EY/Ethics Hotline

  • Share

Via de EY/Ethics-hotline kunt u gedrag melden dat mogelijk onethisch, onwettig of in strijd met beroepsvoorschriften is of anderszins inbreuk maakt op onze wereldwijde gedragscode (Global Code of Conduct). De Global Code of Conduct bevat de normen en waarden van onze organisatie. Het vormt een raamwerk van ethische voorschriften en gedragsrichtlijnen waarop al onze beslissingen gebaseerd zijn. Iedere EY'er verbindt zich aan de Global Code of Conduct die richtlijnen bevat die gaan over:

  • onderlinge samenwerking 
  • samenwerking met onze cliënten en andere partijen 
  • professionele integriteit 
  • objectiviteit en onafhankelijkheid 
  • intellectueel kapitaal

Wij verzoeken u om, alvorens gebruik te maken van de hotline, na te gaan of u de kwestie rechtstreeks aan iemand van EY kunt voorleggen.

Hebt u daar moeite mee of weet u niet wie te benaderen, dan kunt u uw melding elektronisch doen bij EY via deze website of telefonisch via uw plaatselijke EY/Ethics Hotline-nummer.

Meldingen via de website komen in eerste instantie terecht bij EthicsPoint, een onafhankelijke externe partij die de EY/Ethics-hotline beheert. EthicsPoint zendt de melding voor beoordeling en onderzoek direct door naar de aangewezen Quality & Risk Management-medewerker of interne juridisch adviseur van EY. Telefonische meldingen aan EY/Ethics kunnen worden beantwoord door EthicsPoint of door medewerkers van de EY-hotline, naargelang het land van melding.

Nadere informatie over het gebruik van deze website en de manier waarop EY reageert op uw melding, vindt u onder Voldoen aan uw verwachtingen.