Welcome to our newsroom

  • Share

In the spotlight...

 

Read our press releases

Φεβρουάριος 2017


3ο Συμπόσιο της ΕΥ Ελλάδος για το Transfer Pricing: Η διεθνής φορολογία και οι ενδοομιλικές τιμολογήσεις στο επίκεντρο
Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2017
Η ΕΥ Ελλάδος διοργάνωσε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το ετήσιο Συμπόσιο Transfer Pricing εστιάζοντας τόσο στις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής, όσο και σε ειδικά θέματα ενδοομιλικών τιμολογήσεων (transfer pricing) που άπτονται της ελληνικής πραγματικότητας.

ΕΥ: Ο παραδοσιακός ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή σε σημείο κρίσιμης καμπής
Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2017
Νέα, παγκόσμια έρευνα της ΕΥ μεταξύ 769 διευθυντικών οικονομικών στελεχών, από περισσότερες από 30 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, επισημαίνει πως ο ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή (Chief Financial Officer - CFO) του μέλλοντος μεταβάλλεται.

ΕΥ: Οι κυρίαρχες τάσεις καταδεικνύουν το 2017 ως μία δυνατή χρονιά παγκοσμίως για τη σύναψη συμφωνιών
Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2017
Η ανάπτυξη θα παραμείνει κύρια προτεραιότητα για τα στελέχη το 2017, καθώς οι ραγδαίες αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον αντισταθμίζουν τις ανησυχίες σχετικά με τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Ιανουάριος 2017


ΕΥ: Η Ευρώπη παραμένει ελκυστικός επενδυτικός προορισμός – η Ελλάδα δεύτερη χώρα στην Ευρωζώνη βάσει ρυθμού ανάπτυξης κατά το γ’ τρίμηνο του 2016
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2017
Παρά την τρέχουσα γεωπολιτική αστάθεια, καθώς και την αστάθεια των χρηματοπιστωτικών αγορών, τα σχέδια για επενδύσεις στην Ευρώπη κατά τα επόμενα τρία χρόνια εμφανίζονται ισχυρά, με το 56% των διεθνών επενδυτών να σχεδιάζει να αυξήσει την παρουσία του στην Ευρώπη, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της EY, 2017 European attractiveness survey – Plan B for Brexit.

Αυξάνεται η ανησυχία των Οικονομικών Διευθυντών για την επίδραση της διαχείρισης δεδομένων στις εταιρικές αναφορές (corporate reporting)
Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2017
Νέα έκθεση της ΕΥ επισημαίνει πως ο διαρκώς αυξανόμενος όγκος και ρυθμός ανάπτυξης των δεδομένων που οι Οικονομικοί Διευθυντές καλούνται να διαχειριστούν, περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητά τους να παρέχουν έγκαιρη, ορθή και ουσιαστική πληροφόρηση, αφήνοντάς τους εκτεθειμένους απέναντι στη διοίκηση.

Έρευνα ΕΥ: Μεταβάλλεται δραστικά ο ρόλος του Γενικού Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων των ασφαλιστικών εταιρειών
Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2017
Νέα έρευνα της ΕΥ διερευνά το μεταβαλλόμενο ρόλο των Γενικών Διευθυντών Διαχείρισης Κινδύνων (Chief Risk Officers - CROs), τις προτεραιότητες και τη συνεισφορά τους στη δημιουργία αξίας για τις ασφαλιστικές εταιρείες σε ένα ασταθές οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με την αυστηροποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου, τις αλλαγές και τις νέες προκλήσεις που φέρνει η τεχνολογία.

Έρευνα ΕΥ: Η προσοχή στρέφεται στο 2017, καθώς η αγορά των δημοσίων εγγραφών παγκοσμίως δεν έχει συνέλθει από την αβεβαιότητα του 2016
Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2017
Τα ευρήματα και της τελευταίας, τριμηνιαίας έκθεσης της ΕΥ, Global IPO Trends: 2016 Q4, φανερώνουν πως το 2016, η εμπιστοσύνη επιχειρηματιών και επενδυτών κλονίστηκε από την αυξημένη πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.

