Automotive & Transportation

 • Share

Transactieadvies voor de sector Automotive

Onze cliënten schakelen Transactions Advisory Services (TAS) in voor advies en ondersteuning bij het studeren op en uitvoeren van fusies en overnames, joint ventures, financieringsconstructies en andere transacties. Wij adviseren bedrijven gedurende de hele transactiecyclus – vanaf opzet en strategie tot implementatie, integratie en toezicht na afloop.

Dankzij onze mondiale aanwezigheid en connecties in de sector hebben wij toegang tot (en kennis van) vrijwel alle geografische regio’s, markten en marktspelers die een rol spelen in de automobielindustrie.

Wij zijn met ons serviceaanbod en onze diepgaande sectorspecifieke expertise een van de best geoutilleerde adviseurs in deze branche.

Veelvoorkomende diensten van Automotive TAS zijn onder andere:

 • M&A lead advisory, zowel voor de verkoper als voor de koper*
 • Strategisch sector- en transactiespecifiek advies
 • Inrichting, financiële structuur etc. van transacties
 • Aantrekken van vreemd en eigen vermogen*
 • Advies over de kapitaalstructuur*
 • Analyse van financieringsalternatieven*
 • Bedrijfswaarderingen
 • Verklaringen omtrent de getrouwheid**
 • Activawaarderingen
 • Purchase price allocation en analyse van bijzondere waardeverminderingen
 • Financiële due diligence
 • Ondersteuning bij belastingen op transacties
 • Analyse/evaluatie ter verbetering van het werkkapitaal
 • Advies bij reorganisaties (o.a. cashflowprognoses voor 13 weken, probleemleveranciers en evaluatie van bedrijfsplannen en prognoses)
 • Markt- en sectoronderzoek
 • Beoordeling / analyse menselijk kapitaal
 • Operationele transacties (bijv. synergieanalyses, geïntegreerde strategische beoordelingen, veranderingsmanagement, enz.)
 • Strategische analyse en evaluatie van IT-activiteiten

Voorbeelden van onze diensten

 • Doelstelling van de cliënt: bepalen van beste locatie voor aanvullende productie- en distributievestigingen (India, Brazilië, Rusland, China)
 • Onze bijdrage: wij hebben aan de hand van innovatieve methoden en programmeringstechnieken de verschillende opties rigoureus geëvalueerd en gerangschikt, om de cliënt optimaal te adviseren over zijn markttoetredingsstrategie.
 • Doelstelling van de cliënt: een grote wereldwijde voertuigfabrikant wilde groeien via de overname van een belangrijke speler op het gebied van vlootdiensten (Europa)
 • Onze bijdrage: wij hebben een holistisch adviestraject verzorgd, te beginnen met due diligence vooraf, gevolgd door integratieplanning en afgesloten met volledige integratie in meer dan tien Europese landen.

* Broker-dealer services worden verzorgd door Ernst & Young Capital Advisors, LLC.
** Verklaringen omtrent de getrouwheid worden afgegeven door EY Investment Advisors LLP.

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.