• Power transactions and trends, Q2 2016

  Q2 2016 saw renewables and network assets being top priority for utilities, with buyers seeking “safe bets” amidst ongoing sector volatility.

 • Dealing in a digital world

  Enabling a digital future requires smart capital strategy. Can companies build the capabilities required to succeed in today’s disruptive world — or should they buy?

 • Beyond Borders 2016: Biotech deals

  The same optimism that spurred biotech’s financing renaissance has also lifted alliance and acquisition activity. Find out more in Beyond Borders 2016: Deals.

 • Power transactions and trends, Q1 2016

  After hitting historic levels in 2015, M&A momentum continued in Q1 2016, with deal value reaching a five-year Q1 high of US$44.4b.

 • Are you ready for the futures?

  Stress-test today’s capital agenda with tomorrow’s scenarios. We explore how to prepare for multiple futures.

 • Alliances join M&A as engines of growth

  Our latest M&A survey finds a strong acquisition appetite continues in 2016 along with an inclination to forge new alliances. Discover more.

 • Global oil and gas transactions review 2015

  The oil and gas industry is navigating a significant structural shift. Learn how this affected M&A in 2015, and get our outlook for 2016.

 • Capital strategies, reimagined

  EY and Harvard Business Review Analytics Services are working together to reveal how companies can shape their strategic decision-making process to fit their changing surroundings.

 • What are the right moves in today’s M&A landscape?

  Bank’s considering M&A must balance size and regulatory requirements with their ability to generate shareholder return. The winners must embrace this challenge.

Yritysjärjestelyt | Transaction Advisory Services

Pääoman hallinta ja yritysjärjestelyt muuttuvassa maailmassa

Toimimme pääomasijoittajien ja yhtiöiden strategisena neuvonantajana yritysjärjestelyihin ja yhtiön toiminnan kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä ja haasteissa. Autamme yrityksiä luomaan strategisia tavoitteita yrityksen päämäärän saavuttamiseksi analysoimalla kohdemarkkinoiden dynamiikkaa, strategisia kasvuajureita ja riskejä sekä tunnistamaan liiketoiminnan tehostamismahdollisuuksia.


 • Pääoman turvaaminen

  Yritysten on jatkuvasti arvioitava markkinatilanteen kehityksen mahdollisia vaikutuksia yrityksen toiminnan tuloksiin ja pääomaperustaan. Vakaalta vaikuttava tilanne saattaa piristyvilläkin markkinoilla muuttua.

  Pääoman turvaaminen edellyttää, että yritykset arvioivat omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan tarkastelemalla jatkuvasti strategiaansa, markkinoita ja tasetta.

  Huomio tulisi kiinnittää seuraaviin tekijöihin:

  • taloudellinen kriisi — esim. likviditeettiongelmat ja tervehdyttämissuunnitelma
  • asiakas- ja toimittaja-analyysi
  • vero-omistusten turvaaminen ja kustannusten minimointi
  • uudelleenrahoitus ja velan, pääoman ja muiden sitoumusten järjestelyt
  • sidosryhmäsuhteiden ja -paineen käsitteleminen
  • erimielisyyksien selvittäminen.

  Tutustu, miten voimme olla avuksi. 

 • Pääoman optimointi

  Nykypäivän taloudellisessa ympäristössä yritysten on arvioitava omaa taloudellista tilaansa rehellisesti.

  Pelkkä toimintojen tarkastelu ei riitä, vaan yritysten on laadittava objektiivisia arvioita siitä, miten niiden talous on linjassa liiketoimintastrategian kanssa.

  Huomio tulisi kiinnittää seuraaviin tekijöihin:

  • omaisuussalkun optimointi
  • synergioiden ja tehokkaan integraation toimeenpano
  • käyttöpääoman kohentaminen ja käteisvarojen vapauttaminen
  • pääomarakenteen optimointi
  • verotus- ja yritysrakenteen optimointi.

  Tutustu, miten voimme olla avuksi. 

 • Pääoman sijoittaminen
  Organisaatiosi sijoittajat haluavat tietää vastauksen kysymykseen ”Miksi?”: Miksi tämä yritysjärjestely, miksi tällä hinnalla ja miksi juuri nyt?

  Asioita mutkistaa se, että eri sidosryhmillä on yhä useammin eriävät odotukset sijoitusten ja tuottojen suhteen.

  Huomio tulisi kiinnittää seuraaviin tekijöihin:
  • yritysostot ja liittoumat
  • yritysjärjestelyjen suunnittelu ja rakenteen luominen sidosryhmien tuoton optimoimiseksi
  • tarkka due diligence -selvitys riskien pienentämiseksi ja yrityksen arvon kasvattamista varten
  • omaisuuden arvonmääritys
  • kustannus- ja verotehokkaat rakenteet.

  Tutustu, miten voimme olla avuksi. 

 • Pääoman hankkiminen

  Yrityksen kyky hankkia pääomaa nopeasti ja tehokkaasti on olennainen tekijä sen kasvupotentiaalille ja taloudelliselle hyvinvoinnille. Tämä pätee sekä hyvinä että huonoina aikoina.

  Yritysten syyt pääoman hankkimiseen voivat vaihdella, mutta lisärahoituksen saaminen käyttöön on tehokkaampaa, jos pääoman hankkiminen on suunniteltu etukäteen. Yritysten tulee tietää miten ja mistä lisäpääomaa tarvittaessa saa.

  Huomio tulisi kiinnittää seuraaviin tekijöihin:

  • varainkeruu (pääoma ja laina): listautumisantivalmius, uusmerkintä, private equity, private placement ja pääomamarkkinat
  • rahoitusrakenteiden optimointi
  • omaisuuden myynnit
  • infrastruktuuriprojektit
  • kustannus- ja verotehokkaat rakenteet.
  Tutustu, miten voimme olla avuksi.


Connect with us

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa. Voit myös tilata uutiskirjeen, webcasteja tai ladata puhelimeesi EY Insights-sovelluksen.

EY - A two-speed Industry – A study of 2015 European exits  

A two-speed Industry – A study of 2015 European exits

Tutustu EY:n viimeisimpään private equity -toimialan tutkimukseen. Lue myös Antti Pirttimäen blogikirjoitus aiheesta.

EY - Capital Confidence Barometer - April 2016

How are alliances and M&A driving growth?

Our latest M&A survey finds a strong acquisition appetite continues in 2016 along with an inclination to forge new alliances. Discover more.

How are alliances and M&A driving growth?

EY - How are alliances and M&A driving growth?

Our latest M&A survey finds a strong acquisition appetite continues in 2016 along with an inclination to forge new alliances. Discover more.

Watch: Buy or build - how to win in a digital world?

EY - Watch: Buy or build - how to win in a digital world?