• Share

Gestandaardiseerde berekening van prestaties

Met het oog op de huidige economische omstandigheden is het niet verwonderlijk dat vermogensbeheerders te maken hebben met een kritische houding van stakeholders. Er is sprake van een dwingende noodzaak om de juiste processen, procedures en controls te hanteren, om de begrote en gerealiseerde prestaties accuraat en tijdig te rapporteren.

Doel van Investment Performance Standards (GIPS)
Het algemene doel van de Global Investment Performance Standards (GIPS) is dan ook het bieden van richtlijnen voor een eerlijke en volledige openbaarmaking van beleggingsresultaten. Versterken van het vertrouwen van investeerders door te zorgen voor een gestandaardiseerde berekening van prestaties is het belangrijkste uitgangspunt.

Meerwaarde van GIPS
Daarnaast vereenvoudigt GIPS de vergelijkbaarheid van beleggingsprestaties ongeacht geografische locatie, en draagt het bij aan een betere communicatie tussen investment managers en hun (potentiële) klanten over behaalde resultaten. In Nederland baseren diverse (grote) vermogensbeheerders de rapportage over hun prestaties op GIPS. Daarnaast verlangen pensioenfondsen in toenemende mate om performancemeting te verrichten conform de Global Investment Performance Standards.

Een GIPS-certificering met hulp van EY
Om voor een GIPS-certificering in aanmerking te komen, is het noodzakelijk inzicht te verschaffen in de wijze van berekening van alle, over ten minste de afgelopen vijf jaar voor cliënten gerealiseerde, rendementscijfers. EY kan u hierbij ondersteunen. Ook kunnen wij validaties op performanceberekeningen, procedures en methodieken conform de GIPS-standaarden uitvoeren.