinkäytösten ennaltaehkäisyn ja torjunnan parissa. Selvitämme väärinkäytösepäilyjä luottamuksellisesti ja hienovaraisesti sekä arvioimme erilaisten riita-asioiden taloudellisia vaikutuksia. Tarvittaessa annamme tutkimustemme tuloksista asiantuntijatodistajan lausunnon.

Climate Change & Sustainability Services

Yritys- ja ympäristövastuupalveluissamme työskentelet tiedon tuottamisen ketjujen sekä tiedon riittävyyden ja tarkkuuden varmennuksen parissa. Yhteiskuntavastuuraportointi antaa taloudellisia tunnuslukuja ja tietoa yhtiön ympäristö-, sosiaalisesta ja eettisestä vastuusta.

Yritysjärjestelypalvelut - Mukana rakentamassa asiakkaillemme kokonaisvaltaisia ratkaisuja

Liiketoimintaympäristön strategiset haasteet luovat merkittäviä paineita yritystoimintaan. Pääoman hallintaan liittyvät päätökset ovat kauaskantoisia ja vaikuttavat yritysten tulevaisuuden kilpailuasemaan – näissä kysymyksissä asiantuntijamme tukevat asiakkaitamme. Työskentelemme niin suurten monikansallisten ja pääomasijoittajarahoitteisten yritysten kuin nopeasti kasvavien kasvuyritysten parissa.

Yritysjärjestelyiden asiantuntijana luotsaat asiakkaitamme entistä parempiin ja tiedostavampiin päätöksiin kaikissa yrityskauppaprosessin vaiheissa. Toimit asiakasyritystemme neuvonantajana strategisten päämäärien saavuttamisessa työskennellen niin pääoman säilyttämisen, optimoinnin, kasvattamisen kuin investointienkin parissa. Pääset näkemään erilaisten yritysten kohtaamia haasteita ja olet mukana ratkaisujen rakentamisessa osana asiantuntevaa tiimiämme. Yritysjärjestelypalvelumme tarjoavat haastavia ja innostavia uramahdollisuuksia eteenpäin pyrkivässä ympäristössä.

Transaction support

Asiantuntijanamme olet mukana yritysjärjestelyn kohteen analysoinnissa, tulevaisuuden ennusteiden arvioinnissa ja olemassa olevien rakenteiden kehittämisessä. Pääset mukaan arvioimaan ja selvittämään järjestelyn merkittävimmät riskit sekä pohtimaan niiden minimoimista.

Valuation

Arvonmääritystiimimme määrittelet perustellun arvon kaupan kohteena olevalle yritykselle tai sen osalle. Teet tiivistä asiakastyötä erilaisten arvonmääritykseen ja mallintamiseen liittyvissä haasteissa ja pääset pohtimaan sekä analysoimaan erilaisia vaihtoehtoja asiakkaan parhaaksi.

Operational Transaction

Tiimissämme kehität ja sovellat operatiivisia tuki- ja neuvontapalveluja yritysjärjestelyn koko elinkaaren ajalle niin yritysostajan kuin myyjätahonkin tueksi. Projekteissa pääset mukaan niin irtautumisten valmistelemiseen kuin integraatioprosesseihinkin.

Restrukturointi

Tiimissämme autat asiakkaitamme arvioimaan ja optimoimaan liiketoiminnan järjestelyjä sekä saavuttamaan strategisia tavoitteita. Asiantuntijana olet mukana, kun ostetaan tai myydään taloudellisessa kriisissä olevaa yritystä, organisoidaan liiketoimintaa uudelleen tai tehostetaan tavoitteestaan jääneen yksikön toimintaa.

Corporate Finance

Kanssamme toimit strategisena ja taloudellisena neuvonantajana omistajille ja liikkeenjohdolle sekä kotimaisissa että kansainvälisissä M&A- ja pääomamarkkinatransaktioissa. Autamme yritystä strategisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin liittyvät veropalvelut

Kaikkiin yritysjärjestelyihin liittyy verokysymyksiä, jotka tulee huomioida jo kauppaa suunniteltaessa. Lue lisää yritysjärjestelyihin liittyvistä veropalveluista Tax-välilehdeltä.

