Automotive & Transportation

  • Share

Assurancediensten voor de sector Automotive

Gedegen en onafhankelijke assurance biedt essentiële informatie voor beleggers en andere stakeholders, een helder en krachtig uitgangspunt voor auditcommissies en tijdige, constructieve input voor het management.

Onze Assuranceprofessionals onderwerpen de jaarrekening aan een onafhankelijke controle conform de desbetreffende boekhoudstandaarden. Daarnaast verzorgen ze ook andere controlediensten volgens wereldwijde of plaatselijke standaarden (of beide), zoals:

  • Controle op naleving van boekhoudstandaarden (o.a. SEC-vereisten en IFRS)
  • Onderzoek naar naleving van en verslaggeving over interne controle
  • Ondersteuning bij fusies en overnames (inclusief due diligence)
  • Advies inzake de financiële administratie
  • Verrichten van overeengekomen werkzaamheden en bijbehorende rapportage
  • Fraudeonderzoek & geschillen
  • Verslaggeving inzake klimaatverandering en duurzaamheid

Voorbeeld van onze diensten

  • Doelstelling van de cliënt: naar aanleiding  van een recentelijk door de Japanse overheid gepubliceerde IFRS-routekaart wilde de cliënt exact weten welke gevolgen de overgang naar IFRS zou hebben op de financiële verslaggeving en hoe een en ander het best gepland zou kunnen worden (Japan).
  • Onze bijdrage: wij hebben geanalyseerd waar IFRS en de diverse nationale GAAP’s van elkaar verschillen en op basis daarvan een concernbeleid voor de financiële administratie geformuleerd dat aan de IFRS-eisen voldoet.

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.