• Share

Wealth & Asset Management Advisory

De wereldwijde financiële crisis leidde tot een nieuwe golf van complexe regelgeving, toenemende wettelijke controles en handhaving. Daardoor stijgen de verwachtingen van stakeholders fors: financiële dienstverleners moeten telkens hun prestaties verbeteren, vinden ze.

Met support van onze toegewijde Wealth & Asset Management Advisory-praktijk kunt u omgaan met deze uitdagende marktomstandigheden. Wij helpen u bijvoorbeeld om risico’s te beheersen, uw operationele effectiviteit en efficiency te verbeteren, en adequate controles te houden op de naleving van wet- en regelgeving.

Zowel Nederlandse als internationale vermogensbeheerklanten maken gebruik van onze innovatieve diensten. Denk aan traditionele vermogensbeheerders, hedge funds, private equity huizen, sovereign wealth funds, pensioenfondsen en vermogensbeheerders. We bieden ook diensten aan service providers zoals prime brokers, bewaarders en fondsbeheerders.

Onze diensten:

EY - Risk regulatory driven change Risk & Regulatory driven change
EY’s risk management-experts helpen vermogensbeheerders om hun risicomanagement-functie adequaat in te richten. Daarnaast ondersteunen wij uw organisatie om klaar te zijn voor nieuwe regelgeving. Regulering uit 'Brussel’ heeft tenslotte veel invloed op financiële markten, en vermogensbeheerders in het bijzonder. Denk aan EMIR, AIFMD, MIFID II, UCITS V, etc.

EY - Enterprise data excellence Enterprise data excellence
Hoe gaat uw organisatie op een efficiënte manier om met organisatiewijde datastromen? En hoe creëert u hiermee waarde? Wij helpen u bij een integrale aanpak. Onze data-experts hebben diepgaande kennis van specifieke branches en datavraagstukken, waarmee we uw strategische datavraag omzetten in gedetailleerde datamanagementprocessen.

EY - Technology enabled transformation Technology enabled transformation
Door toenemende wet- en regelgeving, internationalisering en steeds ingewikkeldere producten staan vermogensbeheerders voor flinke uitdagingen. Zijn uw procedures en systemen van vóór de financiële crisis wel opgewassen tegen de nieuwe complexiteit? De groei van online technologie en de roep om transparantie dwingen de sector om te investeren in de front-office. Zo niet, dan loopt uw organisatie het risico om achter te lopen.

EY - Operational transformation Operational transformation
In de huidige markt zijn financiële dienstverleners continu op zoek naar nieuwe, betere oplossingen voor hun interne processen en systemen. Vaak vraagt dit om transformatietrajecten. Niet alleen van operationele processen, maar ook van organisatieonderdelen. Wij ondersteunen u met strategische, toonaangevende proces- en technologie-oplossingen, gebaseerd op jarenlange ervaring.

EY - Revenue growth Revenue & Growth
De concurrentie wordt steeds feller, terwijl demografische trends en complexe technologieën elkaar razendsnel opvolgen. Welke mogelijkheden voor inkomstendiversificatie zijn er? En waar liggen kansen om te groeien? Wij begeleiden financiële instellingen in dit snel veranderende distributielandschap, zodat u nieuwe groei realiseert en stakeholders meerwaarde biedt.
 

EY - Sustainability Sustainability
Hoe organiseert u transparantie over financiële en niet-financiële prestaties? En hoe toont u het verband hiertussen aan? Op weg naar een duurzame economie kunnen financiële instellingen niet meer zonder dit soort kennis. Wij zijngespecialiseerd in duurzame oplossingen, én geïntegreerde verslaggeving hierover.

Competenties   Markten
 
 
 
 
   
     

 

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.

Contact

EY - André ten Damme

André ten Damme
Partner
+31 (0)6 - 2908 3230

EY - Alexander Beijer

Alexander Beijer
Partner

+31 (0)6 - 2908 4178