EY: Τα commercial analytics της επόμενης γενιάς αποτελούν το «κλειδί» για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων καταναλωτικών προϊόντων και λιανικής
Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017
Τα commercial analytics μπορούν να δώσουν άμεσες και μετρήσιμες λύσεις στους «γρίφους» των εμπορικών προκλήσεων του κλάδου, μέσω της σε βάθος πληροφόρησης που παρέχουν.

Το 75% των επιχειρήσεων κατατάσσει τη διαχείριση φορολογικών κινδύνων ως μία από τις σπουδαιότερες προτεραιότητες όταν θεσπίζουν και εφαρμόζουν το πλαίσιο των ενδοομιλικών τιμολογήσεων
Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2017
Η έρευνα της ΕΥ, In the spotlight: a new era of transparency, στην οποία συμμετείχαν 623 φορολογικά και οικονομικά στελέχη από 36 χώρες, διαπιστώνει πως το προαναφερθέν ποσοστό είναι αυξημένο σε σχέση με το 66% που κατέγραψε η αντίστοιχη έρευνα του 2013.

Δεκέμβριος 2016


Έρευνα ΕΥ: Η Ευρώπη ανακτά το χαμένο έδαφος στο Δείκτη Ελκυστικότητας επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2016
Η τελευταία, εξαμηνιαία έκδοση του Δείκτη Ελκυστικότητας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Renewable energy country attractiveness index - RECAI) της ΕΥ, βλέπει τις χώρες της Ευρώπης να ανακτούν το χαμένο έδαφος, έναντι των αναδυόμενων αγορών, στην κατάταξή τους.

Μια νέα εποχή για τις επιχειρήσεις δημοσίου ενδιαφέροντος εγκαινιάζουν οι αλλαγές στο νέο θεσμικό πλαίσιο για υποχρεωτικούς ελέγχους
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2016
Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες και τις προκλήσεις στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν σήμερα οι επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος, η ΕΥ Ελλάδος πραγματοποίησε εκδήλωση για το «Νέο Θεσμικό Πλαίσιο για Υποχρεωτικούς Ελέγχους».

Έρευνα ΕΥ: Οι ελληνικές επιχειρήσεις αναζητούν διέξοδο στις Σ&Ε
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2016
Σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας και ραγδαίων αλλαγών, οι παγκόσμιες προοπτικές συγχωνεύσεων και εξαγορών (Σ&Ε) παραμένουν ιδιαίτερα αισιόδοξες, σύμφωνα με τη 15η έκδοση της έρευνας της ΕΥ, Global Capital Confidence Barometer (CCB), η οποία διεξήχθη μεταξύ 1.700 στελεχών σε 45 χώρες.

Επτά χρόνια μετά τη χρηματοοικονομική κρίση, οι τράπεζες αναζητούν τρόπους για να διαχειριστούν τους κινδύνους και να υιοθετήσουν βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2016
Νέα έρευνα της ΕΥ δείχνει πως, παρ’ όλο που οι τράπεζες έχουν ενισχύσει ουσιαστικά την προσέγγισή τους ως προς τη διαχείριση κινδύνων, συμμόρφωσης και ελέγχων μετά την οικονομική κρίση, ο κλάδος εξακολουθεί να αναζητά τα κατάλληλα πρότυπα για να εξασφαλίσει αποτελεσματική λογοδοσία σε σχέση με τους αναλαμβανόμενους συνολικά κινδύνους.

Διεθνείς κεφαλαιαγορές και ελληνικές επιχειρήσεις: Προκλήσεις και ευκαιρίες για άντληση χρηματοδότησης
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2016
Η ΕΥ Ελλάδος και η Shearman & Sterling αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που καλούνται σήμερα να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα σε σχέση με τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων από διαφορετικές πηγές, τόσο για τη λειτουργία, όσο και για την ανάπτυξή τους, παίρνουν πρωτοβουλία να αναδείξουν τα σημαντικά θέματα των διεθνών αγορών κεφαλαίου, στηρίζοντας ενεργά την ελληνική επιχειρηματικότητα.

