Consumer Products & Retail

 • Share

Transactieadvies voor Consumer Products & Retail

Samen met u kunnen wij uw kansen beoordelen, uw transacties efficiënter maken en uw strategische doelstellingen verwezenlijken. Ongeacht de omvang, aard of locatie van uw onderneming - of van uw transacties - kunnen wij in alle stadia van een transactie een essentiële rol spelen.

Wij kunnen u helpen om de werkelijke waarde van een bedrijf(sonderdeel) vast te stellen, de juiste operationele en fiscale structuur op te zetten en de betreffende transactie uit te voeren. Wij combineren bewezen praktijken en uniforme methodologieën met originele invalshoeken, waarbij wij u van adviezen voorzien waarmee u goed onderbouwde beslissingen neemt, risico’s terugdringt en goede resultaten boekt.

Onze dienstverlening strekt zich uit over een breed terrein:

 • Grensoverschrijdende transacties
 • Desinvesteringen, carve-outs
 • Bedrijfseconomisch advies
 • Fusies en overnames
 • Private investeringen
 • Projectfinanciering
 • Reorganisaties
 • Integratie van transacties
 • Vastgoedtransacties
 • Transactieondersteuning
 • Belastingen op transacties
 • Waardebepaling en modellering van bedrijfsprocessen

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts. Of download onze EY Insights app voor mobiele apparaten.