Yritysjärjestelyt | Transaction Advisory Services

Pääoman hallinta ja yritysjärjestelyt muuttuvassa maailmassa

Toimimme pääomasijoittajien ja yhtiöiden strategisena neuvonantajana yritysjärjestelyihin ja yhtiön toiminnan kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä ja haasteissa. Autamme yrityksiä luomaan strategisia tavoitteita yrityksen päämäärän saavuttamiseksi analysoimalla kohdemarkkinoiden dynamiikkaa, strategisia kasvuajureita ja riskejä sekä tunnistamaan liiketoiminnan tehostamismahdollisuuksia.


 • Pääoman turvaaminen

  Yritysten on jatkuvasti arvioitava markkinatilanteen kehityksen mahdollisia vaikutuksia yrityksen toiminnan tuloksiin ja pääomaperustaan. Vakaalta vaikuttava tilanne saattaa piristyvilläkin markkinoilla muuttua.

  Pääoman turvaaminen edellyttää, että yritykset arvioivat omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan tarkastelemalla jatkuvasti strategiaansa, markkinoita ja tasetta.

  Huomio tulisi kiinnittää seuraaviin tekijöihin:

  • taloudellinen kriisi — esim. likviditeettiongelmat ja tervehdyttämissuunnitelma
  • asiakas- ja toimittaja-analyysi
  • vero-omistusten turvaaminen ja kustannusten minimointi
  • uudelleenrahoitus ja velan, pääoman ja muiden sitoumusten järjestelyt
  • sidosryhmäsuhteiden ja -paineen käsitteleminen
  • erimielisyyksien selvittäminen.

  Tutustu, miten voimme olla avuksi. 

 • Pääoman optimointi

  Nykypäivän taloudellisessa ympäristössä yritysten on arvioitava omaa taloudellista tilaansa rehellisesti.

  Pelkkä toimintojen tarkastelu ei riitä, vaan yritysten on laadittava objektiivisia arvioita siitä, miten niiden talous on linjassa liiketoimintastrategian kanssa.

  Huomio tulisi kiinnittää seuraaviin tekijöihin:

  • omaisuussalkun optimointi
  • synergioiden ja tehokkaan integraation toimeenpano
  • käyttöpääoman kohentaminen ja käteisvarojen vapauttaminen
  • pääomarakenteen optimointi
  • verotus- ja yritysrakenteen optimointi.

  Tutustu, miten voimme olla avuksi. 

 • Pääoman sijoittaminen
  Organisaatiosi sijoittajat haluavat tietää vastauksen kysymykseen ”Miksi?”: Miksi tämä yritysjärjestely, miksi tällä hinnalla ja miksi juuri nyt?

  Asioita mutkistaa se, että eri sidosryhmillä on yhä useammin eriävät odotukset sijoitusten ja tuottojen suhteen.

  Huomio tulisi kiinnittää seuraaviin tekijöihin:
  • yritysostot ja liittoumat
  • yritysjärjestelyjen suunnittelu ja rakenteen luominen sidosryhmien tuoton optimoimiseksi
  • tarkka due diligence -selvitys riskien pienentämiseksi ja yrityksen arvon kasvattamista varten
  • omaisuuden arvonmääritys
  • kustannus- ja verotehokkaat rakenteet.

  Tutustu, miten voimme olla avuksi. 

 • Pääoman hankkiminen

  Yrityksen kyky hankkia pääomaa nopeasti ja tehokkaasti on olennainen tekijä sen kasvupotentiaalille ja taloudelliselle hyvinvoinnille. Tämä pätee sekä hyvinä että huonoina aikoina.

  Yritysten syyt pääoman hankkimiseen voivat vaihdella, mutta lisärahoituksen saaminen käyttöön on tehokkaampaa, jos pääoman hankkiminen on suunniteltu etukäteen. Yritysten tulee tietää miten ja mistä lisäpääomaa tarvittaessa saa.

  Huomio tulisi kiinnittää seuraaviin tekijöihin:

  • varainkeruu (pääoma ja laina): listautumisantivalmius, uusmerkintä, private equity, private placement ja pääomamarkkinat
  • rahoitusrakenteiden optimointi
  • omaisuuden myynnit
  • infrastruktuuriprojektit
  • kustannus- ja verotehokkaat rakenteet.
  Tutustu, miten voimme olla avuksi.


Ota yhteyttä

Mikko Äijälä
+358 40 709 2907

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

 

Connect with us

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa. Voit myös tilata uutiskirjeen, webcasteja tai ladata puhelimeesi EY Insights-sovelluksen.

EY - A two-speed Industry – A study of 2015 European exits  

A two-speed Industry – A study of 2015 European exits

Tutustu EY:n viimeisimpään private equity -toimialan tutkimukseen. Lue myös Antti Pirttimäen blogikirjoitus aiheesta.

EY - Capital Confidence Barometer - April 2016

How are alliances and M&A driving growth?

Our latest M&A survey finds a strong acquisition appetite continues in 2016 along with an inclination to forge new alliances. Discover more.

How are alliances and M&A driving growth?

EY - How are alliances and M&A driving growth?

Our latest M&A survey finds a strong acquisition appetite continues in 2016 along with an inclination to forge new alliances. Discover more.

Watch: Buy or build - how to win in a digital world?

EY - Watch: Buy or build - how to win in a digital world?


EY - Capital Markets

Capital Markets 

Each quarter EY publishes an insightful Global IPO Trends report. In EY’s Nordic Markets Insights we highlight the activity in our region that, although not comparable in size to the global activity, is quite interesting to our respective markets. Read more.