Veropalvelut – Asiakkaan neuvonantajana verotusasioissa

Yhä monimutkaisemmat vero- ja sääntelykäytännöt asettavat yrityksille jatkuvasti uusia haasteita. Yritykset tarvitsevat osaavia ja tehokkaita veroneuvojia, joilla on paitsi huippuluokan tiedot lainsäädännöstä myös kyky hallita asiakassuhteita sekä erinomaiset kommunikaatiotaidot.

Veropalveluiden ammattilaisena pääset hyödyntämään tutkimus- ja analysointitaitojasi erilaisten asiakasyritysten haasteiden ratkaisemisessa. Olet ajan tasalla lainsäädännön muutoksista ja pureudut asiakasyritystemme liiketoimintaan pintaa syvemmältä.

Asiakkainamme on niin kansainvälisiä suuryrityksiä kuin yksityisyrittäjiäkin. Tuemme usein myös muiden palvelualueidemme tiimejä veronäkökohtien hahmottamisessa. Meillä saat monipuolista kokemusta koko palvelutarjontamme laajuudelta.

Yritysveropalvelut

Yritysveroasiantuntijanamme neuvot asiakkaitamme veroraportointiin, verosuunnitteluun, verolaskentaan, veroriskienhallintaan sekä viranomaisasiointiin liittyen. Tiimimme auttaa asiakkaitamme arvioimaan verolainsäädännön mahdollisuuksia ja tekemään laskelmia muutosten vaikutuksista.

Välillinen verotus

Tiimissämme avustat kotimaisia ja kansainvälisiä yrityksiä arvonlisäverokysymyksissä ja muissa välillisen verotuksen asioissa, kuten vakuutusmaksuverotuksessa, autoverotuksessa, tulliveroissa ja valmisteverokysymyksissä. Välillisen verotuksen asiantuntijana kartoitat liiketoiminnan veroriskejä, suunnittelet verotehokkaampia toimintatapoja, avustat asioinnissa viranomaisten kanssa ja teet yrityskauppojen neuvotteluvaiheen veroselvityksiä.

Kansainvälinen verotus

Kansainvälisen verotuksen asiantuntijamme avustavat yrityksiä globaalien veroriskien hallinnassa ja koko kansainvälisen konsernin kannalta edullisimpien vaihtoehtojen kartoittamisessa. Osana tiimiämme pääset auttamaan yrityksiä kartoittamaan rajat ylittävän liiketoiminnan veroseuraamuksia eri maissa ja tukemaan konserneja maailmanlaajuisten veroratkaisujen kehittämisessä.

Siirtohinnoittelu

Liiketoimintojen kansainvälistyessä siirtohinnoittelun merkitys kasvaa ja siihen liittyvät haasteet muuttavat muotoaan. Siirtohinnoitteluryhmämme asiantuntijana suunnittelet verotehokkaita tuotantoketjuja, hoidat siirtohinnoittelun dokumentointia, avustat viranomaisprosesseissa, arvioit siirtohinnoittelun markkinaehtoisuutta sekä huolehdit siirtohintapolitiikan luomisesta ja konsernien sisäisten sopimusten laatimisesta.

Yritysjärjestelyihin liittyvät veropalvelut

Yritysjärjestelyiden tiimissä pääset mukaan niin verotuksellisiin due diligence -selvityksiin, uudelleenjärjestelyihin liittyviin veropalveluihin sekä verostrukturointiin. Pääset työskentelemään monipuolisten yritysjärjestelyiden parissa niin pienten perheyritysten myynti- ja ostotilanteissa kuin myös suurissa, uutiskynnyksen ylittävissä yrityskaupoissa.

