Automotive & Transportation

 • Share

Fiscale diensten voor de sector Automotive

Wij beschikken over een netwerk van belastingadviseurs met een grondig inzicht in de complexe realiteit van de internationale automobielmarkt. Onze serviceline voor Automotive Tax bestrijkt het hele spectrum van advies- en compliancediensten, voor zowel ondernemingen als particulieren. 

Bedrijfsbelastingen 
Wij bieden in ieder stadium van de fiscale cyclus helder en praktisch fiscaal advies dat aansluit bij de voornaamste commerciële activiteiten van de onderneming en de waarde daarvan verhoogt. Dat advies omvat planning, levering, compliance en geschillen. Daarnaast bieden wij persoonlijk fiscaal advies (inclusief aangiftewerkzaamheden) voor de het hogere kader van de onderneming.

Menselijk kapitaal
Wij bieden fiscaal advies (inclusief aangiftewerkzaamheden) voor bedrijven en hun uitgezonden medewerkers in binnen- en buitenland. Deze diensten omvatten wereldwijd mobiliteitsadvies, de administratie van detacheringen, beoordeling van procesgerelateerde risico’s, bedrijfsimmigratie en de verwerking van belastingaangiften voor uitgezonden medewerkers. Verder adviseren wij onze cliënten waar het gaat om prestatie- en beloningsprogramma’s.

Indirecte belastingen
Wij richten ons op adviesdiensten (inclusief aangiftewerkzaamheden) voor alle soorten indirecte belastingen en alles wat daarmee te maken heeft, inclusief belasting over de toegevoegde waarde (btw), heffingen op goederen en diensten en douaneheffingen.

Internationale belastingen
Ons internationaal vennootschapsbelastingadvies omvat aanbevelingen inzake grensoverschrijdende financiering en structuren, transfer pricing en fiscaal vriendelijk beheer van de toeleveringsketen.

Belastingen op transacties
Wij richten ons in dit segment op transactieondersteunende diensten en fiscale due diligence, inclusief advies omtrent de ideale fiscale structuur.

Voorbeelden van onze diensten

 • Doelstelling van de cliënt: beter concurreren door de effectieve belastingdruk wereldwijd te verminderen en de toeleveringsketen fiscaal vriendelijker in te richten (VS, Rusland).
 • Onze bijdrage: wij hebben haalbaarheidsstudies verricht en een nieuw operationeel model opgesteld waarmee de cliënt in tien jaar tijd een kostenbesparing van USD 5 miljard kan bereiken en de effectieve belastingdruk naar verwachting met ruim 10% zal verminderen.
 • Doelstelling van de cliënt: meer transparantie in de informatievoorziening, zodat het management sneller kan inspelen op wijzigingen in de bedrijfsplannen (VS).
 • Onze bijdrage: wij ondersteunen grote wereldwijde spelers in de hele keten van de automobielindustrie bij het herstructureren van hun financiële organisatie via de herinrichting van processen en het ontwerpen, realiseren en toepassen van technologie.
 • Doelstelling van de cliënt: inzicht verwerven in hun potentiële rol binnen de opkomende waardeketen van de infrastructuur voor elektrische voertuigen (VS, West-Europa).
 • Onze bijdrage: wij hebben deze cliënt bewust gemaakt van de cruciale stakeholders en een strategische discussie op gang gebracht met het senior management over de verschillende richtingen die het bedrijf zou kunnen inslaan.
 • Doelstelling van de cliënt: de beveiliging van IT-voorzieningen aanpassen aan de toenemende eisen van toezichthouders en overheidsinstanties (VS).
 • Onze bijdrage: wij hebben beoordeeld in hoeverre de IT-beveiliging van dit bedrijf toe was aan modernisering en op basis van best practices in de sector een lijst van verbeterpunten opgesteld.
 • Doelstelling van de cliënt: de transfer pricingprocessen beter op elkaar afstemmen, en zo een zware buitenlandse belastingdruk (ondanks de verliezen in het thuisland) voorkomen (VS).
 • Onze bijdrage: wij hebben de processen voor het vaststellen van verrekenprijzen verbeterd en geautomatiseerd en de cliënt zo in staat gesteld aanzienlijke efficiencyverbeteringen en kostenbesparingen te realiseren, waardoor de projectkosten ruimschoots werden terugverdiend.

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.