• Share

Wealth & asset management assurance services

Onze wereldwijde controlemethodologie is gericht op het functioneringsmechanisme van uw bedrijf en op inzicht in de risico’s die verband houden met de jaarrekening en de interne controle binnen uw processen. Wij bieden een systematische aanpak voor een effectieve en efficiënte accountantscontrole.

Dit is het fundament op basis waarvan wij samen met de cliënt verwachtingen formuleren, risico’s terugdringen en een controle inrichten die is afgestemd op zijn specifieke behoeften. Voor onze controlediensten maken wij gebruik van:

  • diepgaand inzicht in particulier en institutioneel vermogensbeheer, met ondersteuning van een team professionals die zich fulltime bezighouden met deze sector;
  • toonaangevende praktijkinzichten, op basis waarvan wij aanbevelingen doen voor verbetering van uw interne controle en operationele efficiency;
  • een wereldwijde controlemethodologie die consistent wordt toegepast.

Aandacht voor risico’s

Wij hebben dankzij onze jarenlange ervaring in deze sector bijzondere inzichten verworven in het scala van potentiële risico’s en de benodigde interne controlemaatregelen om die te beheersen. Het waarderingsproces behoort inmiddels tot de meest uitdagende terreinen waar fondsen en hun directies zich voor gesteld zien.

De huidige onzekere marktomstandigheden en de snelle toename van steeds complexere en innovatievere financiële instrumenten en productstructuren maakt het voor fondsbeheerders essentieel dat zij kunnen steunen op een breed samengesteld en ervaren team van professionals.

Onze controleteams hebben rechtstreeks toegang tot de kennis en vaardigheden van vermogensbeheerspecialisten in al onze lidfirma’s, inclusief specialisten in de waardering van derivaten, gestructureerde producten en particuliere ondernemingen.

Daarnaast bieden wij diensten die specifiek zijn toegesneden op uw behoefte aan verklaringen omtrent de interne controle. Of het nu gaat om SSAE 16- of ISAE 3402-onderzoek of overeengekomen werkzaamheden voor overeenkomsten met kredietbeoordelaars, waardering en compliance-programma’s – wij zoeken samen met u naar de ideale oplossing voor uw behoeften en die van uw gebruikersgemeenschap.

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.