Human Capital

Human Capital -ryhmämme palvelee kansainvälisiä ja kotimaisia yritysasiakkaita sekä yksityishenkilöitä kaikissa henkilöstön palkitsemiseen, verotukseen ja kansainvälisen liikkuvuuden hallintaan liittyvissä asioissa. Globaalissa tiimissämme voit kehittyä asiantuntijaksi sinua kiinnostavilla osa-alueilla: ulkomaankomennusten hallinnointi, verotus ja sosiaaliturva; henkilöstön kannustin- ja palkitsemisjärjestelmät; kotimaan henkilöverotus, ennakkoperintä ja työnantajamenettely.

Lakipalvelut - Tarjoaa näköalapaikan kotimaisen ja kansainvälisen liike-elämän huipulle

Liiketoimintaympäristöt kehittyvät yhä kansainvälisemmiksi ja monimutkaisemmiksi. Yritykset tarvitsevat vahvan ja kokeneen kumppanin, joka tuntee alati kasvavan ja monimutkaistuvan sääntelyverkoston. Lakipalveluidemme juristit ovat kokeneita liikejuridiikan moniosaajia, joiden kanssa työskentelet kotimaisten ja rajat ylittävien toimeksiantojen parissa. Palvelemme koti- ja ulkomaisia asiakkaitamme kaikilla liikejuridiikan osa-alueilla. Meillä voit erikoistua esimerkiksi yhtiö- ja sopimusoikeuteen, yrityskauppoihin, rahoitukseen, teollis- ja tekijänoikeuksiin, kilpailuoikeuteen, työoikeuteen tai arvopaperimarkkinaoikeuteen.

Laaja palveluntarjontamme antaa sinulle mahdollisuuden osallistua kiinnostustasi ja erityisosaamistasi vastaavien toimeksiantojen toteuttamiseen sekä laajojen projektikokonaisuuksien koordinointiin ja toteuttamiseen yhdessä muiden asiantuntijoidemme kanssa. Avainasioita palveluidemme suunnittelussa ja toteutuksessa ovat asiakaslähtöisyys, toimitusvarmuus ja pyrkimys etsiä aktiivisesti uusia ja innovatiivisia ratkaisuja asiakkaamme ongelmiin yhdessä muiden asiantuntijoidemme kanssa.

Stipendi oikeustieteellisen lopputyön tekijälle

EY Law Award –stipendi tarjoaa saajalleen mahdollisuuden viimeistellä tutkielmaansa noin kahden kuukau­den ajan toimistossamme Helsingissä. Pääset tutustumaan kansainvälisen asiantuntija-organisaation arkeen ja saat asiantuntijoiltamme tukea työsi tekemiseen. EY Law Award –stipendi (arvo 2500 euroa) myönnetään joka vuosi valmistumisvai­heessa olevalle yritysjuridiikan kuuluvan tutkiel­man tekijälle. Stipendi julkaistaan hakuun Avoimet työpaikat -osiossa. Lisätietoa voit kysyä rekrytointitiimiltämme, recruiting(at)fi.ey.com.

Core Business Services - Tukea yrityksemme menestykseen

Liiketoimintaa tukevat tiimimme huolehtivat oman liiketoimintamme tehokkaasta toiminnasta. Näihin kuuluvat markkinointi ja viestintä, henkilöstöhallinto, tietojärjestelmät, taloushallinto, tietopalvelut sekä toimistopalvelut. Liiketoimintaa tukevissa tiimeissämme työskentelee kokeneita ammattilaisia, jotka yhdessä eri alojen asiantuntijoidemme kanssa rakentavat yrityksemme menestystä.

Taloushallinto

Taloushallinnon ammattilaisemme vastaavat organisaatiomme taloudellisesta eheydestä ja tulostemme selkeästä raportoinnista. Taloushallinnon tiimissä tuotat luotettavia ja tarkkoja taloudellisia raportteja, jotka noudattavat maailmanlaajuisia käytäntöjä ja periaatteita sekä paikallisia lakeja ja säädöksiä. Lisäksi työskentelet muiden asiantuntijapalveluidemme kanssa  ja edistät taloudellisella osaamisellasi ja vahvalla näkemykselläsi tavoitteiden toteutumista. Saat työssäsi kaiken tarvitsemasi tuen, jotta pysyt ajan tasalla säännösten alati muuttuvassa maailmassa. Autamme sinua myös saavuttamaan henkilökohtaiset ammatilliset tavoitteesi.

