Consumer Products & Retail

  • Share

Fiscale diensten voor Consumer Products & Retail

De onzekere wereld van vandaag de dag vraagt om een holistische benadering bij het opzetten van een succesvol opererende fiscale functie. Aan de hand van een veelomvattende aanpak wordt een solide fundament voor verslaglegging gelegd en wordt planning en groei vereenvoudigd. Zo’n aanpak helpt u om fiscale strategieën te ontwikkelen die op uw activiteiten zijn afgestemd. Zo kunt u uw huidige bedrijfsdoelstellingen verwezenlijken en tegelijkertijd de basis leggen voor succes op de langere termijn.

Voor een dergelijke holistische benadering hebt u behoefte aan onderling hecht verbonden teams die u kunnen adviseren omtrent planning, compliance en verslaggeving, alsmede over het onderhouden van een effectieve relatie met de belastingautoriteiten. Wij bieden u de voordelen van onze vaktechnische kennis, praktijkervaring en uniforme methodologiëen, ongeacht waar u zich bevindt en aan welke Tax-diensten u behoefte hebt.

Onze dienstverlening omvat onder meer:

  • Bedrijfsbelastingen
  • Menselijk kapitaal
  • Indirecte belastingen
  • Internationale belastingen
  • Belastingen op transacties

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.