• Share

Controle over uitbestede processen

Steeds meer organisaties besteden bedrijfsactiviteiten uit aan serviceorganisaties. Toezichthouders houden het management van de uitbestedende organisatie echter verantwoordelijk voor deze activiteiten en voor de bijbehorende processen inclusief beheersmaatregelen. Zij zijn gebaat bij een goed inzicht in en controle over de uitbestede processen.

Processen van vermogensbeheerders
Onder vermogensbeheerders is sprake van een duidelijk toenemende vraag naar de werking van de AO/IB, risk control frameworks, transparantie in risicobeheersing en rapportering. Ontwikkelingen op het gebied van AIFM, UCITS en FATCA brengen nieuwe samenwerkingsvormen en aanvullende eisen met zich mee. Daarnaast (of juist daardoor) liggen adequate functiescheiding (front-, mid- en backoffice, beheer, administratie, custody, governance, etc.), reconciliaties en betrouwbaarheid van net asset values inclusief waarderingen momenteel onder een vergrootglas.

Nieuwe standaard voor third party reporting
De nieuwe standaard voor ‘third party reporting’ ISAE 3402, in de Nederlandse controlestandaarden opgenomen als Standaard 3402, komt in plaats van SAS 70 (vervallen per 15 juni 2011). De nieuwe Standaard heeft impact op de rapportage van serviceorganisaties. De transformatie naar het nieuwe format leidt tot een aantal implementatievraagstukken. Onder andere de toevoeging van het management assessment en een beschrijving van het systeem van beheersing van de serviceorganisatie zal leiden tot wijzigingen in werkzaamheden en rapportages.

Opstellen en certificeren ISAE 3402-rapport
EY kan uw organisatie behulpzaam zijn bij het opstellen en certificeren van een ISAE 3402-rapport naar opzet, bestaan en/of werking van beheersmaatregelen (controls) ten aanzien van specifieke beheersdoelstellingen (control objectives). Ook bieden wij begeleiding bij het transformatieproces van SAS 70 naar de nieuwe Standaard en implementatie van nieuwe vereisten voor serviceorganisaties.

Aanvullende diensten van EY
Ten slotte kan Ernst & Young aanvullende diensten verlenen om het maximale resultaat te halen uit uw inspanningen op het gebied van ‘third party reporting’. Zo kunnen wij een strategische risicoanalyse faciliteren. Enerzijds om te voldoen aan de eis in ISAE 3402 dat de risico's die van invloed zijn op het behalen van de beheersdoelstellingen geïdentificeerd dienen te worden en anderzijds als belangrijk handvat binnen het risico- en beheersingsraamwerk binnen uw organisatie.

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.