IT

IT-palveluissamme työskentelet teknisen infrastruktuurimme ylläpidon ja kehittämisen asiantuntijana. Toimit osana globaalia tiimiä, jonka vastuulla ovat niin help desk -palvelut, data center -toiminta kuin verkkopalvelutkin. Näiden lisäksi tiimin vastuualueisiin kuuluvat myös työasemakohtainen tuki, puhelinpalvelut sekä IT-tuotteet. Varmistat, että yli 167 000 työntekijällämme on saatavillaan tehokkaat ja toimivat työkalut, joilla voimme parhaiten palvella asiakkaitamme.

Henkilöstöjohtaminen

HR-ammattilaisemme toimivat työntekijästrategiamme kehittämis- ja toimeenpanotehtävissä luoden edellytykset tavoitteidemme mukaiselle kasvulle ja kehitykselle. Osana HR-tiimiä kehität ja implementoit mittareita ja työkaluja, jotka auttavat työntekijöitämme saavuttamaan omat tavoitteensa. Saatat toimia esimerkiksi tehokkuuden edistämisen, johtamisen kehittämisen, oppimisen, koulutuksen työkalujen, korvausten, rekrytoinnin, uusien työntekijöiden orientoitumisen, raportoinnin tai muiden vastaavien projektien parissa.

Markkinointi ja viestintä

Markkinoinnin ja viestinnän osaajana toimit liiketoimintapalveluidemme kumppanina strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnittelet ja toteutat markkinointi- ja viestintätoimenpiteitä, jotka edistävät liiketoimintaamme, tuet brändimme tunnettuutta ja arvostusta, vahvistat kontaktiverkostoamme ja rakennat mainettamme sidosryhmiemme keskuudessa.

Tietopalvelut

Osana tietopalvelutiimiämme varmistat, että asiantuntijoillamme on tarvittavat edellytykset toimintaansa – niin kontaktien, työkalujen kuin informaationkin osalta. Tietopalvelutiimimme avulla asiantuntijamme saavat kokonaisvaltaisen käsityksen asiakasyritysten liiketoiminnasta ja toimintaympäristöstä. Työssäsi vastaat yrityksemme liiketoimintaa tukevista työkaluista ja tiedonjakoprosesseista. Lisäksi opastat työntekijöitämme olemassa olevien sisältöjen ja työkalujen tehokkaassa käytössä. Jatkuvasti kehittyvän tiimin jäsenenä autat kaikkia EY:n työntekijöitä hyödyntämään kansainvälisten kollegoidensa kokemuksia ja oivalluksia.

Hallinto- ja työpaikkapalvelut

Hallinto- ja työpaikkapalvelutiimissä olet mukana tuottamassa monipuolisia assistenttipalveluja EY:n eri liiketoimintayksiköille osana Pohjoismaisia assistenttitiimejä. Hallintotiimeissämme pääset hyödyntämään taitojasi hyvin vaihtelevissa hallinnollisissa ja operatiivisissa tehtävissä, mukaan lukien asiakasmateriaalien tuottaminen, myynnin tuki, laadun- ja projektien hallinta, tiedonhankinta, asiakkuuksien hallinta, matkavaraukset, tietokantojen ylläpito ja tapahtumajärjestäminen. Asiantuntijanamme hallinnoit paikallisia toimitiloja sekä koordinoit muutoshankkeita yhteistyössä kiinteistö- ja työpaikkapalveluasiantuntijoidemme kanssa. Teet myös aktiivisesti yhteistyötä muiden liiketoimintaa tukevien tiimien kanssa. Meillä jokainen päivä on erilainen, ja pääset kehittämään ammatillista osaamistasi kansainvälisessä ympäristössä omien kiinnostuksen kohteittesi mukaan.