Νοέμβριος 2016


ΕΥ: Η ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μέσω κινητών τηλεφώνων σε παγκόσμιο επίπεδο οδηγεί σε μεγαλύτερη διακλαδική συνεργασία και ευκαιρίες ανάπτυξης
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2016
Νέα έκθεση της ΕΥ τονίζει πως η δυνατότητα διεξαγωγής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μέσω κινητών τηλεφώνων προσφέρει τεράστιες προοπτικές αύξησης της πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, καθώς και παροχή άνεσης και ευκολίας χρήσης για τους χρήστες, ιδιαίτερα στις αναδυόμενες αγορές.

Η ΕΥ Ελλάδος στηρίζει την κοινωνία
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2016
Ευαισθητοποιημένοι απέναντι στις τεράστιες δυσκολίες τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν οι μετανάστες που καταφθάνουν στη χώρα μας, αλλά και στις οικονομικές προκλήσεις που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση σε ελληνικές οικογένειες, μία ομάδα ανθρώπων της ΕΥ Ελλάδος συνεργάστηκε με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ), SolidarityNow, στο έργο EY4Solidarity.

Έρευνα της ΕΥ δείχνει μειωμένη δραστηριότητα Σ&Ε στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016
Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2016
Στα 14,1 δις δολάρια εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε η αγορά των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (Σ&Ε) στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στο πρώτο εξάμηνο του 2016, παρουσιάζοντας μείωση κατά 14,3% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, όπως προκύπτει από την τακτική έρευνα της ΕΥ, M&A Barometer H1 2016: Central and Southeast Europe.

Μικτά οικονομικά αποτελέσματα καταγράφει ο κλάδος της ιατρικής τεχνολογίας, καθώς οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται στις δραστικές μεταβολές του χώρου της υγείας
Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2016
Μικτά οικονομικά αποτελέσματα καταγράφει ο κλάδος της ιατρικής τεχνολογίας, καθώς οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται στις δραστικές μεταβολές του χώρου της υγείας

Διαπιστώσεις και προτάσεις της ΕΥ για τη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα
Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2016
Κρίσιμες πτυχές και πιθανές λύσεις για το φαινόμενο της φοροδιαφυγής στη χώρα μας παρουσίασε ο κ. Στέφανος Μήτσιος, επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος της ΕΥ Ελλάδος, στη διάρκεια του 8ου Tax Forum, που οργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στη Θεσσαλονίκη.

Μετάβαση στα νέα πρότυπα GRI
Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2016
Η ΕΥ, πιστοποιημένος συνεργάτης του οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI), με την υποστήριξη του CSR HELLAS και του Global Compact Network Hellas, θα παρουσιάσει στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου, τα νέα GRI Πρότυπα Απολογισμών Βιωσιμότητας και τις σχετικές αλλαγές από τις κατευθυντήριες οδηγίες GRI G4.

Οκτώβριος 2016


Η έλλειψη εμπιστοσύνης στον τραπεζικό κλάδο και η εμφάνιση εναλλακτικών προτάσεων από μη παραδοσιακούς «παίκτες», διαβρώνουν τη σχετικότητα των παραδοσιακών τραπεζικών ιδρυμάτων ως προς τους πελάτες τους
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2016
Στην πρόσφατη έρευνα της ΕΥ, Global Consumer Banking Survey 2016, το 40% παγκοσμίως και το 48% στη χώρα μας αναφέρει μειωμένη εξάρτηση από τις παραδοσιακές τράπεζες, ενώ δηλώνει αυξημένο ενδιαφέρον ως προς τις διάφορες εναλλακτικές που θα μπορούσαν να του

Το κλίμα αβεβαιότητας παγκοσμίως έβαλε «φρένο» στις δημόσιες εγγραφές το 2016, ωστόσο θετικές είναι οι προοπτικές για το 2017
Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2016
Παρά τη βελτίωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών, τα πρωτοφανή επίπεδα γεωπολιτικής αβεβαιότητας επηρεάζουν σημαντικά την επίτευξη συμφωνιών, καταδεικνύοντας ότι το 2016 θα είναι μία υποτονική χρονιά για τις δημόσιες εγγραφές παγκοσμίως, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση της ΕΥ, Global IPO Trends: 2016 3Q.

