Corporate Responsibility

  • Share

Verantwoord en duurzaam ondernemerschap is inherent aan onze waarden. We integreren duurzaam en verantwoord ondernemen dan ook in al onze activiteiten en gehele bedrijfsvoering.

Dit stelt ons in staat om op lange termijn van toegevoegde waarde te zijn voor onze werknemers, klanten en de maatschappij en het milieu waar we deel van uitmaken.

Als kennisorganisatie zien we onze belangrijkste rol in het ondersteunen van onze klanten op het gebied van verantwoord ondernemerschap. Wij geloven in een geïntegreerde aanpak en werken er daarom aan om Corporate Responsibility te verankeren in onze diensten en in onze operationele activiteiten.

In dit deel van de website kunt u meer te weten komen over onze aanpak van Corporate Responsibility. Ons geïntegreerde EY Jaarverslag 2016-2017 geeft onze doelstellingen en prestaties weer. 

Hieronder kunt u meer lezen over de verschillende initiatieven die we in onze organisatie nemen. We richten ons op de volgende vier speerpunten:

Corporate Responsibility - Entrepreneurship

Entrepreneurship

We begeleiden klanten bij het realiseren van ecologische, sociale en economische waarde - als geïntegreerd onderdeel van hun onderneming. Zo stimuleren wij duurzame economische groei.

 
CR - Employees

Employees

We bieden onze mensen een diverse en flexibele werkomgeving zodat we het beste uit onszelf halen.

 
Corporate Responsibility

Environment

We werken aan het terugdringen van onze negatieve milieu-impact, omdat onze wereld wordt geconfronteerd met grote ecologische uitdagingen.

 
CR - Community Engagement

Community Engagement

Via de EY Foundation faciliteren en stimuleren we werknemers om hun kennis en ervaring uit te wisselen met innovatieve non-profit organisaties en sociale ondernemingen.


Corporate Responsibility en onze waarden
Corporate Responsibility gaat over bedrijfsethiek en verantwoordelijkheid nemen naar elkaar, de samenleving en het milieu.

Om te zorgen voor een hoog niveau van transparantie, integriteit en professionaliteit en onze mensen aan te moedigen om betrokken te raken, benadrukken we het belang van onze gemeenschappelijke waarden:

  • Integriteit, respect, en teamwerk
  • Energie, enthousiasme en de moed om te leiden.
  • We bouwen relaties gebaseerd op ‘doing the right thing’