• Share

Pensioenuitvoering met een grensoverschrijdend karakter

Naast het pensioenfonds en de pensioenverzekeraar kent Nederland sinds kort de Premiepensioeninstelling (PPI). Een PPI is een pensioenuitvoerder die niet is gebonden aan Nederland en die de pensioenregeling van ondernemingen binnen de gehele Europese Unie kan uitvoeren. De PPI valt onder de Wet financieel toezicht en een vergunning van DNB is een vereiste.

Governance
Naast de Pensioenwet zijn ten aanzien van de governance de principes voor goed pensioenfondsbestuur van toepassing voor zover die gelden voor verzekeraars. Dit betekent dat de instelling aandacht moet besteden aan intern toezicht, een beheerste en integere bedrijfsvoering, het afleggen van verantwoording en transparante communicatie.

Richtlijn
De PPI sluit aan op de Pensioenfondsenrichtlijn. Deze richtlijn maakt het mogelijk dat een pensioeninstelling in de ene lidstaat ook een pensioenregeling voor een onderneming in een andere lidstaat kan uitvoeren. Een PPI heeft een grensoverschrijdend karakter en biedt daardoor multinationals de mogelijkheid om hun pensioenregeling zo te organiseren dat deze in alle lidstaten uitgevoerd kan worden door dezelfde pensioenuitvoerder. Dit kan schaalvoordelen opleveren ten aanzien van het vermogensbeheer en de administratieve uitvoering.

Pensioencontract nalopen met EY
Met de komst van de PPI is er meer dan voldoende aanleiding om het huidige pensioencontract eens goed onder de loep te nemen en te bekijken of een overstap naar een PPI aantrekkelijk kan zijn. EY kan u hierbij uiteraard van dienst zijn.