Έκτη συνεχής χρονιά ανάπτυξης ρεκόρ για την ΕΥ παγκοσμίως
Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2016
Έσοδα 29,6 δις δολάρια παγκοσμίως ανακοίνωσε η ΕΥ για το οικονομικό έτος που έκλεισε στις 30 Ιουνίου 2016.

Πόσο βιώσιμες είναι οι εφοδιαστικές αλυσίδες;
Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2016
Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι επιχειρήσεις, σε συνεργασία με τους προμηθευτές, τους συνεργάτες, τις τοπικές κοινωνίες, την επιστημονική κοινότητα και την κεντρική διοίκηση, μαθαίνουν πώς να ανταποκρίνονται σε αυτές τις προκλήσεις και πώς να ενισχύουν την ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα της εφοδιαστικής τους αλυσίδας.

Νέα έκθεση της ΕΥ εκπέμπει σήμα κινδύνου προς τους ηγέτες G20 ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός ενδέχεται να φέρει εμπόδια για τους νέους επιχειρηματίες που δημιουργούν θέσεις εργασίας
Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2016
Σύμφωνα με τη νέα έκθεση της ΕΥ, Disrupting the disruptors: Disrupting youth entrepreneurship with digital and data, οι ηγέτες G20 θα πρέπει να στηρίξουν πιο αποτελεσματικά τους νέους επιχειρηματίες, μέσω πολιτικών που θα διασφαλίζουν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα διευκολύνει, αντί να εμποδίζει, την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

Οι αναδυόμενες αγορές ξεπερνούν την Ευρώπη ως προς την ελκυστικότητα επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2016
Όλες σχεδόν οι Ευρωπαϊκές αγορές υποχώρησαν ως προς την κατάταξή τους στο Δείκτη Ελκυστικότητας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Renewable energy country attractiveness index - RECAI) της ΕΥ, την ώρα που η ανοδική πορεία λιγότερο ώριμων αγορών στη Λατινική Αμερική, την Αφρική και την Ασία συνεχίζεται, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της έκθεσης.

Σεπτέμβριος 2016


Σημαντικές αλλαγές στο νέο θεσμικό πλαίσιο για υποχρεωτικούς ελέγχους
Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2016
Ανταποκρινόμενη άμεσα στις εξελίξεις του κλάδου της, η EY Ελλάδας, πραγματοποίησε εκδήλωση με θέμα «Νέο Θεσμικό Πλαίσιο για Υποχρεωτικούς Ελέγχους». Την εκδήλωση παρακολούθησαν περισσότερα από 140 στελέχη κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν οι κ.κ. Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδας, Γεώργιος Βενιέρης, Πρόεδρος Ε.Λ.Τ.Ε, και Ξενοφών Αυλωνίτης, Β’ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Αυξάνονται τα εταιρικά κεφάλαια καινοτόμων επιχειρήσεων νεοφυούς κεφαλαίου, καθώς οι μεγάλες επιχειρήσεις ανταποκρίνονται στο δραστικό μετασχηματισμό των αγορών
Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2016
Τα 1.300 αγγίζουν σήμερα τα εταιρικά κεφάλαια καινοτόμων επιχειρήσεων νεοφυούς κεφαλαίου (corporate venture capital – CVC) διεθνώς, ενώ το 2015, 28 δισεκατομμύρια δολάρια από CVC διοχετεύθηκαν σε περισσότερες από 1.063 συμφωνίες, σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων.

Οι πολίτες κρατούν το κλειδί για το σχεδιασμό των πιο έξυπνων συγκοινωνιών του μέλλοντος
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2016
Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να συνεργαστούν με τους πολίτες για την ανάπτυξη αποτελεσματικών συγκοινωνιακών υποδομών, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις επείγουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες μεγαλουπόλεις, σύμφωνα με τη νέα έρευνα της ΕΥ, All change, please: How shifting passenger behavior can improve mobility in cities.

11η εκπαιδευτική διημερίδα για τους απολογισμούς βιωσιμότητας και εταιρικής υπευθυνότητας από την ΕΥ Ελλάδας
Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2016
Η ΕΥ, πιστοποιημένος συνεργάτης του οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI), με την υποστήριξη του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, οργανώνει την 11η εκπαιδευτική διημερίδα για τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες σύνταξης απολογισμών βιωσιμότητας GRI G4.

