Automotive & Transportation

 • Share

Advisorydiensten voor de sector Automotive

Beoogt u een ware transformatie van uw onderneming, of gaat het u er vooral om het huidige prestatieniveau te handhaven en voort te bouwen op bestaande successen? In beide gevallen staan wij u graag met raad en daad terzijde.

Samen met onze cliënten streven wij naar verbetering van de prestaties en effectiviteit van hun onderneming. Daarbij nemen we alles onder de loep: van supply chain management en bedrijfsprocessen tot de toekomstige koers en groeikansen.

Met onze kennis en ervaring op het gebied van programmabeheer, strategische koers, mens & organisatie en IT Advisory helpen wij u nog beter te presteren.
Sommige adviesbureaus denken alleen aan de bedrijfsstrategie, terwijl andere zich juist richten op het implementeren van fysieke technologie. Onze Advisorydiensten echter begeleiden u bij het doorvoeren van ondernemingsbrede initiatieven om uw prestaties over de hele linie naar een nieuw niveau te tillen. Zo helpen wij u de strategie in praktijk te brengen. Daarnaast bieden wij diensten die specifiek zijn gericht op vraagstukken in de automobielsector, zoals:

 • Performance improvement
 • Prestatieverbetering
 • Financiën
 • Klanten
 • Toeleveringsketens
 • Risico’s
 • IT Risk & Assurance

Voorbeelden van onze diensten

 • Doelstelling van de cliënt: meer transparantie in de informatievoorziening, zodat het management sneller kan inspelen op wijzigingen in de bedrijfsplannen (VS).
 • Onze bijdrage: wij ondersteunen grote wereldwijde spelers in de hele keten van de automobielindustrie bij het herstructureren van hun financiële organisatie via de herinrichting van processen en het ontwerpen, realiseren en toepassen van technologie.

 • Doelstelling van de cliënt: inzicht verwerven in hun potentiële rol binnen de opkomende waardeketen van de infrastructuur voor elektrische voertuigen (VS, West-Europa).
 • Onze bijdrage: wij hebben deze cliënt bewust gemaakt van de cruciale stakeholders en een strategische discussie op gang gebracht met het hogere management over de verschillende richtingen die het bedrijf zou kunnen inslaan.

 • Doelstelling van de cliënt: de beveiliging van IT-voorzieningen aanpassen aan de toenemende eisen van toezichthouders en overheidsinstanties (VS).
 • Onze bijdrage: wij hebben beoordeeld in hoeverre de IT-beveiliging van dit bedrijf toe was aan modernisering en op basis van best practices in de sector een lijst van verbeterpunten opgesteld.

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.