EY Experience -traineeohjelma

EY Experience -traineeohjelma on 3.-5. vuosikurssin korkeakouluopiskelijoille suunnattu harjoitteluohjelma. Traineejakso tarjoaa korkeakouluopiskelijoille mahdollisuuden tutustua asiantuntijatyöhön ja konsultointiin jo ennen valmistumista.

Traineet ovat tärkeä osa työyhteisöämme, ja tarjoamme vuosittain kymmeniä traineepaikkoja eri palvelualueillamme. Suurimmassa osassa tehtävistä on mahdollista sopia osa-aikaisesta työskentelystä opintojen ohella - pääsääntöisesti toivomme, että trainee pystyisi työskentelemään ainakin 3-4 päivää viikossa. Ajallisesti harjoittelujakso sijoittuu joko syys- tai kevätkaudelle ja kestää kolmesta yhdeksään kuukautta tehtävästä ja traineen opintojen tilanteesta riippuen.

Meille on tärkeää tarjota jokaiselle traineelle onnistunut harjoittelu. EY:n traineepaikat pitävät sisällään aitoa työn tekemistä, projekteja ja asiakaskontakteja. Traineeohjelman aikana saa erinomaisen tilaisuuden hyödyntää opintojen aikana kerättyä tietoa käytännössä ja pääsee kokemaan millaista on työskennellä osana kansainvälistä asiantuntijaorganisaatiota. Samalla jokainen trainee rakentaa omaa uraansa edistäviä verkostoja.

Traineejakso on työn ohella myös mainio tilaisuus tutustua EY:n monipuolisiin uramahdollisuuksiin. Moni jatkaakin työskentelyä kanssamme traineejakson jälkeen tai palaa opintojen päätyttyä vakituiseksi työntekijäksemme. Esimerkkejä nuorten asiantuntijoidemme urapoluista EY:llä voit lukea täältä tai Facebook-sivuiltamme.

Kerromme mielellämme lisää niin traineeohjelmasta kuin hakuprosessista. EY:n rekrytointitiimin tavoitat sähköpostitse osoitteesta recruiting(at)fi.ey.com. Tule myös tutustumaan meihin opiskelijatapahtumiin ja -messuille, joissa olemme mukana. Ilmoittelemme vuoden mittaan tapahtumista, joihin osallistumme Facebook-sivuillamme.

Hakuajat: 1.-20.3.2016 syksyn 2016 traineejaksolle ja syyskuussa 2016 kevään 2017 traineejaksolle.
Hakuilmoitus: Avoimet työpaikat -osiossa rekrytointisivuillamme ja EY Suomen Urasivuilla Facebookissa.
Hakuasiakirjat: Hakuilmoituksessa kerrotaan ohjeet hakuasiakirjojen toimittamiseksi. Tavallisesti pyydetään hakukirje, ansioluettelo sekä todistukset opintosuoritteista. Kaikki asiakirjat tulee liittää mukaan, jotta voi edetä rekrytointiprosessissa. Halutessaan voi hakea useampaan tehtävään. Jokaiseen tehtävään tulee kuitenkin kirjoittaa oma hakemuksensa ja tarkentaa myös, mikä olisi ensisijainen hakutoive.
Hakuprosessi: Kutsumme hakijat ensimmäiseen vaiheeseen, kykytestiosioon sähköpostitse. Haastatteluihin kutsumme pääsääntöisesti puhelimitse. Haastattelukierroksia järjestetään 1-3 tehtävästä ja tiimistä riippuen.
Paikkoja: Vuosittain noin 60.
Kesto: 3-9 kuukautta tehtävästä ja traineen opintotilanteesta riippuen.
Sijainti: Pääasiassa toimistollamme Helsingissä. Jonkin verran tilintarkastus- ja veropaikkoja myös muualla Suomessa.
Keitä etsimme: 3.-5. vuosikurssin korkeakouluopiskelijoita, joilla on vähintään kandi-vaihe suoritettuna.