Αναζητώντας ευκαιρίες Συγχωνεύσεων & Εξαγορών, αλλά και την ανάπτυξη μίας νέας οικονομίας ψηφιακής τεχνολογίας σε ένα περιβάλλον αστάθειας και αβεβαιότητας
Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2016
Οι συμφωνίες Συγχωνεύσεων & Εξαγορών (Σ&Ε) διεθνώς διατηρήθηκαν σε σταθερά επίπεδα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, παρά την αστάθεια των κεφαλαιαγορών και την αβεβαιότητα ως προς την οικονομική ανάπτυξη.

Αύγουστος 2016


Αυξημένες ευκαιρίες δημιουργεί το Internet of Things (IoT) στο χώρο της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας
Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016
Καθώς δισεκατομμύρια συσκευές αναμένεται να διασυνδεθούν τα επόμενα χρόνια, οι επιχειρήσεις ενημέρωσης και ψυχαγωγίας είναι σε ιδανική θέση να αποκτήσουν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά μέσω της χρήσης εφαρμογών ΙοΤ, σύμφωνα με την έκθεση της ΕΥ, Internet of Things: Human-machine interactions that unlock possibilities.

Η ΕΥ συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργίας της Πανεπιστημιακής Κλινικής του νοσοκομείου «Αλεξάνδρα»
Αθήνα, 23 Αυγούστου 2016
Στελέχη της ΕΥ, αξιοποιώντας τις εξειδικευμένες γνώσεις και τις ικανότητές τους, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους, χωρίς κάποιο οικονομικό αντίτιμο, στην Πανεπιστημιακή Κλινική του νοσοκομείου «Αλεξάνδρα», σε μία προσπάθεια να συμβάλουν στη βελτίωση της λειτουργίας της κλινικής.

Οι υπομονετικοί επενδυτές δίνουν προτεραιότητα στο ανθρώπινο δυναμικό και την κερδοφορία, όταν επιλέγουν ποιες επιχειρήσεις θα στηρίξουν
Αθήνα, 9 Αυγούστου 2016
Η δύναμη μίας ισχυρής διοικητικής ομάδας σε μία ιδιωτική επιχείρηση που αναζητά κεφάλαια, είναι, με μεγάλη διαφορά, ο πλέον σημαντικός παράγοντας για τους επενδυτές, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της ΕΥ για τις αποτιμήσεις Value quest: How do investors find value amid the crowd of private companies?

Οι κκ Λεωνίδας Κωβαίος και Σπύρος Ξανθόπουλος νέοι Εταίροι της ΕΥ στο τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της εταιρείας
Αθήνα, 2 Αυγούστου 2016
Δύο νέους Εταίρους απέκτησε το τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδας, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης ανάπτυξης της εταιρείας.

Ιούλιος 2016


Συνεργασία ΕΥ Ελλάδας και Intelen στον τομέα της ενέργειας
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2016
Η ΕΥ Ελλάδας και η εταιρεία Intelen συμφώνησαν στην παροχή ψηφιακών, ενεργειακών υπηρεσιών σε εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της πλατφόρμας DiG SaaS της Intelen.

Η ΕΥ ελκυστικότερος εργοδότης στον τομέα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την Universum
Αθήνα, 26 Ιουλίου 2016
Η ΕΥ ανακηρύχθηκε ως ο ελκυστικότερος εργοδότης στον κόσμο στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών και τρίτος ελκυστικότερος εργοδότης μεταξύ όλων των εταιρειών παγκοσμίως, σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη “World’s Most Attractive Employer” της Universum.

Η ελληνική ναυτιλία και οι νέοι: Η μεγάλη (χαμένη;) ευκαιρία
Αθήνα, 21 Ιουλίου 2016
Παρά τα υψηλά επίπεδα ανεργίας στη χώρα, η πλειοψηφία των νέων δεν αντιμετωπίζει θετικά την προοπτική απασχόλησης στον κλάδο της ναυτιλίας. Αυτό προκύπτει από πρόσφατη έρευνα της ΕΥ Ελλάδας , μεταξύ 1.000 νέων ηλικίας 16-30 ετών, και μέσω συνεντεύξεων με στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών και εκπροσώπους της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.

