Consumer Products & Retail

 • Share

Assurancediensten voor Consumer Products & Retail

Gedegen en onafhankelijke assurance biedt essentiële informatie voor beleggers, een helder en krachtig uitgangspunt voor auditcommissies en tijdige, constructieve input voor het management.

De kwaliteit van onze controlediensten wordt in de eerste plaats bepaald door onze assuranceprofessionals. Zij werken voor tal van ’s werelds meest toonaangevende organisaties in de consumptiegoederensector. Wij stellen een team voor u samen dat is berekend op de meest complexe vraagstukken en te werk gaat volgens een beproefde methode en met gebruikmaking van de meest geavanceerde en hoogwaardige hulpmiddelen en invalshoeken.

Voorbeelden van onze assurance-diensten:

 • Onafhankelijke controle van uw jaarrekening
 • Controle op naleving van boekhoudstandaarden (o.a. SEC-vereisten en IFRS)
 • Ondersteuning bij het invoeren en toepassen van nieuwe boekhoudstandaarden
 • Onderzoek naar naleving van en verslaggeving over interne controle
 • Ondersteuning bij fusies en overnames (inclusief due diligence)
 • Advies inzake de financiële administratie
 • Verrichten van overeengekomen werkzaamheden en bijbehorende rapportage
 • Fraudeonderzoek & geschillen
 • Verslaggeving inzake klimaatverandering en duurzaamheid

Voorbeelden van onze diensten

 • Doelstelling van de cliënt: assurance met betrekking tot de duurzaamheidsrapportage van de groep.

Onze bijdrage: controle op de juistheid, transparantie en getrouwheid van de gerapporteerde gegevens, ten behoeve van en als garantie voor het management.

 • Doelstelling van de cliënt: ontwerpen en implementeren van een efficiënt en robuust proces voor de overgang van de financiële verslaggeving van de groep van US GAAP naar IFRS.

Onze bijdrage: wij ondersteunen het IFRS-projectmanagementteam van de cliënt op basis van het strategisch inzicht dat wij hebben verworven in opdrachten die wij elders in de wereld hebben verricht, en assisteren de cliënt bij zowel standaardkwesties als complexe problemen.

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.