Thought Leadership

  • Share

Kennis over hoe transparantie op financiële en niet-financiële prestaties wordt georganiseerd en het aantonen van het onderlinge verband, is belangrijk voor de ontwikkeling naar een duurzamere economie. EY is gespecialiseerd in de ontwikkeling van onder meer geïntegreerde verslaggeving.

Wij zijn van mening dat organisaties Corporate Responsibility niet kunnen scheiden van de financiële aspecten van de organisatie. Organisaties die duurzaam en verantwoord ondernemen, integreren deze  twee aspecten: duurzaam en verantwoord ondernemerschap maakt deel uit van het DNA van de organisatie, de bedrijfsvoering, de strategie en het beleid.

We zijn betrokken bij toonaangevende commissies die de transparantie op financieel en duurzaamheid beleid, management en prestaties verbeteren. Bijvoorbeeld door actieve betrokkenheid in Nederland in de Transparantiebenchmark en de Raad voor de Jaarverslaggeving en internationaal in het International Accounting Standards Board, het Global Reporting Initiative, en in de verslaggevingsgroep van de Verenigde Naties. Verder ondersteunen we het Prince of Wales Accounting for Sustainability project, dat onlangs samen met GRI het International Integrated Reporting Committee heeft opgericht.

Onderzoek

Door middel van onderzoek willen we het bewustzijn stimuleren van onze klanten over de mogelijkheden die duurzaamheid biedt.

Om kennis, trends, ideeën en veranderingen in de maatschappij te delen met onze klanten en stakeholders, nemen wij actief deel aan vergaderingen en symposia. EY heeft in de afgelopen tien jaar de Hofstadlezing georganiseerd. Dit intellectuele platform stelt beslissers– zowel van de overheid, als van de private sector – in staat om dringende kwesties in de samenleving te bediscussiëren. 

Educatie

Wij geloven dat het van cruciaal belang is voor studenten om praktijkervaring op te doen; het combineren van de wetenschap met de praktijk verbetert de kwaliteit van het onderwijs. Daarom stellen we onze mensen in staat om de academische wereld te dienen als (assistent) docent aan universiteiten en hogescholen in Nederland.

EY stimuleert medewerkers om deel te nemen aan diverse invloedrijke denktanks en commissies, alsmede initiatieven en kaders die bijdragen aan ons vakgebied te ontwikkelen. Dit komt niet alleen ons eigen bedrijf, maar ook onze sector en de samenleving als geheel ten goede.