Ανακάμπτουν οι δημόσιες εγγραφές κατά το δεύτερο τρίμηνο, ωστόσο η πρόοδος θα είναι ανομοιογενής
Αθήνα, 13 Ιουλίου 2016
Μία σειρά από παράγοντες προκαλούν αστάθεια στην αγορά των δημόσιων εγγραφών παγκοσμίως το 2016, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση της ΕΥ, Global IPO Trends: 2016 2Q.

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ευρώπη παρά τους κινδύνους που προκαλεί η αβεβαιότητα
Αθήνα, 7 Ιουλίου 2016
Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κινήθηκαν οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) στην Ευρώπη το 2015, καθώς έφθασαν τις 5.083, καταγράφοντας αύξηση 14% σε ετήσια βάση και οδηγώντας στη δημιουργία 217.666 νέων θέσεων εργασίας (+17%), σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ΕΥ European attractiveness survey.

Ιούνιος 2016


Η ΕΥ και η GE Digital δημιουργούν συμμαχία στον τομέα του βιομηχανικού Internet of Things
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2016
Η ΕΥ και η GE Digital ανακοίνωσαν τη δημιουργία μίας νέας στρατηγικής συμμαχίας, με στόχο την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών Industrial Internet of things (IIoT), προκειμένου να βοηθήσουν τις βιομηχανικές επιχειρήσεις να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους.

Η ισχυρή διάθεση των επιχειρήσεων για συμμαχίες δίνει σημαντική ώθηση σε εξαγορές και συγχωνεύσεις
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2016
Θετικές παραμένουν οι προοπτικές συγχωνεύσεων και εξαγορών (Σ&Ε) παγκοσμίως, καθώς το 50% των επιχειρήσεων σχεδιάζει συμφωνίες για το 2016, σύμφωνα με τη 14η έκδοση του Global Capital Confidence Barometer (CCB), μίας έρευνας της ΕΥ που διεξήχθη σε 1.700 στελέχη επιχειρήσεων, σε περισσότερες από 45 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Ο επιχειρηματίας Manny Stul, από την Αυστραλία, κατέκτησε τον τίτλο EY World Entrepreneur Of The Year™ 2016
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2016
Το βραβείο EY World Entrepreneur Of The Year™ 2016 απονεμήθηκε στον Manny Stul, Πρόεδρο και Συνδιευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Moose Enterprise, στη διάρκεια Τελετής Απονομής, που πραγματοποιήθηκε στο Μόντε Κάρλο, το Σάββατο 11 Ιουνίου.

Οι επιχειρηματίες ενισχύουν τα σχέδια προσλήψεων, καθώς σταθεροποιείται η εμπιστοσύνη τους στην παγκόσμια οικονομία
Αθήνα, 8 Ιουνίου 2016
Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της ΕΥ για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, Global Job Creation Survey 2016, οι επιχειρηματίες έχουν πάνω από τις διπλάσιες πιθανότητες να προχωρήσουν σε προσλήψεις, σε σχέση με τις μεγάλες εταιρείες (corporates).

Η ΕΥ Ελλάδας κατακτά τα βραβεία «National Tax Firm of the Year» και «National Transfer Pricing Firm of the Year»
Αθήνα, 2 Ιουνίου 2016
Το διεθνούς φήμης, φορολογικό περιοδικό International Tax Review (ITR) της απένειμε, για τρίτη χρονιά, το βραβείο «National Tax Firm of the Year», καθώς και το βραβείο «National Transfer Pricing Firm of the Year», για έβδομη χρονιά, για την παροχή υψηλού επιπέδου φορολογικών υπηρεσιών, κατόπιν αξιολόγησης ελεγκτικών και συμβουλευτικών εταιρειών παγκοσμίως.

Μάιος 2016


Μετά από μια χρονιά ιστορικά υψηλών επιδόσεων, τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών σε start-up επιχειρήσεις (Venture Capital) αναμένεται να σταθεροποιηθούν το 2016
Αθήνα, 31 Μαΐου 2016
Σταθεροποίηση των επενδύσεων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών σε start-up επιχειρήσεις (Venture Capital) αναμένεται το 2016, καθώς οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων των εταιρειών στις οποίες έχουν επενδύσει.

