Lehdistötiedote

Ernst & Young: Institutionaaliset sijoittajat innostuivat listautumisanneista vuonna 2012

  • Jaa

15.3.2013: Ernst & Youngin tutkimuksen mukaan institutionaalisten sijoittajien osallistuminen listautumisanteihin nelinkertaistui viime vuoden aikana. Sijoittajat odottavat myös vuodesta 2013 vilkasta. Tärkeimmät tekijät listautumisen onnistumiselle ovat sijoittajien mielestä oikea hinta, oikea tarina ja oikea yritysjohto.

Ernst & Youngin tuoreen kyselytutkimuksen tulokset haastavat mielikuvan listautumisanteja välttelevistä institutionaalisista sijoittajista. Kyselyyn osallistuneista kolmestasadasta institutionaalisesta sijoittajasta 82 prosenttia sijoitti listautumisanteihin vuonna 2012. Vuosien 2010 ja 2011 aikana vastaava luku oli vain 18 prosenttia. Odotukset yritysten tulosten kasvusta, elpyvä taloudellinen toimintaympäristö sekä vakaammat pääomamarkkinat pitävät markkinaodotukset positiivisina myös vuodelle 2013.

Sijoittajien mukaan hyvä valmistautuminen on onnistuneen listautumisannin elinehto. Tärkeimmiksi tekijöiksi onnistumiselle sijoittajat nimesivät osakkeen oikean hinnan, oikean sijoittajatarinan sekä oikeanlaisen yritysjohdon. Yrityksen on pystyttävä osoittamaan sijoittajille, että sillä on toimiva liiketoimintamalli, vahva kasvu sekä tulevaisuuden kasvua tukeva liiketoimintasuunnitelma.

Hinnoittelun tärkeys korostuu myös suurimpien haasteiden listalla, sillä 85 prosenttia sijoittajista pitää ylihinnoittelua suurimpana uhkana listautumisannin onnistumiselle. Toiseksi suurin haaste on huono johtotiimi ja kolmanneksi nousee liian aikainen listautuminen.

- Tutkimus kyseenalaistaa ajatuksen, että pääoma- ja venture capital -sijoittajien järjestämät listautumiset olisivat muita listautumisia kalliimpia ja siksi huonompia sijoituksia. 60 prosenttia vastaajista piti niiden hinnoittelua samantasoisena tai jopa edullisempana kuin muissa listautumisanneissa, kommentoi yritysjärjestelypalveluiden johtaja Mikko Äijälä Suomen Ernst & Youngilta.

Suurin osa tutkimukseen osallistuneista organisaatioista sijoittaa mieluiten kotimaisille markkinoille, erityisesti Pohjois-Amerikassa, missä 89 prosenttia vastaajista keskittyi kotimaan listautumisiin. Samaan aikaan Euroopassa 41 prosenttia sijoittajista katselee ensisijaisesti ulkomaisia listautumisia. Vastaajat kaikilta maantieteellisiltä alueilta pitivät kiinnostavimpana toimialana finanssialaa.

Tutkimuksesta:

Ernst & Youngin Institutional Investor Survey 2013 -tutkimus toteutettiin marras-joulukuussa 2012, ja siihen osallistui 312 institutionaalista sijoittajaa ympäri maailman. Tutkimuksen tavoite oli selvittää, mitä tietoa institutionaaliset sijoittajat tarvitsevat ja käyttävät eniten, mitkä tekijät vaikuttavat sijoituspäätöksiin sekä mitä listautumisen tekijöitä he pitävät tärkeimpinä. Tutkimus on ladattavissa oheisesta linkistä sekä saatavilla Ernst & Youngin internetsivuilta www.ey.com.

Lisätietoja:

Mikko Äijälä, partner, yritysjärjestelyt, Ernst & Young, p. 040 709 2907, mikko.aijala@fi.ey.com

Jon Paavilainen, viestintäasiantuntija, Ernst & Young, p. 050 300 9452, jon.paavilainen@fi.ey.com


Ernst & Young lyhyesti
Ernst & Young on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä twitterissä: @EY_Suomi.