• Share

Pensioenuitvoering met een grensoverschrijdend karakter

Naast het pensioenfonds en de pensioenverzekeraar kent Nederland sinds kort de Premiepensioeninstelling (PPI). Een PPI is een pensioenuitvoerder die niet is gebonden aan Nederland en die de pensioenregeling van ondernemingen binnen de gehele Europese Unie kan uitvoeren. De PPI valt onder de Wet financieel toezicht en een vergunning van DNB is een vereiste.

Governance
Naast de Pensioenwet zijn ten aanzien van de governance de principes voor goed pensioenfondsbestuur van toepassing voor zover die gelden voor verzekeraars. Dit betekent dat de instelling aandacht moet besteden aan intern toezicht, een beheerste en integere bedrijfsvoering, het afleggen van verantwoording en transparante communicatie.

Richtlijn
De PPI sluit aan op de Pensioenfondsenrichtlijn. Deze richtlijn maakt het mogelijk dat een pensioeninstelling in de ene lidstaat ook een pensioenregeling voor een onderneming in een andere lidstaat kan uitvoeren. Een PPI heeft een grensoverschrijdend karakter en biedt daardoor multinationals de mogelijkheid om hun pensioenregeling zo te organiseren dat deze in alle lidstaten uitgevoerd kan worden door dezelfde pensioenuitvoerder. Dit kan schaalvoordelen opleveren ten aanzien van het vermogensbeheer en de administratieve uitvoering.

Pensioencontract nalopen met EY
Met de komst van de PPI is er meer dan voldoende aanleiding om het huidige pensioencontract eens goed onder de loep te nemen en te bekijken of een overstap naar een PPI aantrekkelijk kan zijn. EY kan u hierbij uiteraard van dienst zijn.

 

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts.

DNB en AFM toezichtthema's

Wij hebben voor u samengevat wat de thema's en aandachtspunten zijn voor 2016


Download

The $500 trillion prize

EY - The $500 trillion prize

Een klantgerichte visie voor de wereldwijde pensioenmarkt


EY/HVG Compliance Services

Compliance- oplossingen voor de financiële dienstverlening


EY - Sustainability in the financial sector – emerging business topics
Sustainability in the financial sector – emerging business topics


EY - Regeldruk bij kredietverstrekking
Regeldruk bij kredietverstrekking


EYE on Finance - Systeemrisico

EY - Eye on Finance

 

Systeemrisico’s staan veel minder op ons netvlies dan traditionele risico’s, terwijl veranderingen zich tegenwoordig sneller voordoen dan ooit tevoren.


EY - Publish Investment Funds brochure
Investment Funds brochure


EY - EU richtlijn verslaggeving over niet-financiële informatie
Download the publication here