• Share

Meer transparantie en grotere stabiliteit

De Europese Commissie introduceert geharmoniseerde regelgeving in de vorm van een toezichtkader voor Alternative Investment Fund Managers (AIFM). Deze AIFM Directive (AIFMD) regelt het financieel toezicht voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en serviceproviders.

Toepassing van de AIFMD
De AIFMD is van toepassing op alle beheerders van beleggingsinstellingen die niet kwalificeren als UCITS (non-UCITS), tenzij sprake is van één van de geldende vrijstellingen. Met UCITS wordt kort gezegd gedoeld op beleggingsinstellingen die zich richten op particuliere (retail) beleggers.
Beheerders die onder de richtlijn vallen moeten per 1 juli 2013 AIFMD-compliant zijn. Afhankelijk van de plaats van vestiging kan de richtlijn eventueel in een later jaar van kracht worden.

Gevolg van de AIFMD
Dat betekent dat vele tot nu toe nog niet gereguleerde non-UCITS fondsen onder toezicht komen te staan. Hieronder vallen alternatieve beleggingsfondsen zoals hedge-fondsen, private- equity-fondsen, vastgoed- en overige nonretail-fondsen. Voor vrijgestelde beheerders komt er een verlicht regime. De AIFM-richtlijn, die onder andere moet bijdragen aan een grotere financiële stabiliteit en die de transparantie naar toezichthouders en investeerders beoogt te verruimen, zal grote veranderingen teweegbrengen in het toezichtregime in Nederland voor beleggingsinstellingen.

Ondersteuning door EY
De eisen van de Europese richtlijn zijn ingrijpend en brengen kosten met zich mee voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen. EY kan u ondersteunen bij uw voorbereidingen op deze nieuwe richtlijn die naar het zich laat aanzien in veel gevallen een forse impact op de bedrijfsvoering van instellingen zal betekenen.

 

 

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.

DNB en AFM toezichtthema's

Wij hebben voor u samengevat wat de thema's en aandachtspunten zijn voor 2016


Download

The $500 trillion prize

EY - The $500 trillion prize

Een klantgerichte visie voor de wereldwijde pensioenmarkt


EY/HVG Compliance Services

Compliance- oplossingen voor de financiële dienstverlening


EY - Sustainability in the financial sector – emerging business topics
Sustainability in the financial sector – emerging business topics


EY - Regeldruk bij kredietverstrekking
Regeldruk bij kredietverstrekking


EYE on Finance - Systeemrisico

EY - Eye on Finance

 

Systeemrisico’s staan veel minder op ons netvlies dan traditionele risico’s, terwijl veranderingen zich tegenwoordig sneller voordoen dan ooit tevoren.


EY - Publish Investment Funds brochure
Investment Funds brochure


EY - EU richtlijn verslaggeving over niet-financiële informatie
Download the publication here