• Share

De EY FATCA Knowledge Community

Juli 2013, de datum dat FATCA van start gaat komt dichterbij. De eerste impact analyses zijn veelal voltooid en er wordt voorzichtig nagedacht over de implementatie. Juist in deze fase komen veel concrete vragen op over de interpretatie van FATCA en de Notices die zijn verschenen. Valt een bepaald product onder de regeling? Welke groepsmaatschappijen vallen onder de FATCA-definitie van financiële instelling en dienen dus vóór 2013 stappen te nemen? Onze ervaring is dat veel financiële instellingen dezelfde technische vragen tegenkomen. De EY FATCA Community biedt haar leden de mogelijkheid het antwoord op veel voorkomende vragen terug te vinden, professionele input te krijgen van onze FATCA specialisten en zo de kosten van het FATCA traject te minimaliseren. Door ervaringen te delen, helpt de EY FATCA Community u snel op weg!

Een overzichtelijke FATCA database voor financiële instellingen en dienstverleners
In de EY FATCA Community vindt u de relevante informatie die is gepubliceerd in het kader van FATCA. U kunt denken aan de wetgeving, de Notices van de IRS, maar ook commentaren en tax alerts geschreven door EY. EY heeft hiertoe een veilige internetomgeving ontwikkeld. Deze omgeving heeft de toegankelijke vorm van een e-room, is makkelijk in het gebruik en is 24 uur per dag beschikbaar. Door in te loggen met uw unieke lidmaatschapscode, opent u op ieder gewenst moment van de dag de uitgebreide database met FATCA informatie.

De EY FATCA Community is niet exclusief gericht op banken. Ook andere financiële instellingen zoals verzekeraars en fondsen maar ook dienstverleners zoals fund administrators, brokers en vermogensbeheerders kunnen voor de voor hen relevante FATCA informatie terecht bij de community.

Q&A
Bij vragen is behoefte aan een snel en duidelijk antwoord. Het antwoord op veel voorkomende technische vragen over FATCA kan worden gevonden bij de EY FATCA Community. De EY FATCA Community biedt namelijk ruimte voor een uitgebreide Q&A sectie. Technische FATCA vragen inclusief antwoorden worden hierin opgenomen. Ook kan in de Q&A nader worden ingegaan op “lessons learned” in het kader van implementatietrajecten en overige FATCA processen. Door te werken met verschillende categorieën, kunt u gemakkelijk zoeken naar de voor u relevante informatie. De informatie in de database wordt doorlopend aangevuld.

Het kan uiteraard voorkomen dat uw vraag nog niet is beantwoord. Middels de Q&A functie kunnen direct vragen worden gesteld aan de EY FATCA specialisten. Dit gebeurt (niet-zichtbaar voor overige leden) door het sturen van een e-mail. De vragen worden beantwoord door het Nederlands/Belgische FATCA team, waar nodig met ondersteuning van Amerikaanse FATCA specialisten. Zowel de vraag als het antwoord wordt geanonimiseerd en in de database geplaatst. Zo is voor ieder lid van de EY FATCA Community snel een antwoord te vinden op veel voorkomende vragen.

Door op deze wijze de vragen en antwoorden te coördineren, vindt automatisch een zekere uniforme interpretatie plaats van de FATCA begrippen door financiële instellingen in Nederland. Het Nederlandse antwoord op de Amerikaanse wetgeving wordt zo vooraf afgestemd en verlicht mogelijk toekomstige discussies met de IRS.

Bijeenkomsten van de EY FATCA Community
De EY FATCA Community is niet alleen een digitale omgeving. Elke drie weken organiseert EY op haar kantoor in Amsterdam een sessie exclusief voor de leden van de EY FATCA Community. Gedurende deze sessie wordt een deelonderwerp van FATCA, bijvoorbeeld “withholding”, in meer detail bekeken. Uiteraard worden ook de actualiteiten besproken. Deze sessies geven leden de kans met elkaar te spreken, ervaringen te delen en op de hoogte te blijven van de recente ontwikkelingen. Uiteraard bestaat voor leden die niet aanwezig kunnen zijn de mogelijkheid om in te bellen en op die manier mee te doen aan de discussies over FATCA.

Eén-op-één advies
Soms bestaat er behoefte om wat dieper op een bepaalde vraag in te gaan en deze in overleg met een FATCA-specialist uit te werken. Lidmaatschap van de EY FATCA Community geeft recht op 2 uur telefonisch overleg met het Nederlandse FATCA team. Zo kunt u individuele situaties aan de orde stellen en nadere vragen stellen.

Voordelen van de EY FATCA Community

  • Verkrijgen van technische FATCA kennis op een kostenefficiënte wijze
  • Ervaringen delen met andere financiële instellingen
  • Een duidelijke en overzichtelijke Q&A
  • Een bijdrage aan de uniformiteit van de interpretatie van FATCA door financiële instellingen in Nederland
  • Geavanceerde internetomgeving; 24 uur per dag beschikbaar
  • Driewekelijkse bijeenkomst over FATCA actualiteiten/deelonderwerpen, verzorgd door EY met dial-in mogelijkheid voor leden die niet aanwezig kunnen zijn

EY FATCA Team: prof. dr. Ton Daniels, Marloes de Jager, Martijn van Gerwen, Koen Marsoul

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.

DNB en AFM toezichtthema's

Wij hebben voor u samengevat wat de thema's en aandachtspunten zijn voor 2016


Download

The $500 trillion prize

EY - The $500 trillion prize

Een klantgerichte visie voor de wereldwijde pensioenmarkt


EY/HVG Compliance Services

Compliance- oplossingen voor de financiële dienstverlening


EY - Sustainability in the financial sector – emerging business topics
Sustainability in the financial sector – emerging business topics


EY - Regeldruk bij kredietverstrekking
Regeldruk bij kredietverstrekking


IT-transformatie

EY - Eye on Finance

 

De vierde industriële revolutie gaat meer over transformeren dan over automatiseren. Het is nadrukkelijk aan de business, de mensen, om het voortouw te nemen.


EY - Publish Investment Funds brochure
Investment Funds brochure


EY - EU richtlijn verslaggeving over niet-financiële informatie
Download the publication here