Tilintarkastuksen EU-reformi

  • Jaa

Euroopan unionin (EU) uudistunut tilintarkastussääntely tuli voimaan 17. kesäkuuta 2014, ja sen täytäntöön panemiselle annettiin kahden vuoden siirtymäaika. Uudistukseen kuuluu säädöksiä, jotka koskettavat suoraan yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä (PIE-yhteisöt), sekä kaikkien yritysten toimintaan vaikuttava tilintarkastusdirektiivi, joka tuo muutoksia vuoden 2006 direktiiviin.

Sääntelyn piiriin kuuluvien maiden tulee soveltaa ja implementoida muutokset paikalliseen lainsäädäntöön 17. kesäkuuta 2016 mennessä. Lakimuutokset vaikuttavat ensisijaisesti PIE-yhteisöjen tilintarkastuksiin esimerkiksi pakollisen tilintarkastusyhteisön rotaation myötä. Myös tilintarkastajien tarjoamia sallittuja palveluita on rajoitettu aiempaa tiukemmin.

Suomen vastuullinen ministeriö (työ- ja elinkeinoministeriö) perusti erillisen työryhmän lokakuussa 2014. Työryhmä julkaisi marraskuussa 2015 ehdotuksen tilintarkastuslain muutoksista.

Kokosimme alle lakiehdotuksen pääkohdat. EY korostaa, että tilintarkastuslain muutosten sisältö saattaa tarkentua vielä ennen kuin ne pannaan lopullisesti täytäntöön. 
 

Mihin yrityksiin uudistus vaikuttaa?

Lakiuudistus vaikuttaa ensisijaisesti PIE-yhteisöihin, jotka EU määrittelee seuraavasti:

  • yritykset, joiden arvopaperi on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla
  • yritykset, joilla on lupa toimia luottolaitoksina
  • yritykset, joilla on lupa toimia vakuutusyhtiöinä (tässä myös poikkeuksia)
  • arvopaperitoimintaa arvopaperimarkkinalain mukaisesti harjoittavat yhteisöt

Tällä hetkellä Suomessa käsitetään PIE-yhteisöiksi “vanhan” 8. direktiivin pohjalta myös muita yhteisöjä, pääasiassa eläkesäätiöitä ja -kassoja sekä sijoituspalveluyrityksiä. PIE-yhteisön nykymääritelmä on kirjattu suomalaiseen kirjanpitolakiin ja se on aiempaa rajatumpi, lukien pois mm. sijoituspalveluyritykset.
 

Mitä tästä seuraa?

Muuttuva lainsäädäntö aiheuttaa PIE-yhteisöille mm. seuraavia toimenpiteitä:

  • Pakollinen tilintarkastusyhteisön rotaatio 10 vuoden välein*
  • lakiehdotus sisältää mahdollisen 10 vuoden jatkoajan, jonka myötä yritys voi käyttää samaa tilintarkastusyhteisöä korkeintaan 20 vuotta sillä ehdolla, että tilintarkastusyhteisö kilpailutetaan
  • Aiempaa tiukempi rajaus, millaisia tilintarkastuksen ulkopuolisia palveluita tilintarkastusyhteisöltä voidaan hankkia
  • Hintakatto tilintarkastuksen ulkopuolisille palveluille
  • Lisävastuita tilintarkastusvaliokunnille

*) Lakiehdotus sisältää mahdollisen 10 vuoden jatkoajan, jonka myötä yritys voi käyttää samaa tilintarkastusyhteisöä korkeintaan 20 vuotta sillä ehdolla, että tilintarkastusyhteisö kilpailutetaan.