Μελέτη της ΕΥ με θέμα την «Κυκλική Οικονομία στην Ελλάδα» παρουσιάστηκε στο Βιομηχανικό Συνέδριο του ΣΕΒ
Αθήνα, 25 Μαΐου 2016
Κεντρικοί ομιλητές: ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Θεόδωρος Φέσσας και ο καθηγητής κ. Jan Peter Balkenende, πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας και Εταίρος της ΕΥ.

Εκπαιδευτική διημερίδα για τους απολογισμούς βιωσιμότητας και εταιρικής υπευθυνότητας από την ΕΥ Ελλάδας
Αθήνα, 19 Μαΐου 2016
Η ΕΥ, πιστοποιημένος συνεργάτης του οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI), με την υποστήριξη του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, οργανώνει εκπαιδευτική διημερίδα για τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες σύνταξης απολογισμών βιωσιμότητας GRI G4.

Οι επιχειρήσεις παραμένουν εκτεθειμένες σε φαινόμενα εταιρικής απάτης
Αθήνα, 17 Μαΐου 2016
Η 14η Παγκόσμια Έρευνα Απάτης 2016 της ΕΥ: Εταιρικά παραπτώματα – ατομικές συνέπειες διαπιστώνει τη διεθνή κατακραυγή για την ενίσχυση της διαφάνειας σε μία περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, καθώς και εντεινόμενης αστάθειας στις χρηματαγορές.

Οι Οικονομικοί Διευθυντές προβληματίζονται για την αποτελεσματικότητα των εταιρικών αναφορών (corporate reporting)
Αθήνα, 4 Μαΐου 2016
Eτήσια έρευνα του τμήματος παροχής Χρηματοοικονομικών Λογιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY, «Εταιρικές αναφορές: είστε έτοιμοι για την τέλεια καταιγίδα;»

Απρίλιος 2016


Μειώθηκαν οι δημόσιες εγγραφές κατά το πρώτο τρίμηνο εν αναμονή βελτίωσης των συνθηκών της αγοράς
Αθήνα, 19 Απριλίου 2016
Επιβραδύνθηκε σημαντικά η δραστηριότητα δημόσιων εγγραφών παγκοσμίως κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση της ΕΥ Global IPO Trends: 2016 1Q, καταγράφοντας τη χαμηλότερη επίδοση πρώτου τριμήνου από το 2009.

Ενισχυμένη η αγορά Σ&Ε στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη το 2015
Αθήνα, 6 Απριλίου 2016
Τα 43,1 δις δολάρια έφθασε η αγορά των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (Σ&Ε) στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά το 2015, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της τακτικής έρευνας της ΕΥ M&A Barometer, που καλύπτει 11 χώρες της περιοχής.

Μάρτιος 2016


H EY συμβάλει ενεργά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου στη Λέσβο
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016
Στελέχη της ΕΥ, αξιοποιώντας τις ηγετικές τους ικανότητες, την εξειδίκευση καθώς και την εμπειρία τους στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, εργάστηκαν στη Λέσβο για την ανάπτυξη λύσεων και βέλτιστων πρακτικών οι οποίες θα ενισχύσουν το έργο των εθελοντών και των ΜΚΟ, στη στήριξη των προσφύγων και των ευάλωτων κοινοτήτων.

Ο Γεώργιος Κουτσολιούτσος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Folli Follie, αναδείχθηκε νικητής του διαγωνισμού της EY Έλληνας «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» 2015
Αθήνα, 17 Μαρτίου 2016
Ο κ. Γεώργιος Κουτσολιούτσος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Folli Follie αναδείχθηκε Έλληνας «Eπιχειρηματίας της Χρονιάς» για το 2015, σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από την EY Ελλάδας στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Το Διεθνές Δίπλωμα Εταιρικής Διακυβέρνησης, Κινδύνων και Συμμόρφωσης της ICA τώρα και στην Ελλάδα
Αθήνα, 9 Μαρτίου
Το δίπλωμα της ICA είναι η σημαντικότερη πιστοποίηση για όσους εργάζονται στο χώρο της συμμόρφωσης και της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες διεθνώς και πλέον θα απονέμεται και στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, η EY δεσμεύεται για την επιτάχυνση της ισότητας των φύλων (#PledgeForParity)
Αθήνα, 7 Μαρτίου 2016
Η ΕΥ χορηγός του ‘Pledge For Parity’ (Δέσμευση για την Ισότητα), στo πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας 2016.

Φεβρουάριος 2016


Η διάθεση για αποεπένδυση διπλασιάζεται το 2016 καθώς οι επιχειρήσεις χρηματοδοτούν την ανάπτυξή τους μέσω στρατηγικών πωλήσεων
Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2016
Οι αποεπενδύσεις βρίσκονται σε κορυφαία θέση στην ατζέντα των επιχειρήσεων για θέματα διαχείρισης κεφαλαίων, καθώς επιδιώκουν να αποσπάσουν τη μέγιστη δυνατή αξία από στρατηγικές πωλήσεις, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της ΕΥ 2016 Global Corporate Divestment Study.

Οι νικητές των επιμέρους κατηγοριών του διαγωνισμού της EY Eλληνας «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» 2015
Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2016
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάδειξης των νικητών των επιμέρους κατηγοριών του διαγωνισμού της ΕΥ για τον Έλληνα «Επιχειρηματία της Χρονιάς» 2015.

Η σημαντική αύξηση κινδύνων από κυβερνο-παραβιάσεις και εσωτερικές απειλές αποτελεί την κυρίαρχη αιτία για επενδύσεις σε τεχνολογίες εγκληματολογικής ανάλυσης δεδομένων (Forensic Data Analytics – FDA)
Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2016
Παγκόσμια Έρευνα Εγκληματολογικής Ανάλυσης Δεδομένων της EY για το 2016, «Μετατόπιση σε υψηλότερη ταχύτητα: Μετριασμός των κινδύνων και επίδειξη ωφελειών» (Shifting into high gear: mitigating risks and demonstrating returns).

Εκπαιδευτική διημερίδα για τους απολογισμούς βιωσιμότητας και εταιρικής υπευθυνότητας από την ΕΥ Ελλάδας
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2016
Η ΕΥ, πιστοποιημένος συνεργάτης του οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI), με την υποστήριξη του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, οργανώνει εκπαιδευτική διημερίδα για τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες σύνταξης απολογισμών βιωσιμότητας GRI G4.

Ιανουάριος 2016


Oι τράπεζες επανεξετάζουν τη διαχείριση κινδύνων με έμφαση στo ρόλο και την ευθύνη του front office
Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2016
Τα συμβούλια και οι διοικήσεις των τραπεζών εστιάζουν όλο και περισσότερο στη διαχείριση κινδύνου και αναθέτουν μεγαλύτερες ευθύνες στο προσωπικό του front office, καθώς αντιμετωπίζουν την πίεση του κανονιστικού πλαισίου, των απαιτήσεων των επενδυτών και του υψηλού κόστους από αστοχίες του παρελθόντος.

Ανθεκτική η αγορά των δημόσιων εγγραφών παρά την πίεση από εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης και τη μεταβλητότητα των διεθνών αγορών
Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2016
Μετά από τη χρονιά ρεκόρ του 2014, ο αριθμός των δημόσιων εγγραφών διεθνώς το 2015 μειώθηκε κατά 2% σε 1,218, ενώ τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μειώθηκαν κατά 25% σε 195,5 δις δολάρια. Ωστόσο, παρά τη μείωση έναντι του 2014, τα στοιχεία του 2015 συγκρίνονται ευνοϊκά με τα μέσα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας.

Διευρύνεται η ανάπτυξη της Ευρωζώνης. Στις επενδύσεις κεφαλαίου θα στηριχθεί η μελλοντική ανάπτυξη
Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2016
Μετά από μια διετία, κατά την οποία η ανάπτυξη της Ευρωζώνης βασίσθηκε σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση των καταναλωτικών δαπανών, οι κεφαλαιακές επενδύσεις αναμένεται να δώσουν μεσοπρόθεσμη ώθηση στην ανάπτυξη, σύμφωνα με τη χειμερινή έκδοση της τριμηνιαίας έρευνας της ΕΥ Eurozone Forecast (EEF).